Suggesties en complimenten

Heb je een goed idee voor je klas, je opleiding of voor het hele Nova College? Of ben je ergens super tevreden over? Dat horen we graag! Geef je idee of compliment door aan je docent of opleidingsmanager.

Klachten

We doen onze uiterste best om je zo goed mogelijk op te leiden en te begeleiden. Ben je toch ergens ontevreden of zit jou iets dwars? Dan kun je het volgende doen:

  • praat met je docent of studieloopbaanbegeleider, of 
  • praat met de vertrouwenspersoon (als het om iets vertrouwelijks gaat)

Kom je er met je docent/slb'er of de vertrouwenspersoon niet uit? Dan kun je achtereenvolgens de volgende stappen zetten:

  • ga naar je opleidingsmanager
  • dien een klacht in bij de vestigingsdirecteur
  • dien een klacht in bij het college van bestuur
  • stuur je klacht naar de onafhankelijke klachtencommissie

We behandelen alle klachten vertrouwelijk en een klacht heeft nooit invloed op je opleiding. Dat en meer kun je nalezen in deze documenten:

Als je er toch nog onduidelijkheden zijn, bespreek dit dan met je studieloopbaanbegeleider. 

Onafhankelijke klachtencommissie Nova College
Postbus 2110
2002 CC  Haarlem
Telefoon: (023) 530 20 00

Commissie van Beroep voor de examens
Postbus 2110
2002 CC  Haarlem
Telefoon: (023) 530 20 00 

Gebruik beeldmateriaal

Op het Nova College inspireren en informeren wij onze (aspirant) studenten, hun ouders, decanen en (toekomstig) stagebedrijven/werkgevers met foto's en video's van onze studenten en medewerkers. Dat doen wij alleen met de toestemming van de studenten die herkenbaar in beeld komen.
Lees meer over gebruik beeldmateriaal >> 

wil je iets vragen?