Schoolkosten mbo

De schoolkosten bestaan uit:

 • les- of cursusgeld aan DUO
 • kosten van boeken en andere (digitale) leermiddelen, laptop en/of kleding
 • vrijwillige bijdrage voor extra faciliteiten

Les- of cursusgeld
Lesgeld (als je bol doet) of cursusgeld (als je bbl doet) betaal je alleen als je 18 jaar of ouder bent. De hoogte van het bedrag wordt elk jaar vastgesteld door de overheid voor het nieuwe schooljaar. Het lesgeld betaal je aan DUO via 'Mijn DUO'. Voor het cursusgeld krijg je (of je werkgever) een factuur van school en wij dragen dat bedrag af aan DUO.

Voor meer informatie: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Infolijn (050) 599 77 55 of www.duo.nl/lesgeld

Leermiddelen, laptop, kleding en/of gereedschappen
Lesmateriaal (boeken en andere leermiddelen), kleding/uniform koop je zelf. Het bedrag voor lesmateriaal en kleding dat bij een opleiding staat vermeld, geldt voor de totale opleiding. Je krijgt hierover meer informatie tijdens het Open huis. Nadat je bent toegelaten tot de opleiding krijg je informatie over wat jij precies nodig hebt voor jouw opleiding en hoe je dit bestelt.

Lesmateriaal
Het bedrag dat bij de opleiding bij 'lesmateriaal' staat vermeld, is exclusief de kosten van de laptop. Het meeste lesmateriaal koop je in het 1e jaar van je opleiding. Bij een aantal opleidingen is het bedrag van lesmateriaal sterk afhankelijk van de keuzevakken of uitstroomrichting die je kiest.

Laptop
Voor de meeste mbo opleidingen heb je een laptop nodig om je schoolwerk op te kunnen doen. Je moet zelf een laptop kopen of lenen. Lees hier wat voor laptop je nodig hebt. Als je geen geld hebt voor een laptop, kan het Nova College je onder bepaalde voorwaarden een leenlaptop lenen. Je studieloopbaanbegeleider kan je hiervoor doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker. 

Kleding/uniform
Bij een aantal opleidingen heb je een uniform of bepaalde kleding nodig. Het bedrag dat bij de opleiding staat bij 'kleding' is éénmalig en geldt voor de totale opleiding.

Gereedschappen
Voor sommige opleidingen heb je gereedschappen nodig: bijvoorbeeld een messenset voor de koksopleiding of een kappersset voor de kappersopleiding. De gereedschappen die je op school nodig hebt, zijn op school voor jou beschikbaar en hoef je niet zelf te kopen. De gereedschappen die je op je stage nodig hebt, zijn op je stagebedrijf beschikbaar en hoef je niet zelf te kopen.

Verklaring Omtrent Gedrag
Voor een aantal opleidingen heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig om stage te kunnen lopen (bol) of te kunnen werken (bbl). Dat is een voorwaarde van het stagebedrijf / de werkgever. Als je een VOG nodig hebt voor een bepaalde opleiding, dan staat dat vermeld bij die opleiding onder het kopje ‘Beroepspraktijkvorming’. De VOG moet je zelf aanvragen en de kosten daarvoor betaal je zelf. Bij sommige stagebedrijven en de meeste werkgevers kun je de kosten van je VOG declareren.

Reiskosten
Als je voor je opleiding moet reizen, dan betaal je eventuele kosten zelf.

Vrijwillige bijdrage
Staat bij de opleiding een bedrag voor 'vrijwillige bijdrage' genoemd? Dan geldt dat bedrag voor de totale opleiding. Bij een aantal opleidingen is het bedrag sterk afhankelijk van de keuzevakken of uitstroomrichting die je kiest. Over de bijdrage voor deze extra faciliteiten zoals excursies, werkweken of kampen krijg je informatie tijdens het Open huis en tijdens je opleiding. Dan kun je zelf aangeven of je wel of niet van die extra faciliteiten gebruik wil maken. Als je bijvoorbeeld niet meegaat op een excursie, dan doe je een alternatieve activiteit op school. 

