Intake mbo

Heb jij je aangemeld voor een mbo opleiding? Dan krijg je een uitnodiging voor een studieadviesgesprek. Daarin bekijken we of deze opleiding goed past bij jou.

Intake Vavo

Als je aanmelding is afgerond dan verwerkt het intake team je aanmelding en beoordeelt of je in aanmerking komt voor een intakegesprek. Als jij in aanmerking komt voor een intakegesprek, dan krijg je een uitnodiging om je intakegesprek in te plannen. Ben je nog geen 18 jaar? Dan moet een van je ouders of verzorgers mee naar het intakegesprek.

Intakesprek
Het doel van het intakegesprek is dat we jou en je leerdoelen leren kennen. Op basis van de intake maken wij de inschatting of het vavo een succesvol traject zal zijn. Een positieve inschatting tijdens de intake is een voorwaarde om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding. Samen bepalen we welke vak(ken) jij op welke locatie(s) kunt volgen als je geplaatst wordt. Je hoeft geen tests af te leggen tijdens de intake.

In het intakegesprek bespreken we de volgende onderwerpen.

  • Hoe is je schoolloopbaan tot nu toe verlopen?
  • Waarom kom je naar het vavo?
  • Welke vakken wil je doen en op welk niveau?
  • Zijn er bijzonderheden waarmee wij rekening kunnen houden?

Na afloop van het gesprek beslissen wij binnen twee weken over jouw toelating op grond van jouw motivatie, getoonde studiehouding en vooropleiding. Het kan zijn dat je een tweede gesprek krijgt om verder te onderzoeken of jij succesvol naar het vavo kan, eventueel met extra ondersteuning. 

Let op! Neem de volgende zaken mee naar het intakegesprek, anders kan het gesprek niet doorgaan:

  • geldig ID (paspoort of rijbewijs)
  • definitieve cijferlijst (of cijferlijst van je laatste overgang als je nog geen examen hebt gedaan)

Na het intakegesprek krijg je informatie per e-mail over het schoolgeld, boeken bestellen en de verdere voorbereiding op het nieuwe schooljaar.

wil je iets vragen?