Opleiding kiezen

 1. Hoe weet ik welke opleiding bij mij past?
  Doe onze Interesse- en Studiekeuzetest om te ontdekken welk opleiding bij jou past. Bespreek de uitkomst met je ouders, je decaan en je vrienden. Bekijk ook ons instroomprogramma Hulp bij studiekeuze.

 2. Wanneer zijn de Open dagen?
  Bekijk de Open dagen.

 3. Hoe weet ik of het Nova College een fijne school is voor mij?
  Kom proefstuderen of meelopen en bezoek de Open dag.

 4. Welke opleidingen starten in januari?
  Bekijk welke opleidingen in januari starten.
  Bekijk welke opleidingen gedurende het schooljaar starten

 5. Bol of bbl? Wat is het verschil?
  Bol (beroepsopleidende leerweg) is 5 dagen per week naar school en stage (met stagevergoeding) bij een erkend leerbedrijf.
  Bbl (beroepsbegeleidende leerweg) is 3 tot 4 dagen per week werken (met salaris) bij een erkend leerbedrijf en 1 dag per week naar school.

 6. Wat betekenen de niveaus 1, 2, 3 en 4 van het mbo?
  Ga naar informatie over de mbo opleidingen op 4 niveaus.

 7. Heb ik bepaalde vakken nodig voor een opleiding?
  De meeste mbo opleidingen kun je volgen met alle vakkenpakketten. Voor een aantal mbo opleidingen heb je de vakken wiskunde of nask in je pakket nodig. Lees voor welke opleidingen je wel of niet wiskunde of nask in je pakket moet hebben.

 8. Ik voldoe niet aan de toelatingsvoorwaarden voor de opleiding die ik wil doen, wat nu?
  Voor alle mbo opleidingen niveau 2 tot en met 4 moet je een vo-diploma hebben. Heb je geen vo-diploma en kun je dat niet (meer) halen op een middelbare school? Bekijk de mogelijkheden als je geen vo-diploma hebt en naar het mbo wilt.

 9. Waar vind ik de studiebijsluiter 'Studie in cijfers' van een opleiding?
  Bij elke bol opleiding vind je de studiebijsluiter onder de link 'Studie in cijfers'. De studiebijsluiter geeft per opleiding objectieve informatie over studenttevredenheid, het slagingspercentage, het doorstroompercentage, de kans op stage, de kans op werk en het startsalaris. Lees meer over Studie in Cijfers.

 10. Is er werk na mijn opleiding?
  Bij elke bol opleiding vind je de studiebijsluiter onder de link 'Studie in cijfers'. Studie in cijfers geeft per opleiding objectieve informatie over o.a. de kans op werk.

 11. Ik wil een bbl opleiding volgen, wanneer is mijn lesdag?
  Dat verschilt per opleiding en per locatie. Bij de meeste bbl opleidingen staat de lesdag vermeld onder de tab 'Praktische info' kopje 'Werk'. Sowieso hoor je na aanmelding en toelating op welke dag de lessen zijn.

Aanmelden

 1. Tot wanneer kan ik me aanmelden voor een mbo opleiding?
  Je kunt je het best voor 1 april aanmelden voor een mbo opleiding. Dan krijg je een studiekeuzeadvies, zodat je weet of de opleiding goed bij jou past. Na 1 april aanmelden kan wel, maar dan kunnen wij je toelating weigeren:
  >op basis van je intake, of
  >als een opleiding vol is.
  Het beste is dus om je voor 1 april aan te melden. Lees meer bij Aanmelden mbo.

 2. Hoe meld ik me aan voor een mbo opleiding?
  Om je aan te melden voor een mbo opleiding heb je je DigiD nodig en informatie over je vooropleiding. Natuurlijk moet je ook weten welke opleiding je wilt gaan doen. Lees meer bij Aanmelden mbo.

 3. Hoe weet ik of een opleiding nog plaats heeft?
  Bij elke opleiding staat onder 'Aanmelden' of er nog plaats is of dat je op een wachtlijst komt. 

 4. Tot wanneer kan ik mij aanmelden voor mavo, havo en vwo in het vavo?
  Je kunt je aanmelden van begin februari tot begin schooljaar. Als het schooljaar net is begonnen, dan kun je soms nog instromen. Dat hangt af van hoeveel lessen je al hebt gemist.

