Intake mbo

Heb jij je aangemeld voor een mbo opleiding? Dan krijg je een uitnodiging voor de intake. Daarin bekijken we of deze opleiding goed past bij jou.

Intake mbo bol
Heb je gekozen voor een beroepsopleiding in de beroepsopleidende leerweg (bol), lees dan de informatie intake mbo bol.

Intake mbo bbl
Heb jij gekozen voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl)? De informatie intake mbo bbl lees je hier.
Voor de meeste bbl opleidingen zoek je zelf voor het begin van je opleiding een werkgever. Lukt dat niet? Overweeg dan dezelfde opleiding in de bol.

Intake Vavo

Als je aanmelding is afgerond dan verwerkt het intake team je aanmelding en beoordeelt of je in aanmerking komt voor een intakegesprek. Als jij in aanmerking komt voor een intakegesprek, dan krijg je een uitnodiging om je intakegesprek in te plannen. Ben je nog geen 18 jaar? Dan moet een van je ouders of verzorgers mee naar het intakegesprek.

Intakesprek
Het doel van het intakegesprek is dat we jou en je leerdoelen leren kennen. Tijdens het gesprek kijken we of de opleiding goed bij je past en of je aan de toelatingsvoorwaarden voldoet. Samen bepalen we welke vak(ken) jij op welke locatie(s) kunt volgen als je geplaatst wordt. Je hoeft geen tests af te leggen tijdens de intake.

In het intakegesprek bespreken we de volgende onderwerpen.

  • Hoe is je schoolloopbaan tot nu toe verlopen?
  • Waarom kom je naar het vavo?
  • Welke vakken wil je doen en op welk niveau?
  • Zijn er bijzonderheden waarmee wij rekening kunnen houden?

Na afloop van het gesprek beslissen wij binnen twee weken over jouw toelating op grond van jouw motivatie, getoonde studiehouding en vooropleiding. Het kan zijn dat je een tweede gesprek krijgt om verder te onderzoeken of jij succesvol naar het vavo kan, eventueel met extra ondersteuning. 

Let op! Neem de volgende zaken mee naar het intakegesprek, anders kan het gesprek niet doorgaan:

  • geldig ID (paspoort of rijbewijs)
  • definitieve cijferlijst (of cijferlijst van je laatste overgang als je nog geen examen hebt gedaan)

Na het intakegesprek krijg je informatie per e-mail over het schoolgeld, boeken bestellen en de verdere voorbereiding op het nieuwe schooljaar.

Ga naar aanmelden vavo 

Intake Entree

  • je doet de volgende toetsen: lezen, taalverzorging en rekenen
  • eventueel doe je ook een leerbaarheidstoets: in hoeverre kun jij je cognitief ontwikkelen
  • je hebt een intakegesprek

Wil je iets vragen?