Meld je voor 1 mei aan

De vooropleiding die je hebt gedaan (en bijbehorend vmbo-diploma of overgangsbewijs havo) bepaalt op welk niveau je je kunt inschrijven. We doen een studiekeuzecheck om na te gaan of de opleiding iets voor je is. We helpen je graag om goed te kiezen.

Daarnaast gelden voor sommige opleidingen landelijke aanvullende voorwaarden. Dit geldt voor de opleidingen CIOS, Dans en Theater, Media en Scheepvaart. Het kan zijn dat de opleiding die jij wilt doen een maximum aantal plaatsen heeft. Daarom is het belangrijk dat je je voor 1 mei aanmeldt. 

Je kunt je ook na 1 mei nog aanmelden, maar dan zijn sommige opleidingen misschien al vol. 

Maximum aantal studenten
Per opleiding staat aangegeven of er sprake is van een maximum aantal studenten (numerus fixus). Meld je je aan voor zo'n opleiding, dan raden wij je aan om je voor nog een andere opleiding in te schrijven. 

Het maximum aantal studenten stellen we vast op basis van arbeidsmarktperspectief, aantallen stageplaatsen, maar ook de capaciteit die er is (docenten en beschikbare fysieke ruimtes).

Intake
Nadat je je hebt aangemeld, krijg je een uitnodiging voor de (verplichte) intake. Daarin kijken we of de gekozen opleiding goed past bij jouw talenten en ambities. Bereid je goed voor op de intake. Algemene informatie over de intake vind je op novacollege.nl/intake. Ook toetsen taal en rekenen kunnen onderdeel zijn van de intake. Op novacollege.nl/studiecentrum staan oefenopgaven.

Studiekeuzeadvies
Na aanmelding en intake krijg je een studiekeuzeadvies. Wij geven aan of de door jou gekozen opleiding goed bij je past. Of we adviseren een andere opleiding als die beter bij jouw talenten aansluit. We helpen je hierbij graag.

Bindend Studieadvies
Je krijgt in je eerste jaar een bindend studieadvies op basis van je studievorderingen.

Meer weten?
Wil je meer weten over de nieuwe wet Vervroegde aanmelddatum en toelatingsrecht mbo? Bekijk dan het filmpje van de Rijksoverheid.

Het toelatingsbeleid van het Nova College naar aanleiding van deze wet vind je hier.

Welk vakkenpakket?

Deze opleidingen kun je volgen met alle vakkenpakketten
Autotechniek (niveau 2)
Bouw (niveau 2)
Business School
CIOS
Elektro en Werktuigbouw (niveau 2)
Hotelschool
ICT
Logistiek
MyTalent
Orde en Veiligheid
Performing Arts
Reizen en vrije tijd
Uiterlijke Verzorging
Welzijn
Zorg

Voor deze opleidingen heb je een vakkenpakket nodig met wiskunde of nask 1
Autotechniek (niveau 3 en 4)
Bouw (niveau 3 en 4)
Elektro en Werktuigbouw (niveau 3 en 4)
Lab
MyTec
Scheepvaart (zeevaart)

Toelatingsbeleid

Het toelatingsbeleid van het Nova College volgens de wet Vervroegde aanmelddatum en toelatingsrecht mbo vind je hier. Uitgangspunt hierbij zijn onze kernwaarden: we willen dat de studenten zich bij ons thuis en veilig voelen, dat er aandacht voor ze is en dat er duidelijke regels zijn. Het beleid bevat de volgende onderwerpen: aanmelding, intake, studiekeuzeadvies, maximaal aantal studenten, toelatingsvoorwaarden, plaatsing, afwijzing, heroriëntatie en klachtenregeling.

Overzichten:

Geen vo-diploma?

Voor alle mbo opleidingen niveau 2 tot en met 4 moet je een vo-diploma hebben. Heb je geen (Nederlands) vo-diploma en kun je dat niet (meer) halen op een middelbare school, dan zijn er voor jou de volgende mogelijkheden.

Alsnog je diploma halen in het vavo
Zit je op een middelbare school en ben je 16 of 17 jaar? Dan kun je met een uitbestedingsovereenkomst van je school bij Nova College Vavo alsnog je diploma vmbo-t, havo of vwo halen. Ben je 18 jaar of ouder? Dan kun je rechtsreeks naar Vavo. Ga naar Nova College Vavo.

Diploma mbo 1 via Nova College MyTalent halen
Bij Nova College MyTalent kun je een diploma mbo 1 halen, waarna je kunt doorstromen naar mbo niveau 2 en verder. Je kunt kiezen uit 7 opleidingen. Ga naar Nova College MyTalent.

Toelating bbl voor werknemers
Kom je niet rechtstreeks van de middelbare school en wil je een bbl opleiding niveau 2, 3 of 4 volgen? Bijvoorbeeld als werknemer van een bedrijf of op basis van de leerwerkovereenkomst die je met een bedrijf sluit? Dan doe je tijdens je intake een TOA toets taal en rekenen en eventueel een capaciteitentest. Afhankelijk van de resultaten en of er voor de opleiding van jouw keuze nog aanvullende voorwaarden gelden, beslist de intaker van de opleiding of je toelaatbaar bent tot die opleiding.

Meer informatie over toelating zonder vo-diploma vind je op de decanenportal.

Toelating voor anderstaligen
Wil je een opleiding niveau 2, 3 of 4 volgen, maar heb je de middelbare school in een ander land gevolgd? Je kunt dan je diploma laten waarderen (bij: www.idw.nl) en je aanmelden bij je opleiding naar keuze. De opleiding laat dan je taal- en rekenvaardigheden en leerbaarheid toetsen, zodat duidelijk wordt of je de opleiding kunt volgen.

Wil je iets vragen?