Algemeen

Het Nova College houdt schooldirecteuren en decanen van het voortgezet onderwijs graag op de hoogte van het laatste nieuws over onze opleidingen en onze activiteiten Voorlichting en Werving.

Extranet Decanenportal mbo en vavo
Voor de scholen waar wij nauw mee samenwerken hebben wij een Extranet Decanenportal. Een afgeschermde digitale omgeving voor schooldirecteuren en decanen met informatie over hun (oud-)leerlingen, die bij ons een opleiding volgen. Ben je schooldirecteur en heb je nog geen toegang tot de Decanenportal? Vraag dan je inlogcode aan via het aanvraagformulier Decanenportal. Na ontvangst van de inlogcode kun je zelf de decaan of decanen van je school aanmelden.

Nieuwsbrief Decanen
Via de digitale Nieuwsbrief Decanen houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Ontvang je de Nieuwsbrief Decanen nog niet? Mail dan naar decaan@novacollege.nl. Daar kun je ook terecht als je vragen hebt.

Toelating zonder diploma

Geen diploma, toch naar het mbo?
Voor toelating tot alle mbo-opleidingen niveau 2 tot en met 4 is een vo-diploma nodig. Heb je een leerling die geen vo-diploma heeft en dat ook niet (meer) kan halen op een middelbare school? Dan kan hij/zij de Entreeopleiding van MyTalent doen. Voor een beperkte groep leerlingen is er een mogelijkheid naar mbo-niveau 2, 3 of 4 te gaan via de Toelatingscommissie.

Aanmelden leerlingen voortgezet speciaal onderwijs
Bekijk de toelatingsprocedure ongediplomeerde vso en vul het instroomformulier vso in en mail het naar toelatingscommissie@novacollege.nl.

Aanmelden overige leerlingen via Nova Toelatingscommissie
Heeft je leerling een intake gedaan voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 en is hij of zij voorlopig geplaatst in deze opleiding, maar voor het tweede achtereenvolgende jaar gezakt voor het vo-examen? Is bovendien Vavo, Entree of Alvast studeren voor hem of haar geen optie? Dan beslist de Nova Toelatingscommissie over de toelating. Wil je een leerling aanmelden bij de Nova Toelatingscommissie? Download dan dit aanmeldingsformulier toelatingscommissie vo-mbo, vul het samen met je leerling volledig in en mail het naar toelatingscommissie@novacollege.nl.

Deze regeling geldt voor toelating tot schooljaar 2023-2024.

De Toelatingscommissie neemt alleen volledig ingevulde formulieren met een gewaarmerkte kopie van de cijferlijsten in behandeling, die op vrijdag 7 juli 2023 vóór 17.00 uur zijn ingediend. Als de leerling voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan volgt voor de leerling de capaciteitentest mbo en een persoonlijk gesprek. Als de leerling minderjarig is, moeten de ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig zijn.
Op basis van de resultaten van de capaciteitentest mbo, de eerder uitgevoerde intakeactiviteiten en het persoonlijk gesprek beoordeelt en besluit de Toelatingscommissie of de leerling:

 • kan beginnen aan de mbo-opleiding op mbo-niveau 2, 3 of 4, en/of
 • hij/zij daarbij extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs krijgt

Let op!
De capaciteitentest mbo vindt plaats op woensdag 12 juli 2023 om 10.00 uur op de Tetterodestraat 109, Haarlem. De gesprekken vinden plaats op donderdag 13 juli 2023. Als de leerling niet kan op deze dag, is hij of zij niet toelaatbaar.

Stroomschema Toelatingscommissie

Derde tijdvak
Dit jaar is er een derde tijdvak. Download dit aanmeldingsformulier toelatingscommissie vo-mbo, vul het samen met je leerling volledig in en mail het naar toelatingscommissie@novacollege.nl. De deadline voor aanmelden is maandag 21 augustus 2023 om 10.00 uur. Voor dit derde tijdvak gelden dezelfde voorwaarden als hierboven staan genoemd. 

