Algemeen

Het Nova College houdt schooldirecteuren en decanen van het voortgezet onderwijs graag op de hoogte van het laatste nieuws over onze opleidingen en onze activiteiten Voorlichting en Werving.

Decanenportal mbo en vavo
Voor de scholen waar wij nauw mee samenwerken hebben wij een Decanenportal. Een afgeschermde digitale omgeving voor schooldirecteuren en decanen met informatie over hun (oud-)leerlingen, die bij ons een opleiding volgen. Ben je schooldirecteur en heb je nog geen toegang tot de Decanenportal? Vraag dan je inlogcode aan via het aanvraagformulier Decanenportal. Na ontvangst van de inlogcode kun je zelf de decaan of decanen van je school aanmelden.

Nieuwsbrief Decanen
Via de digitale Nieuwsbrief Decanen houden we je op de hoogte van onze activiteiten. Ontvang je de Nieuwsbrief Decanen nog niet? Mail dan naar decaan@novacollege.nl. Daar kun je ook terecht als je vragen hebt.

Toelating zonder diploma

Geen diploma, toch naar het mbo?
Voor toelating tot alle mbo-opleidingen niveau 2 tot en met 4 is een vo-diploma nodig. Heb je een leerling die geen vo-diploma heeft en dat ook niet (meer) kan halen op een middelbare school? Dan kan hij/zij de Entreeopleiding gaan doen. Voor een beperkte groep leerlingen is er een mogelijkheid naar mbo niveau 2, 3 of 4 te gaan via de Toelatingscommissie.

Aanmelden leerling voor Entreeopleiding
Wil je een leerling aanmelden voor een van onze Entreeopleidingen?  Klik hier, vul het samen met je leerling volledig in.

Aanmelden leerlingen voortgezet speciaal onderwijs
Download hier de uitleg toelatingsprocedure ongediplomeerde vso en vul het instroomformulier vso in.

Aanmelden overige leerlingen via Nova Toelatingscommissie
Heeft je leerling een intake gedaan voor een mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4 en is hij of zij voorlopig geplaatst in deze opleiding, maar gezakt voor het vo-herexamen of voor het tweede achtereenvolgende jaar gezakt voor het vo-examen? Is bovendien Vavo, Entree of Alvast studeren voor hem of haar geen optie? Dan beslist de Nova Toelatingscommissie over de toelating. Wil je een leerling aanmelden bij de Nova Toelatingscommissie? Download dan dit doorstroomformulier Toelatingscommissie v(mb)o, vul het samen met je leerling volledig in en mail het naar toelatingscommissie@novacollege.nl.

Deze regeling geldt ook voor toelating tot schooljaar 2020-2021, het jaar waarin vanwege de coronamaatregelen geen centraal schriftelijk eindexamen en geen herexamens zijn afgenomen en in plaats daarvan resultaatverbeteringstoetsen.

De Toelatingscommissie neemt alleen volledige ingevulde formulieren met een gewaarmerkte kopie van de cijferlijst in behandeling, die op 30 juni 2020 vóór 17.00 uur zijn ingediend. Als de leerling voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan volgt voor de leerling de capaciteitentest mbo en een persoonlijk gesprek. Als de leerling minderjarig is, moeten de ouders/verzorgers bij dit gesprek aanwezig zijn.
Op basis van de resultaten van de capaciteitentest mbo, de eerder gemaakte digitale intaketoets en het persoonlijk gesprek beoordeelt en besluit de Toelatingscommissie of de leerling:

  • kan beginnen aan de mbo-opleiding op niveau 2, 3 of 4, en/of;
  • hij/zij daarbij extra ondersteuning in het kader van passend onderwijs krijgt;
  • wordt terugverwezen naar het voortgezet onderwijs.

Let op!
De capaciteitentest mbo vindt plaats op maandag 6 juli 2020 om 10.00 uur op de Nassaulaan 37, Haarlem. De gesprekken vinden plaats op woensdag 8 juli op de vestigingen Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp. Als de leerling niet kan op deze dag, is hij of zij niet toelaatbaar.

Stroomschema Toelatingscommissie

Welk vakkenpakket voor welke opleiding?