 5. Hoe meld ik me aan voor het vavo?
  Ga naar Aanmelden voor het vavo

 6. Aanmelden voor het vavo van dit schooljaar lukt niet, hoe kan ik me voor dit schooljaar aanmelden?
  Meld jij je na 1 augustus aan? Dan kun je in de aanmeldmodule alleen kiezen voor het volgende schooljaar. Meld je dan toch aan voor volgend schooljaar en stuur een mail naar vavo@novacollege.nl en vraag of wij de startdatum voor je aanpassen.

 7. Hoe kan ik me afmelden voor een opleiding mbo?
  Heb jij je aangemeld voor een mbo opleiding en ga je die toch niet volgen? Ga naar afmelden en uitschrijven mbo opleiding.

 8. Hoe meld ik me af voor mavo, havo of vwo (vavo)?
  Heb jij je aangemeld voor mavo, havo of vwo in het vavo en wil jij je nu afmelden? Stuur een bericht per e-mail dat jij je voor het vavo wilt afmelden en vermeld daarin je naam, geboortedatum, mobiel nummer naar intakebureauvavo@novacollege.nl.

 9. Wat is een stamnummer?
  Dat is het registratienummer dat je krijgt als je bij ons bent ingeschreven voor een opleiding.

 10. Hoe kan ik mijn diploma en cijferlijst aan jullie sturen?
  Je hoeft ons je diploma en cijferlijst niet te sturen. Wij regelen dit via DUO.

Intake

1. Wanneer krijg ik mijn intake?
Nadat je je bij ons hebt aangemeld krijg je een uitnodiging om je studiekeuzegesprek in te plannen.

2. Hoe gaat het intaketraject?
Heb jij je aangemeld voor een opleiding? Dan krijg je een intaketraject om na te gaan of die opleiding ook echt bij je past. Lees meer over intake mbo. Bij elke mbo opleiding staat onder de tab 'Praktische info' de informatie over de intake van die opleiding.

3. Wanneer krijg ik bericht nadat ik mijn studiekeuzegesprek heb gehad?
Na je studiekeuzegesprek krijg je binnen 3 werkweken bericht. Lees meer over intake mbo

4. Ik sta op de wachtlijst, wanneer hoor ik of ik ben toegelaten? 
Daar is helaas geen vaste datum voor te noemen. Of je kan worden toegelaten, hangt ervan af of kandidaten afvallen. Zorg voor een plan B: meld je aan voor nog een opleiding.

5. Ik ben niet goed in Engels. Hoe kan ik mijn Engels verbeteren voor mijn opleiding?
Je kunt je Engels verbeteren via www.nubeterengels.nl

6. Ik voldoe niet aan de toelatingsvoorwaarden. Wat nu?
Dan beslist de Nova Toelatingscommissie over jouw toelating. Lees novacollege.nl/toelatingmbo

7. Moet ik bepaalde vakken in mijn pakket hebben voor de opleiding die ik wil volgen?
Voor alle mbo opleidingen niveau 2 t/m 4 moet je een vo-diploma hebben. Voor een aantal opleidingen moet je bovendien bepaalde vakken in je pakket hebben, bijvoorbeeld wiskunde of nask. Bij elke mbo opleiding staan de toelatingsvoorwaarden vermeld. Lees ook novacollege.nl/toelatingmbo en bekijk in dit overzicht voor welke opleidingen je wiskunde of nask nodig hebt. 

Kosten en boeken

 1. Wat kost mijn mbo opleiding?
  De schoolkosten voor een mbo opleiding verschillen per opleiding. Bij elke mbo opleiding staan de kosten onder het tabje 'Praktische info'. Lees ook schoolkosten mbo.

 2. Wat kost mijn vavo opleiding?
  Als jouw middelbare school je heeft aangemeld via een uitbestedingsovereenkomst, dan betaal je geen les- of cursusgeld aan het Nova College. Over de kosten die je aan je eigen middelbare school moet betalen, krijg je informatie van je school. Je schoolboeken krijg je gratis in bruikleen.
  Als je 18 jaar of ouder bent, dan betaal je cursusgeld per vak of lesgeld voor een voltijds programma. Ga naar kosten vavo. De schoolboeken bestel je bij Van Dijk volgens de lijst die je van ons krijgt, nadat je bent ingeschreven voor de vakken die je gaat volgen.

