Gebruik beeldmateriaal

Op het Nova College willen we onze (aspirant) studenten, hun ouders, decanen en (toekomstig) stagebedrijven/werkgevers informeren en inspireren met beeldmateriaal (foto’s en video’s) van onze studenten en medewerkers. Er kunnen beeldopnames gemaakt worden tijdens speciaal hiervoor georganiseerde fotosessies en filmopnames en bij verschillende gelegenheden (zoals lessen, excursies, evenementen).

Beelmateriaal waarvoor toestemming nodig is
Beeldmateriaal dat we maken voor reclame/publiciteit van het Nova College maken en publiceren we uitsluitend met toestemming van de studenten en medewerkers die herkenbaar in beeld komen. Studenten (van 16 jaar en ouder) en medewerkers moeten toestemming geven voor het gebruik van het beeldmateriaal waarop zij herkenbaar zijn.

Tip voor studenten: Het is goed om vooraf met je ouders te bespreken en om samen te besluiten of je wel/geen toestemming geeft. Op het toestemmingsformulier zie je voor welk doel we het beeldmateriaal gebruiken.

  • Je mag altijd de door jou gegeven toestemming intrekken.
  • Ook mag je op een later moment alsnog toestemming geven.
  • Zonder jouw toestemming gebruiken en delen we geen beeldmateriaal van jou.

In het toestemmingsformulier kun je toestemming geven voor verschillende categorieën. De wetgever eist dat je een goed geïnformeerde beslissing kan nemen, die ook specifiek is.

Je toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal (foto’s en video’s) dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt.

Beeldmateriaal waarvoor geen toestemming nodig is
Er is geen toestemming nodig voor het gebruik van beeldmateriaal in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Wel gelden voor het gebruik van dat beeldmateriaal de gewone privacyregels (zoals dataminimalisatie: terughoudend omgaan met beeldmateriaal van studenten en medewerkers).

Foto’s / video’s maken en delen van projecten, excursies etc
Veel studenten en medewerkers vinden het leuk als er foto's of video's van bijvoorbeeld schoolprojecten of -excursies worden gemaakt en (online) worden gedeeld. Dat geldt niet voor iedereen. Het Nova College wil voor álle studenten en medewerkers een veilige omgeving zijn, niet een plek waar studenten (en hun ouders) en medewerkers bang hoeven te zijn steeds te worden gefotografeerd of gefilmd. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar kan wel aan banden worden gelegd. Door bijvoorbeeld verwachtingen naar elkaar hierover uit te spreken. Mocht dat niet het gewenste effect hebben, dan kunnen wij regels voor het maken van foto’s en video’s op school vastleggen in het privacyreglement of in een aparte gedragscode of een protocol. Een schoolgebouw is niet zomaar een openbare plaats waar iedereen toegang toe heeft. Wij kunnen aan het verlenen van toegang dus voorwaarden gaan stellen als dat nodig blijkt. Wij hopen dat die noodzaak niet ontstaat.

Eigen verantwoordelijkheid
Als er beeldmateriaal op het intranet Nova Portal, of een beveiligd deel van de website, of bijvoorbeeld een besloten Facebookgroep van een klas door anderen (bv studenten of ouders) gekopieerd wordt en vervolgens openbaar gedeeld via bijvoorbeeld sociale media, dan is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school. Wij wijzen studenten en ouders op hun eigen verantwoordelijkheid hierin.

Toestemming geven

Op het Nova College inspireren en informeren wij onze (aspirant) studenten, hun ouders, decanen en stagebedrijven/werkgevers met foto's en video's van onze studenten en medewerkers. Doe je mee aan een fotosessie of video-opname voor het Nova College? Dan moet jij ons toestemming geven om dit beeldmateriaal van jou te gebruiken.

Intrekken

Gebruiken wij beeldmateriaal (foto’s / video’s) waarop jij herkenbaar bent en wil je dat niet meer? Dan kun je jouw toestemming intrekken. Dat kan ook als we jouw beeldmateriaal gebruiken, zonder dat jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Nadat jij je toestemming hebt ingetrokken, doen wij al het redelijke om het gebruik van jouw foto door ons te stoppen. 

Ga naar toestemming gebruik foto's of video's intrekken >>

wil je iets vragen?