Intake beroepsopleiding

Intake mbo bol
Als je gekozen hebt voor de beroepsopleidende leerweg (bol), lees dan de informatie intake mbo bol.

Intake mbo bbl
Heb jij gekozen voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)? De informatie intake mbo bbl lees je hier.
Voor de meeste opleidingen bbl zoek je zelf voor het begin van je opleiding een werkgever. Lukt dat niet? Overweeg dan dezelfde opleiding in de bol.

Intake Vavo

Heb jij je aangemeld voor een opleiding of vakken mavo/vmbo-tl, havo of vwo bij het Vavo? Dan krijg je een verzoek om een aantal documenten te uploaden. Nadat wij die documenten van jou hebben ontvangen, krijg je een uitnodiging voor een intakegesprek. Ben je nog geen 18 jaar? Dan moet een van je ouders of verzorgers mee naar het intakegesprek.

Het doel van het intakegesprek is dat we jou en je leerdoelen leren kennen. Tijdens het gesprek kijken we of de opleiding goed bij je past en of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Samen bepalen we welke vak(ken) jij op welke locatie(s) kunt volgen als je geplaatst wordt. Je hoeft geen tests af te leggen tijdens de intake.

In het intakegesprek bespreken we de volgende onderwerpen.

  • Hoe is je schoolloopbaan tot nu toe verlopen?
  • Waarom kom je naar het Vavo?
  • Welke vakken wil je doen en op welk niveau?
  • Zijn er bijzonderheden waarmee wij rekening kunnen houden?

Na afloop van het gesprek beslist de plaatsingscommissie over jouw toelating op grond van jouw motivatie, getoonde studiehouding en vooropleiding.

Let op! Neem de volgende zaken mee naar het intakegesprek, anders kan het gesprek niet doorgaan:

  • geldig ID
  • definitieve cijferlijst (of cijferlijst van je laatste overgang als je nog geen examen hebt gedaan)

Intake Entree

  • je doet de volgende toetsen: lezen, taalverzorging en rekenen
  • eventueel doe je ook een leerbaarheidstoets: in hoeverre kun jij je cognitief ontwikkelen
  • je hebt een intakegesprek

Wil je iets vragen?