 3. Waaruit bestaan de schoolkosten mbo?
  De schoolkosten voor je mbo opleiding bestaan uit:
  >les- of cursusgeld aan DUO (als je 18 jaar of ouder bent)
  >kosten van boeken en andere (digitale) leermiddelen, laptop en/of kleding
  >vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten
  Lees meer over schoolkosten mbo. Lees ook de Brochure Schoolkosten mbo van de MBO Raad.

 4. Welke boeken en andere leermiddelen moet ik voor mijn opleiding kopen?
  Nadat jij definitief bent ingeschreven krijg je tijdig voor de start van je opleiding bericht over welke boeken en andere leermiddelen je nodig hebt en hoe je die kunt bestellen.

 5. Vanaf wanneer moet ik schoolkosten betalen?
  Je moet elk jaar dat jij een opleiding bij ons volgt de schoolkosten voor dat schooljaar betalen. De factuur ontvang je in oktober/november.

 6. Ik kan die mbo schoolkosten niet in één keer betalen, wat nu?
  Het bol lesgeld (als je 18 jaar of ouder bent) kun je via DUO in delen betalen.
  Het bbl cursusgeld (als je 18 jaar of ouder bent) betaalt je werkgever meestal.
  Kijk ook of het Studentenfonds iets voor jou is.
 7. Ik kan de kosten voor de leermiddelen niet in één keer betalen, wat nu?
  >Kijk of je in aanmerking komt voor het Studentenfonds of doe direct de aanvraag. Na goedkeuring worden de leermiddelen vanuit het Studentenfonds betaald.
  >Schaf, in overleg met de opleiding, de leermiddelen in delen aan, bijvoorbeeld eerst de boeken en licenties en in een later stadium als dat mogelijk is de schoolartikelen.
  >Maak een afspraak met schoolmaatschappelijk werk bij het Pluspunt van de vestiging waar je de opleiding volgt, voor ondersteuning van de persoonlijke situatie.

 8. Ik kan de schoolkosten niet betalen, ook niet in termijnen. Wat nu? 
  Als jij de schoolkosten (zoals lesgeld, leermiddelen en vrijwillige bijdrage) niet kunt betalen, ook niet in termijnen, bespreek dit dan met je slb-docent. En zie vraag 7.

 9. Ik kan de leermiddelen voor mijn bol opleiding niet betalen, wat nu?
  Ben je op 1 oktober nog geen 18 jaar en volg je een bol opleiding? Dan kun je in aanmerking komen voor een vergoeding van je leermiddelen via het Studentenfonds.

 10. In de leermiddelenlijst staat bij sommige boeken 'Na overleg met docent', moet ik die ook bestellen?
  De boeken of readers waarbij 'Na overleg met docent' staat, bestel je eventueel na overleg met je docent of je die boeken/readers nodig hebt.

 11. Moet ik de boeken voor mijn mbo opleiding kopen bij een bepaalde leverancier?
  Je mag je boeken kopen of lenen waar jij wilt.

 12. Wat voor laptop heb ik nodig voor mijn mbo opleiding?
  Voor bijna alle mbo opleidingen kun je een vrij eenvoudige laptop gebruiken (let op: geen tablet of Chromebook!). Voor de bepaalde opleidingen heb je een laptop nodig met uitgebreidere specificaties. Lees wat voor laptop je nodig hebt.

 13. Kan ik een tablet of Chromebook gebruiken voor mijn opleiding?
  Nee, je kunt geen tablet (iPad) of Chromebook gebruiken voor je opleiding. Je hebt echt een laptop nodig om je schoolwerk te kunnen doen. Lees wat voor laptop je nodig hebt.

 14. Ik heb gereedschap nodig voor mijn opleiding, moet ik dat zelf kopen? 
  Voor sommige opleidingen heb je gereedschappen nodig: bijvoorbeeld een messenset voor de koksopleiding of een kapperset voor de kappersopleiding. De gereedschappen die je op school nodig hebt, zijn op school voor jou beschikbaar en hoef je niet zelf te kopen. De gereedschappen die je op je stage nodig hebt, zijn op je stagebedrijf beschikbaar en hoef je niet zelf te kopen.

