Schoolkosten mbo

De schoolkosten bestaan uit:

  • les- of cursusgeld aan de overheid
  • kosten van boeken en andere (digitale) leermiddelen, laptop en/of kleding
  • vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten

Les- of cursusgeld
Les- of cursusgeld betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. Het bij de opleiding genoemde bedrag geldt per jaar en wordt vastgesteld door de overheid. Voor meer informatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Infolijn (050) 599 77 55 of www.duo.nl. Volg ook Facebook DUO Studiefinanciering voor mbo .

Leermiddelen, laptop, kleding en/of gereedschappen
Lesmateriaal (boeken en andere leermiddelen), kleding/uniform koop je zelf. Het bedrag voor lesmateriaal en kleding dat bij een opleiding staat vermeld, geldt voor de totale opleiding. Je krijgt hierover meer informatie tijdens het Open huis. Nadat je bent toegelaten tot de opleiding krijg je informatie over wat jij precies nodig hebt voor jouw opleiding en hoe je dit bestelt.

Lesmateriaal
Het bedrag dat bij de opleiding bij 'lesmateriaal' staat vermeld, is exclusief de kosten van de laptop. Het meeste lesmateriaal koop je in het 1e jaar van je opleiding. Bij een aantal opleidingen is het bedrag van lesmateriaal sterk afhankelijk van de keuzevakken of uitstroomrichting die je kiest.

Laptop
Voor de meeste mbo opleidingen heb je een laptop nodig om je schoolwerk op te kunnen doen. Je moet zelf een laptop kopen of lenen. Lees hier wat voor laptop je nodig hebt. Als je geen geld hebt voor een laptop, kan het Nova College je onder bepaalde voorwaarden een leenlaptop lenen. Je studieloopbaanbegeleider kan je hiervoor doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker. 

Kleding/uniform
Bij een aantal opleidingen heb je een uniform of bepaalde kleding nodig. Het bedrag dat bij de opleiding staat bij 'kleding' is éénmalig en geldt voor de totale opleiding.

Gereedschappen
Voor sommige opleidingen heb je gereedschappen nodig: bijvoorbeeld een messenset voor de koksopleiding of een kappersset voor de kappersopleiding. De gereedschappen die je op school nodig hebt, zijn op school voor jou beschikbaar en hoef je niet zelf te kopen. De gereedschappen die je op je stage nodig hebt, zijn op je stagebedrijf beschikbaar en hoef je niet zelf te kopen.

Reiskosten
Als je voor je opleiding moet reizen, dan betaal je eventuele kosten zelf.

Vrijwillige bijdrage
Staat bij de opleiding een bedrag voor 'vrijwillige bijdrage' genoemd? Dan geldt dat bedrag voor de totale opleiding. Bij een aantal opleidingen is het bedrag sterk afhankelijk van de keuzevakken of uitstroomrichting die je kiest. Over de bijdrage voor deze extra faciliteiten zoals excursies, werkweken of kampen krijg je informatie tijdens het Open huis en tijdens je opleiding. Dan kun je zelf aangeven of je wel of niet van die extra faciliteiten gebruik wil maken. Als je bijvoorbeeld niet meegaat op een excursie, dan doe je een alternatieve activiteit op school. 

Financiële ondersteuning
Als je ouders/verzorgers weinig geld hebben (onder het sociaal minimum), dan kan het ministerie de kosten van de verplichte leermiddelen vergoeden. Dit om te voorkomen dat je om financiële redenen afziet van het volgen van een opleiding. Je studieloopbaanbegeleider kan je voor hulp hierbij doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker.

Kosten vavo

De kosten voor het vavo bestaan uit:

  • les- of cursusgeld
  • kosten van boeken

Les- of cursusgeld vavo tot 18 jaar
Als jouw middelbare school je heeft aangemeld voor het vavo via een uitbestedingsovereenkomst, dan betaal je geen les- of cursusgeld aan het Nova College. Over de kosten die je aan je eigen middelbare school moet betalen, krijg je informatie van je school. Je schoolboeken krijg je gratis in bruikleen.

Les- of cursusgeld vavo vanaf 18 jaar
Als je 18 jaar of ouder bent, dan betaal je cursusgeld per vak of lesgeld voor een voltijds programma. De bedragen en meer informatie vind je onder het tabje '18 plus' bij de opleidingsinformatie over mavo, havo en vwo van het vavo

Kosten van schoolboeken tot 18 jaar
Als jouw middelbare school je heeft aangemeld voor het vavo via een uitbestedingsovereenkomst, dan krijg je de schoolboeken je gratis in bruikleen.

Kosten van schoolboeken vanaf 18 jaar
Ben je 18 jaar of ouder? Dan bestel je bij Van Dijk de schoolboeken volgens de lijst die je van ons krijgt, nadat je bent ingeschreven voor de vakken die je gaat volgen.

Laptop nodig
Op het vavo gebruik je je eigen laptop. Lees hier wat voor laptop je nodig hebt

Wil je iets vragen?