Schoolvakanties

Vakantierooster studenten 2020-2021

Herfstvakantie

10 oktober t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie

19 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie

20 februari t/m 28 februari 2021

Goede Vrijdag

2 april 2021

2e Paasdag

5 april 2021

Koningsdag

27 april

Meivakantie (incl. Bevrijdingsdag)

1 mei t/m 9 mei 2021

Hemelvaart

13 en 14 mei 2021

2e Pinksterdag

24 mei 2021

Zomervakantie

10 juli t/m 22 augustus 2021


*De zomervakantie van het Nova College wijkt (maximaal 1 week) af van de Vakantieregeling die geldt in regio Noord voor basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Zo is elk schooljaar ongeveer even lang, wat zorgt voor continuïteit in het lesrooster en stabiliteit in het onderwijsprogramma in het belang van de studenten. 

Voor vavo studenten kan vanwege de voorbereiding op het Centraal Examen een andere vakantieplanning gelden. Dit bepaalt de directeur Vavo.

Voor de cursussen Nova Contract Scheepvaart kan een andere vakantieplanning gelden. Dit bepaalt de directeur Scheepvaart.

Roosters

Het definitieve Lesroosters staat op Nova Portal, het intranet van het Nova College.
 

Lestijden

Alle opleidingen (behalve CIOS en Scheepvaart)

lesuur begin eind
1 8:30 9:15
2 9:15 10:00
3 10:15 11:00
4 11:00 11:45
5 11:45 12:30
6 12:30 13:15
7 13:15 14:00
8 14:15 15:00
9 15:00 15:45
10 15:45 16:30
11 16:30 17:15
12 17:15 18:00
13 18:00 18:45
14 18:45 19:30
15 19:30 20:15
16 20:30 21:15
17 21:15 22:00

 

CIOS

lesuur begin eind
1 8:15 9:00
2 9:00 9:45
3 10:15 11:00
4 11:00 11:45
5 12:15 13:00
6 13:00 13:45
7 14:15 15:00
8 15:00 15:45
9 16:15 17:00
10 17:00 17:45
11 17:45 18:30

 

Scheepvaart

lesuur begin eind
1 8:00 8:45
2 8:45 9:30
3 9:30 10:15
4 10:30 11:15
5 11:15 12:00
6 12:00 12:45
7 12:45 13:30
8 13:30 14:15
9 14:30 15:15
10 15:15 16:00
11 16:15 17:00
12 17:00 17:45
13 18:00 18:45
14 18:45 19:30
15 19:45 20:30
16 20:30 21:15
17 21:30 21:15
18 22:15 23:00

 

Wil je iets vragen?