Als de leerling voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan volgt voor de leerling de capaciteitentest mbo op woensdag 23 augustus 2023  om 11.00 uur. Op donderdag 24 augustus 2023 na 13.00 uur is het plaatsingsgesprek.

 

Welk vakkenpakket voor welke opleiding?

Voor een aantal mbo-opleidingen zijn bovendien bepaalde vakken in het pakket nodig. Bijvoorbeeld wiskunde of nask 1.
Lees voor welke mbo opleidingen wel of niet bepaalde vakken nodig zijn.

Agenda

Nova Decanendag ‘Meerwaarde van het beroepsonderwijs’

 • donderdag 22 september 2022 12.00 – 16.00 uur Nova Campus Haarlemmermeer

Open dag 2022-2023

 • 21 november 2022 18.00 - 21.00 uur Open dag mbo (behalve CIOS en Scheepvaart)
 • 26 november 2022 10.00 - 14.00 uur Open dag CIOS Haarlem
 • 26 november 2022 10.00 - 14.00 uur Open dag Scheepvaart Harlingen
 • 10 december 2022 10.00 - 14.00 uur Open dag Scheepvaart IJmuiden
 • 1 februari 2023 18.00 - 21.00 uur Open dag mbo (behalve CIOS Haarlem en Scheepvaart) en vavo
 • 4 februari 2023 10.00 - 15.00 uur Open dag Scheepvaart Harlingen
 • 11 februari 2023 10.00 - 14.00 Open dag Scheepvaart IJmuiden
 • 19 april 2023 16.00 - 18.00 uur Open dag mbo campus Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer en vavo
 • 8 juni 2023 19.00 – 21.00 uur Open dag vavo
 • 22 juni 2023 19.00 – 21.00 uur Open dag vavo

LOB vo-mbo 2022-2023

2e jaars vmbo:

Ontdek het beroepsonderwijs | LOB op de campus

 • vrijdag 20 januari 2023 Campus Haarlem
 • donderdag 26 januari 2023 Campus Beverwijk
 • dinsdag 7 februari 2023 Campus Haarlemmermeer 

3e jaars vmbo/mavo met ouders: 

MBO Markten

 • donderdag 23 februari 2023 17.30 - 21.00 uur Haarlemmermeer 
 • woensdag 8 maart 2023 17.30 uur - 21.00 uur Haarlem
 • donderdag 16 maart 2023 14.00 - 16.00 uur Beverwijk 

4e jaars vo

Proefstuderen voorbereiden

 • donderdag 29 september 2022 14.00 - 16.00 uur Haarlem College

Proefstuderen alle richtingen en locaties

 • donderdag 27 oktober 2022 15.00 – 17.00 uur
 • donderdag 3 november 2022 15.00 – 17.00 uur
 • donderdag 10 november 2022 15.00 – 17.00 uur
 • donderdag 17 november 2022 15.00 – 17.00 uur
 • donderdag 24 november 2022 15.00 - 17.00 uur
 • donderdag 1 december 2022 15.00 – 17.00 uur 
 • donderdag 8 december 2022 15.00 – 17.00 uur 

MBO opleidingenmarkt Leiden

 • woensdag 12 oktober 2022 14.00 - 16.00 uur Duin- en Bollenstreek
 • donderdag 13 oktober 2022 14.00 - 16.00 uur Duin- en Bollenstreek

Leerlingbezoekdag

 • donderdag 3 november 2022 14.00 - 17.00 uur regio Noord-Holland

Kennismakingsbezoek

 • donderdag 6 april 2023
 • donderdag 13 april 2023

Techport Technologieweek IJmond

 • 3 t/m 7 oktober 2023

Girlsday techniek

 • donderdag 30 maart 2023

Meer weten over de LOB-activiteiten? Mail decaan@novacollege.nl of bel 023-5302078 en vraag naar ons maatwerk in LOB!

wil je iets vragen?