Voor een aantal mbo-opleidingen zijn bovendien bepaalde vakken in het pakket nodig. Bijvoorbeeld wiskunde, economie, nask of een tweede moderne vreemde taal.
Lees voor welke mbo opleidingen wel of niet bepaalde vakken nodig zijn.

Activiteiten

Open huis 2020-2021

Open huis mbo (behalve CIOS)
30 november t/m 4 december 2020 18.00 - 21.00 uur 

Open huis CIOS Haarlem Hoofddorp op locatie Haarlem
28 november 2020 10.00 - 14.00 uur 

Extra Open huis Scheepvaart locatie IJmuiden
9 januari 2021 10.00 - 14.00 uur

Open huis mbo en Vavo (behalve CIOS locatie Haarlem)
1 februari t/m 5 februari 2021 18.00 – 21.00 uur

Extra Open huis Scheepvaart locatie Harlingen
5 februari 2021 10.00 – 15.00 uur

Inloopmiddag Campus Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp
18 maart 2021 15.00 - 17.00 uur 

Nova Decanendag ‘Beleef het mbo’ voor decanen en schoolleiders
donderdag 24 september 2020 van 12.00 – 16.00 uur

Nova Decanendag Pluspunt voor leerling-coördinatoren, mentoren en decanen
Hoofddorp: donderdag 25 maart 2021 van 15.00 – 17.00 uur
Haarlem: donderdag 1 april 2021 van 15.00 – 17.00 uur
Beverwijk: donderdag 15 april 2021 van 15.00 – 17.00 uur

LOB-data in jaarplanning vo-mbo
2e jaars vmbo/mavo: Ontdek het beroepsonderwijs (CHOICE in Kennemer Sportcenter)
25 t/m 29 januari 2021
(2e of) 3e jaars vmbo-basis en ISK: Ontdek het beroepsonderwijs (CHOICE op campus)
donderdag 8 april 2021

3e jaars vmbo/mavo: MBO Markten en Klassenvoorlichting op maat


MBO Markten

Regio Haarlemmermeer:
Donderdag 22 oktober 2020 Hoofddorp 17.30 uur 1e groep en 19.30 uur 2e groep

Regio Haarlem:
Woensdag 9 december 2020 Haarlem 17.30 uur 1e groep en 19.30 uur 2e groep
Woensdag 6 januari 2021 Haarlem 17.30 uur 1e groep en 19.30 uur 2e groep

Regio Beverwijk:
Donderdag 14 januari 2021 Beverwijk 14.30 t/m 16.30 uur

Klassenvoorlichting op maat

Regio Haarlemmermeer:
Donderdag 11 februari 2021 14.15 – 16.00 uur
Donderdag 18 februari 2021 14.15 – 16.00 uur

Regio Haarlem:
Donderdag 4 maart 2021 14.15 – 16.00 uur

Regio Beverwijk:
Donderdag 11 maart 2021 14.15 – 16.00 uur

4e jaars vo: Proefstuderen, Meeloopdagen en Studieadvies

Proefstuderen alle richtingen en locaties (voorheen Oriëntatietrajecten)

Donderdag 29 oktober 2020 15.00 – 17.00 uur
Donderdag 5 november 2020 15.00 – 17.00 uur
Donderdag 12 november 2020 15.00 – 17.00 uur
Donderdag 19 november 2020 15.00 – 17.00 uur
Donderdag 26 november 2020 15.00 – 17.00 uur

Ga naar proefstuderen

Meeloopdagen enkele richtingen en locaties

Donderdag 3 december 2020 en enkele dagen in 2021

Ga naar meelopen 

Studiekeuze-advies
Donderdag 22 april 2021 15.00 – 17.00 uur

Klassenvoorlichting op maat Haarlem
Donderdag 1 oktober 2020 14.15 – 16.00 uur (vol)

Techport Technologieweek IJmond
5 t/m 9 oktober 2020

Meer weten over de LOB-activiteiten? Mail decaan@novacollege.nl of bel 023-5302078 en vraag naar ons maatwerk in LOB!

Wil je iets vragen?