Schoolkosten mbo

De schoolkosten bestaan uit:

 • les- of cursusgeld aan DUO
 • kosten van boeken en andere (digitale) leermiddelen, laptop en/of kleding
 • vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten

Les- of cursusgeld
Lesgeld (als je bol doet) of cursusgeld (als je bbl doet) betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. De hoogte van het bedrag wordt elk jaar vastgesteld door de overheid voor het nieuwe schooljaar. Het lesgeld betaal je aan DUO via 'Mijn DUO'. Voor het cursusgeld krijg je (of je werkgever) een factuur van school en wij dragen dat bedrag af aan DUO.

Voor meer informatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Infolijn (050) 599 77 55 of www.duo.nl/lesgeld

Leermiddelen, laptop, kleding en/of gereedschappen
Lesmateriaal (boeken en andere leermiddelen), kleding/uniform koop je zelf. Het bedrag voor lesmateriaal en kleding dat bij een opleiding staat vermeld, geldt voor de totale opleiding. Je krijgt hierover meer informatie tijdens het Open huis. Nadat je bent toegelaten tot de opleiding krijg je informatie over wat jij precies nodig hebt voor jouw opleiding en hoe je dit bestelt.

Wil je de leermiddelenlijsten van het Nova College inzien? Bijvoorbeeld om ze te kunnen vergelijken met de lijsten van andere scholen? Dat kan op MBOwebshop Let op: je kunt hier niet je leermiddelen bestellen.

Lesmateriaal
Het bedrag dat bij de opleiding bij 'lesmateriaal' staat vermeld, is exclusief de kosten van de laptop. Het meeste lesmateriaal koop je in het 1e jaar van je opleiding. Bij een aantal opleidingen is het bedrag van lesmateriaal sterk afhankelijk van de keuzevakken of uitstroomrichting die je kiest.

Laptop
Voor de meeste mbo opleidingen heb je een laptop nodig om je schoolwerk op te kunnen doen. Je moet zelf een laptop kopen of lenen. Lees hier wat voor laptop je nodig hebt. Als je geen geld hebt voor een laptop, kan het Nova College je onder bepaalde voorwaarden een leenlaptop lenen. Je studieloopbaanbegeleider kan je hiervoor doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker. 

Kleding/uniform
Bij een aantal opleidingen heb je een uniform of bepaalde kleding nodig. Het bedrag dat bij de opleiding staat bij 'kleding' is éénmalig en geldt voor de totale opleiding.

Gereedschappen
Voor sommige opleidingen heb je gereedschappen nodig: bijvoorbeeld een messenset voor de koksopleiding of een kappersset voor de kappersopleiding. De gereedschappen die je op school nodig hebt, zijn op school voor jou beschikbaar en hoef je niet zelf te kopen. De gereedschappen die je op je stage nodig hebt, zijn op je stagebedrijf beschikbaar en hoef je niet zelf te kopen.

Verklaring Omtrent Gedrag
Voor een aantal opleidingen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig om stage te kunnen lopen (bol) of te kunnen werken (bbl). Dat is een voorwaarde van het stagebedrijf / de werkgever. Als je een VOG nodig hebt voor een bepaalde opleiding, dan staat dat vermeld bij die opleiding onder het kopje ‘Beroepspraktijkvorming’. De VOG moet je zelf aanvragen en de kosten daarvoor betaal je zelf. Bij sommige stagebedrijven en de meeste werkgevers kun je de kosten van je VOG declareren.

Reiskosten
Als je voor je opleiding moet reizen, dan betaal je eventuele kosten zelf.

Vrijwillige bijdrage
Staat bij de opleiding een bedrag voor 'vrijwillige bijdrage' genoemd? Dan geldt dat bedrag voor de totale opleiding. Bij een aantal opleidingen is het bedrag sterk afhankelijk van de keuzevakken of uitstroomrichting die je kiest. Over de bijdrage voor deze extra faciliteiten zoals excursies, werkweken of kampen krijg je informatie tijdens het Open huis en tijdens je opleiding. Dan kun je zelf aangeven of je wel of niet van die extra faciliteiten gebruik wil maken. Als je bijvoorbeeld niet meegaat op een excursie, dan doe je een alternatieve activiteit op school. 