Mijn opleiding

 1. Wanneer begint mijn opleiding?
  Het schooljaar begint voor het mbo in de week van 26 augustus en voor het vavo in de week van 2 september 2024. Je krijgt tijdig een uitnodiging voor jouw eerste schooldag en het rooster.

 2. De inschrijfdatum in mijn brief is 1 augustus, begint mijn opleiding dan ook?
  De inschrijfdatum 1 augustus is de formele datum, maar niet de datum dat jij met je opleiding begint. Nadat jij voorlopig bent ingeschreven voor een opleiding, krijg jij een brief met alle informatie over de start van jouw opleiding. Daarin staat ook de datum dat jij voor het eerst op school moet zijn om met het introductieprogramma te beginnen. 

 3. Wanneer zijn de schoolvakanties?
  Ga naar vakantierooster Nova College.

 4. Waarom wijkt de Nova-schoolvakantie af van de vakantieregeling Noord?
  Het schooljaar van het Nova College begint altijd in de week na 20 augustus en wijkt maximaal 1 week af van de vakantieregeling Noord (voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs). Zodoende is elk schooljaar ongeveer even lang en dat zorgt voor continuïteit in het lesrooster en stabiliteit in het onderwijsprogramma in het belang van de studenten. 

 5. Hoe kan ik mij ziek of afwezig melden?
  Kun je niet naar school, bijvoorbeeld omdat je ziek bent? Dan moet jij je afwezig melden.
  Lees meer over afwezig melden.

 6. Ik ben mijn wachtwoord kwijt, hoe kan ik inloggen in Nova Portal en mijn Nova mail?
  Ga naar https://wachtwoordstudent.novacollege.nl. Vul je stamnummer en postcode in, klik op 'Verder' en doorloop de aangegeven stappen.

 7. Ik heb een klacht, waar kan ik die indienen?
  We doen ons best om je zo goed mogelijk op te leiden. Heb je toch een klacht? Praat erover met je slb’er of mentor. Kom je er met hem of haar niet uit? Lees klachten en suggesties.

 8. Hoe gaat het Nova College om met mijn persoonsgegevens?
  We respecteren je privacy. De persoonsgegevens die jij met ons deelt, behandelen we zorgvuldig en vertrouwelijk en volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Lees meer over privacy op het Nova College.

 9. Nova College gebruikt beeldmateriaal (foto/video), waarop studenten herkenbaar in beeld zijn. Hoe zit dat met toestemming?
  Op het Nova College willen wij onze (aspirant) studenten, hun ouders, decanen en (toekomstig) stagebedrijven/werkgevers met beeldmateriaal (foto/video) van onze studenten en medewerkers informeren en inspireren. Dat doen wij alleen met de toestemming van de studenten die herkenbaar in beeld komen. Lees meer over gebruik beeldmateriaal.

 10. Ik heb mijn diploma behaald. Hoe zit dat met DUO? 
  Gefeliciteerd! Zet gelijk bij DUO je eventuele studiefinanciering en studentenreisproduct stop. Daarbij geldt als uitschrijfdatum de datum die op je diploma staat (dus niet de datum van de diploma-uitreiking!).

 11. Ik ben mijn diploma kwijt, hoe kom ik aan een bewijs dat ik mijn diploma heb behaald?
  Heb jij een diploma behaald en ben je het kwijt? Je kunt een Verklaring Afgelegd Examen opvragen. Ben je na 2007 geslaagd? Dan kun je een uittreksel van je diploma opvragen bij DUO. Ga naar Diploma kwijt, wat nu? 

