Algemeen

Het Nova College houdt schooldirecteuren en decanen van het voortgezet onderwijs graag op de hoogte van het laatste nieuws over onze opleidingen en onze activiteiten Voorlichting en Werving.

Extranet Decanenportal mbo en vavo
Voor de scholen waar wij nauw mee samenwerken hebben wij een Extranet Decanenportal. Een afgeschermde digitale omgeving voor schooldirecteuren en decanen met informatie over hun (oud-)leerlingen, die bij ons een opleiding volgen. Ben je schooldirecteur en heb je nog geen toegang tot de Decanenportal? Vraag dan je inlogcode aan via het aanvraagformulier Decanenportal. Na ontvangst van de inlogcode kun je zelf de decaan of decanen van je school aanmelden.

Nieuwsbrief Decanen
Via de digitale Nieuwsbrief Decanen houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Ontvang je de Nieuwsbrief Decanen nog niet? Mail dan naar decaan@novacollege.nl. Daar kun je ook terecht als je vragen hebt.

Toelating zonder diploma

Geen diploma, toch naar het mbo?
Voor toelating tot alle mbo-opleidingen niveau 2 tot en met 4 is een vo-diploma nodig. Heb je een leerling die geen vo-diploma heeft en dat ook niet (meer) kan halen op een middelbare school? Dan kan hij/zij de Entree-opleiding van MyTalent doen.

Let op: Voor ongediplomeerde vo-leerlingen die op 1 augustus nog geen 16 jaar zijn, moet voor toelating tot Entree een aanvraag vervangende leerplicht voor het laatste schooljaar worden gedaan. 

Voor een beperkte groep leerlingen is er een mogelijkheid naar mbo-niveau 2, 3 of 4 te gaan via de Toelatingscommissie.

Ongediplomeerde instroom vanuit het voortgezet onderwijs
Heeft jouw leerling een intake gedaan voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 en is hij of zij voorlopig geplaatst in deze opleiding, maar voor het tweede achtereenvolgende jaar gezakt voor het vo-examen? Is bovendien Vavo, Entree of Alvast studeren voor hem of haar geen optie? Dan kun je een verzoek voor toelating doen bij de Nova Toelatingscommissie.

Stroomschema Toelatingscommissie

Wil je een leerling aanmelden bij de Nova Toelatingscommissie? Download dan dit aanmeldingsformulier toelatingscommissie vo-mbo, vul het samen met je leerling volledig in en mail het naar toelatingscommissie@novacollege.nl.

De Toelatingscommissie neemt alleen volledig ingevulde formulieren met een gewaarmerkte kopie van de cijferlijst van beide examenjaren in behandeling.

Na ontvangst neemt de Toelatingscommissie contact op met de contactpersoon van de vo-school.

Als de leerling voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan volgt voor de leerling de capaciteitentest mbo en een persoonlijk gesprek. Als de leerling minderjarig is, moeten de ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig zijn.
Op basis van de resultaten van de capaciteitentest mbo, de eerder uitgevoerde intakeactiviteiten en het persoonlijk gesprek beoordeelt en besluit de Toelatingscommissie of de leerling:

 • kan beginnen aan de mbo-opleiding op mbo-niveau 2, 3 of 4, en/of
 • hij/zij daarbij extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs krijgt

Data voor toelating tot schooljaar 2024-2025

Na tweede tijdvak:

 • Aanmelden: maandag 8 juli 2024 voor 10:00 uur
 • Afname test: woensdag 10 juli 2024 van 10:00-13:00 uur op de Tetterodestraat 109 in Haarlem
 • Gesprek: donderdag 11 juli 2024

Na derde tijdvak:

 • Aanmelden: maandag 26 augustus 2024 voor 10:00 uur
 • Afname test: woensdag 28 augustus 2024 van 10:00-13:00 uur op de Tetterodestraat 109 in Haarlem
 • Gesprek: donderdag 29 augustus 2024

Ongediplomeerde instroom vanuit het voortgezet speciaal onderwijs

In bijzondere gevallen kan een leerling uit het vso zonder vo-diploma vrijstelling krijgen van de vooropleidingseis.

Zie de Toelatingsprocedure ongediplomeerde vso

Indien je denkt dat je leerling hieraan voldoet, vul dan samen met je leerling en ouders/verzorgers het instroomformulier vso in en mail het naar toelatingscommissie@novacollege.nl.

 

Agenda

Open dagen 2023-2024*

 • 27 november 2023 18.00 - 21.00 uur mbo
 • 7 februari 2024 18.00 - 21.00 uur mbo en vavo
 • 25 maart 2024 18.00 - 21.00 uur mbo en vavo

*vestiging Harlingen afwijkend, zie vmbo-dagen

Nova Decanendag ‘Samen werken voor talent'

 • donderdag 28 september 2023 12.00 – 16.00 uur Campus Haarlem

Mentormiddagen 'Innovatief beroepsonderwijs'

 • 28 september 2023 13.00 - 15.00 uur campus Haarlem (deels met decanendag)
 • 4 oktober 2023 13.00 - 15.00 uur campus Haarlemmermeer
 • 19 oktober 2023 13.00 - 15.00 uur campus Beverwijk

LOB vo-mbo 2023-2024

2e jaars vmbo: Ontdek het beroepsonderwijs | LOB op de campus

 • 11 januari 2024 campus Haarlem
 • 18 januari 2024 campus Beverwijk
 • 25 januari 2024 campus Haarlemmermeer 

3e jaars vmbo/mavo met ouders: MBO Markten

 • 15 november 2023 17.30 - 21.00 uur campus Haarlemmermeer 
 • 15 februari 2024 14.15 uur - 16.15 uur campus Beverwijk
 • 28 februari 2024 17.30 - 21.00 uur campus Haarlem 

4e jaars vo: Proefstuderen alle locaties

 • 2 november 2023 15.00 – 16.30 uur
 • 9 november 2023 15.00 – 16.30 uur
 • 16 november 2023 15.00 – 16.30 uur
 • 23 november 2023 15.00 - 16.30 uur

Ook voor 4e jaars vo:

MBO opleidingenmarkt Leiden

 • 11 oktober 2023 14.00 - 20.00 uur Duin- en Bollenstreek
 • 12 oktober 2023 14.00 - 20.00 uur Duin- en Bollenstreek

Leerlingbezoekdag

 • 9 november 2023 14.00 - 16.30 uur regio Noord-Holland

Techport Technologieweek IJmond

 • 2 t/m 6 oktober 2023

Girls' Day techniek

 • 18 april 2024

Meer weten over de LOB-activiteiten? Mail decaan@novacollege.nl of bel 06 23589275 en vraag naar ons maatwerk in LOB!

wil je iets vragen?