Financiële ondersteuning

 • Je kunt via DUO een aanvullende beurs of toelage aanvragen. DUO laat jou dan weten of je voldoet aan de voorwaarden. 
 • Voor mbo studenten jonger dan 18 jaar uit een gezin dat moet leven van een minimum-inkomen bestaat het Mbo Studentenfonds.
 • Als je ouders/verzorgers weinig geld hebben (onder het sociaal minimum), dan kan het ministerie de kosten van de verplichte leermiddelen vergoeden. Dit om te voorkomen dat je om financiële redenen afziet van het volgen van een opleiding. Je studieloopbaanbegeleider kan je voor hulp hierbij doorverwijzen naar de schoolmaatschappelijk werker.
 • Voor de opleidingen Bouw geldt voor schooljaar 2022-2023 een kortingsregeling van 100% op de vakleermiddelen van leverancier Concreet. Deze regeling is van de cao-partijen Bouw & Infra en is bedoeld om de instroom van geschoolde vakmensen in de sector te stimuleren. 

Kosten vavo

De kosten voor het vavo bestaan uit:

 • les- of cursusgeld
 • kosten van boeken

Les- of cursusgeld vavo tot 18 jaar
Als jouw middelbare school je heeft aangemeld voor het vavo via een uitbestedingsovereenkomst, dan betaal je geen les- of cursusgeld aan het Nova College. Over de kosten die je aan je eigen middelbare school moet betalen, krijg je informatie van je school. Je schoolboeken krijg je gratis in bruikleen.

Les- of cursusgeld vavo vanaf 18 jaar
Als je 18 jaar of ouder bent, dan betaal je cursusgeld per vak of lesgeld voor een voltijds programma. De bedragen en meer informatie vind je onder het tabje 'Kosten' de opleidingsinformatie over mavo, havo en vwo van het vavo. Ga naar vavo >>

Kosten van schoolboeken tot 18 jaar
Als jouw middelbare school je heeft aangemeld voor het vavo via een uitbestedingsovereenkomst, dan krijg je de schoolboeken je gratis in bruikleen.

Kosten van schoolboeken vanaf 18 jaar
Ben je 18 jaar of ouder? Dan bestel je bij Van Dijk de schoolboeken volgens de lijst die je van ons krijgt, nadat je bent ingeschreven voor de vakken die je gaat volgen.

Laptop nodig
Op het vavo gebruik je je eigen laptop. Lees hier wat voor laptop je nodig hebt

Mbo Studentenfonds

Het Mbo Studentenfonds is een landelijke regeling voor bol-studenten jonger dan 18 jaar uit een gezin dat moet leven van een minimum-inkomen. Deze groep krijgt een vergoeding voor de leermiddelen die op de leermiddelenlijst van de opleiding staan. Andere kosten zoals lesgeld en reiskosten worden niet vergoed.

Ook voor studenten ouder dan 18 jaar of bbl-studenten in een uitzonderlijk moeilijke financiële situatie zijn er mogelijkheden.

Er zijn verschillende voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor het Mbo Studentenfonds. De schoolmaatschappelijk werker van het Nova College beoordeelt de aanvraag.

Wanneer kun je een aanvraag indienen?
Je ouders, of in bepaalde situaties jijzelf als je 18 jaar of ouder bent, kunnen een aanvraag indienen als je staat ingeschreven bij het Nova College én als je gezin moet rondkomen van een minimum-inkomen.

Om te bepalen of dat zo is, hanteert het Nova College één van de volgende criteria. De ouder/verzorger kan:

 1. een uitkeringsspecificatie van de bijstandsuitkering of een inkomensspecificatie die niet hoger is dan 120% van de netto bijstandsnorm overleggen.
 2. een toelatingsbewijs wet schuldsanering of een overeenkomst minnelijke schuldenregeling overleggen.
 3. een bewijs van toekenning van een gemeente-/stadspas voor minima (bijvoorbeeld Haarlempas) overleggen.
 4. een verklaring van de Stichting Leergeld overleggen.

Activiteiten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied
Ook voor studenten die activiteiten verrichten op bestuurlijk of maatschappelijk gebied die in het belang zijn van het onderwijs dat de student volgt of van het Nova College zijn er mogelijkheden.

Studenten die verkozen zijn in de Studentenraad van het Nova College komen automatisch in aanmerking voor een vergoeding.

Studievertraging
De laatste groep die een beroep kan doen op dit fonds, zijn studenten in een bol-opleiding, die geen recht meer op de (aanvullende) basisbeurs hebben en door een specifieke bijzondere omstandigheid (denk aan ziekte, zwangerschap of een bijzondere familieomstandigheid) studievertraging oplopen en daardoor het laatste deel van hun opleiding niet kunnen financieren.

Heb je vragen?
Voor vragen kun je terecht bij de studieloopbaanbegeleider (slb’er) van je (toekomstige) opleiding. Of je kunt direct terecht bij de schoolmaatschappelijk werker op de vestiging.

Wil je iets vragen?