Mijn Nova account

1. Hoe activeer ik mijn Nova account?

 • Op wachtwoord.novacollege.nl/activeren vind je uitgebreide uitleg over het aanmaken van je account. Daar staat ook een filmpje.
 • Ga naar wachtwoord.novacollege.nl en klik op de knop: Wachtwoord wijzigen 
 • Houd je stamnummer bij de hand (dit staat in de brieven over je inschrijving bij het Nova College).
  Je gebruikersnaam bestaat uit je stamnummer gevolgd door @novacollege.nl. Bijv. 123455@novacollege.nl
 • Je wachtwoord is Nova met je eigen postcode in cijfers en -hoofdletters. Dus bijvoorbeeld: Nova1234AB.
 • Let op het wachtwoord is hoofdlettergevoelig (dit betekent dat je de eerste letter van Nova met een hoofdletter schrijft en de letters van je postcode. De rest in kleine letters!) Gebruik ook nergens spaties (ook niet in je postcode).
  Je moet gelijk een nieuw wachtwoord verzinnen. Die moet aan bepaalde eisen voldoen (zie bij punt 2).
 • Nu kun je inloggen op Nova Portal via de knop op de site of ga naar novaportal.nl.
 • De eerste keer vragen we naar je e-mailadres en/of telefoonnummer. Deze informatie is nodig om je wachtwoord te kunnen resetten als je jouw wachtwoord vergeten bent op wachtwoord.novacollege.nl/

Vanuit Nova adviseren wij het instellen van meldingen vanuit de mobiele app Microsoft Authenticator. Dit is het makkelijkste en snelste manier om veilig in te loggen. Voer je eigen mobiele telefoonnummer in zodat je altijd je account kunt herstellen.

2. Aan welke eisen moet het wachtwoord voldoen?

Je wachtwoord moet bestaan uit:

 • Minstens 12 tekens
 • Minimaal 1 hoofdletter
 • Minimaal 1 kleine letter
 • Minimaal 1 vreemd teken of cijfer.
 • Bovendien mag je eigen naam, achternaam of gebruikersnaam niet in je wachtwoord voorkomen
 • Je wijzigt je wachtwoord elk half jaar (systeem geeft automatisch aan wanneer)

Maak het een lopende zin om het beter te onthouden

Voorbeeld 1: Ikdrinkgraag3koffies!
Voorbeeld 2: Wat-was-mijn-wachtwoord?

Je kunt jouw wachtwoord via https://wachtwoord.novacollege.nl resetten als je het bent vergeten of wilt wijzigen. Op www.aka.ms/mfasetup kun je de aanvullende informatie wijzigen.

3. Ik kan niet inloggen op het Nova account 

Heb je problemen met het inloggen op je Nova-account, met het wijzigen van je wachtwoord of instellen van de aanvullende informatie? Bekijk de meest voorkomende problemen en oplossingen.

4. Ik kan mijn leermiddelen niet bestellen
Foutmelding: 'ERROR 400'
Oorzaak: Je gebruikt browser Internet Explorer, Firefox of Safari 
Oplossing: Gebruik browser Google Chrome of Microsoft Edge

5. Hoe kan ik mijn Nova mail koppelen aan mijn privémail?

 • Activeer je Nova account en log in.
 • Ga naar https://www.novaportal.nl
 • Log weer in met je inloggegevens (gebruikersnaam stamnummer@novacollege.nl en je wachtwoord)
 • Klik linksboven op de tegel E-mail.
 • Klik rechtsboven op de knop 'instellingen'(het wieltje rechtsboven).
 • Klik op 'app-instellingen' - 'email'.
 • Klik links bij 'accounts' op 'doorsturen'.
 • Vink 'doorsturen starten' aan.
 • Noteer het mailadres dat je wilt gebruiken.
 • Vink 'Een kopie van doorgestuurde berichten bewaren' aan. Zo heb je een back-up.
 • Klik op 'Opslaan'.

Let op! Je ontvangen mail wordt nu doorgestuurd naar je andere e-mailadres. Het lijkt net of de berichten afkomstig zijn van jezelf (ze zijn namelijk doorgestuurd vanaf jouw Nova mail). Als je de mail wilt beantwoorden, dat moet dit vanaf je Nova account. Anders komt het mailtje niet aan bij de afzender.

Belangrijk: Docenten gebruiken alleen je Nova mail, niet je privé mail. Houd je Nova mail dus altijd goed in de gaten.

6. Hoe kom ik bij mijn Nova mail en Magister?

 • Via de servicepagina van Nova Portal via de link onder 'Snelzoeker student' en
 • Via de Office365 knop op Nova Portal (linksboven) 

 

 

wil je iets vragen?