Entreediploma: je ticket naar een baan of opleiding

Heb je nog geen diploma en wil je graag werken? Of liever leren voor  een beroepsopleiding? Dan is de Entreeopleiding (mbo niveau 1) van MyTalent misschien iets voor jou. In deze opleiding krijg je veel persoonlijke begeleiding. Samen met jou kijken we hoe jij het beste kunt leren. Zo ontdekken we wat jij nodig hebt om je werk of opleiding goed te gaan doen. Denk aan: op tijd zijn, samenwerken, opdrachten aannemen, omgaan met kritiek, werk plannen en afspraken nakomen. Je krijgt ook taal en rekenen.

Anderstaligen
Ben je anderstalig? Heb je bijvoorbeeld ISK gedaan? Dan krijg je in de taalplus opleidingen extra taal (NT2) en begeleiding.