Financiële ondersteuning

 • Je kunt via DUO een aanvullende beurs of toelage aanvragen. DUO laat jou dan weten of je voldoet aan de voorwaarden. 
 • Voor mbo studenten jonger dan 18 jaar uit een gezin dat moet leven van een minimum-inkomen bestaat het Studentenfonds.
 • Studenten Entree krijgen de kosten van leermiddelen vergoed uit het Mbo Studentenfonds.
 • Als je ouders/verzorgers weinig geld hebben (onder het sociaal minimum), dan kan het ministerie de kosten van de verplichte leermiddelen vergoeden. Dit om te voorkomen dat je om financiële redenen afziet van het volgen van een opleiding. Je studieloopbaanbegeleider kan je voor hulp hierbij doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker.
 • Voor de opleidingen Bouw geldt voor schooljaar 2022-2023 een kortingsregeling van 100% op de vakleermiddelen van leverancier Concreet. Deze regeling is van de cao-partijen Bouw & Infra en is bedoeld om de instroom van geschoolde vakmensen in de sector te stimuleren. 

Kosten vavo

De kosten voor het vavo bestaan uit:

 • les- of cursusgeld
 • kosten van boeken

Les- of cursusgeld vavo tot 18 jaar
Als jouw middelbare school je heeft aangemeld voor het vavo via een uitbestedingsovereenkomst, dan betaal je geen les- of cursusgeld aan het Nova College. Over de kosten die je aan je eigen middelbare school moet betalen, krijg je informatie van je school. Je schoolboeken krijg je gratis in bruikleen.

Les- of cursusgeld vavo vanaf 18 jaar
Als je 18 jaar of ouder bent, dan betaal je cursusgeld per vak of lesgeld voor een voltijds programma. De bedragen en meer informatie vind je onder het tabje 'Kosten' de opleidingsinformatie over mavo, havo en vwo van het vavo. Ga naar vavo >>

Kosten van schoolboeken tot 18 jaar
Als jouw middelbare school je heeft aangemeld voor het vavo via een uitbestedingsovereenkomst, dan krijg je de schoolboeken je gratis in bruikleen.

Kosten van schoolboeken vanaf 18 jaar
Ben je 18 jaar of ouder? Dan bestel je bij Van Dijk de schoolboeken volgens de lijst die je van ons krijgt, nadat je bent ingeschreven voor de vakken die je gaat volgen.

Laptop nodig
Op het vavo gebruik je je eigen laptop. Lees hier wat voor laptop je nodig hebt

Studentenfonds

Het Studentenfonds is een landelijke regeling en stimuleert mbo- en vavostudenten met financiële belemmeringen toch te blijven studeren, om aan de studentenraad deel te nemen of om bestuurlijk-maatschappelijk actief te zijn voor de school. Anders dan de landelijke regeling voorschrijft, kunnen vavostudenten van het Nova College ook gebruik maken van het fonds.

De grootste doelgroep van het fonds zijn bol-studenten onder de 18 jaar, die onvoldoende financiële middelen hebben om leermiddelen aan te schaffen. Zij krijgen wat zij nodig hebben voor hun studie: bijvoorbeeld studieboeken, licenties, een laptop, veiligheidsschoenen en uniformen. Maar ook kosten voor de introductieweek of een werkweek. 

Ook voor studenten ouder dan 18 jaar of bbl-studenten in een uitzonderlijk moeilijke financiële situatie zijn dit soort mogelijkheden er.

Als je bij het Nova College als student staat ingeschreven, kun je een aanvraag doen voor het fonds via Nova Portal. Ga daar naar de snelzoeker: Studentenfonds.

Redenen om het Studentenfonds aan te vragen

 • Het kopen van spullen voor je studie, omdat je moeite hebt om dat te betalen.
 • Financiële ondersteuning omdat je lid bent van het bestuur van een studentenorganisatie. Ter toelichting: ben je lid van de Studentenraad van Nova College dan krijg je al een vergoeding uit het Studentenfonds. Je hoeft dit dan dus niet aan te kruisen.
 • Financiële ondersteuning omdat je activiteiten verricht op bestuurlijk of maatschappelijk gebied, die goed zijn voor jouw studie of voor het Nova College.
 • Financiële ondersteuning omdat je door een bijzondere omstandigheid studievertraging oploopt. Bijvoorbeeld door ziekte, zwangerschap en bevalling, een handicap of chronische ziekte, bijzondere familieomstandigheden of een onvoldoende studeerbare opleiding.

We hebben een document nodig als bewijs, dat moet je uploaden bij de aanvraag.

Heb je vragen?
Voor vragen kun je terecht bij de studieloopbaanbegeleider (slb’er) van je (toekomstige) opleiding of bij het Pluspunt. 

Ben je het niet eens met het besluit, dan kun je daartegen bezwaar aantekenen. Hoe dat gaat lees je in de regeling klachten en geschillen Nova College en de infographic: Klachten en suggesties (novacollege.nl).

wil je iets vragen?