praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 4
 • Duur: 2 jaar
 • Locatie: Haarlem
Over de opleiding

Je leert mensen ondersteunen die tijdelijk of langdurig niet voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast leer je onderdelen van een behandeling uitvoeren. Je leert werken in een team van bijvoorbeeld verpleegkundigen, medisch specialisten, psychologen en maatschappelijk werkers. Daarvan heb jij het meest contact met de patiënt. Je leert ook een grote rol spelen in de organisatie van de zorg en de behandeling. Ook het contact met andere zorgverleners en de familie is een belangrijke taak die je leert. Je kiest voor een gevarieerd beroep, waarin je echt iets voor mensen kunt betekenen.

 • mensen ondersteunen
 • onderdelen van behandeling uitvoeren
 • zorg organiseren
 • contact met andere zorgverleners en familie
Wat leer je?

Je leert verpleegkundig handelen o.a. door oefenopdrachten uit te voeren in de praktijk. Het 1e jaar is een introductie op de 4 brancheverbijzonderingen en in het 2e en 3e jaar kies je voor één van deze 4 brancheverbijzonderingen.

 • ziekenhuis (ZH)
 • geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • gehandicaptenzorg (GHZ)
 • verpleeghuis- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

Naast de vakken verpleegkunde, anatomie/fysiologie/pathologie, recht en omgangskunde krijg je de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap en als je wilt ook havo-vakken. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en of je bol of bbl doet, volg je keuzedelen zoals bijvoorbeeld:

 • diversiteit
 • zorginnovaties en technologie
 • ondernemerschap
 • wijkgericht werken
 • zorg in instabiele en acute situaties
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • werken in het buitenland
 • voorbereiding op hbo

Wat kun je na deze opleiding?

Je kunt werken in verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, algemene ziekenhuizen, psychiatrie en in woonvormen voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten of bij instellingen voor gezinszorg of thuiszorg. Kijk op www.infopuntzorg.nl voor vacatures. Je kunt je als verpleegkundige specialiseren in veel richtingen en je kunt doorstromen naar (versneld) hbo.

Wat leer je?

Je leert verpleegkundig handelen o.a. door oefenopdrachten uit te voeren in de praktijk. Het 1e jaar is een introductie op de 4 brancheverbijzonderingen en in het 2e en 3e jaar kies je voor één van deze 4 brancheverbijzonderingen.

 • ziekenhuis (ZH)
 • geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • gehandicaptenzorg (GHZ)
 • verpleeghuis- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

Naast de vakken verpleegkunde, anatomie/fysiologie/pathologie, recht en omgangskunde krijg je de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap en als je wilt ook havo-vakken. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en of je bol of bbl doet, volg je keuzedelen zoals bijvoorbeeld:

 • diversiteit
 • zorginnovaties en technologie
 • ondernemerschap
 • wijkgericht werken
 • zorg in instabiele en acute situaties
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • werken in het buitenland
 • voorbereiding op hbo

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Mbo-Verpleegkundige; Crebo nr: 25655
Leerweg:
BBL
Duur:
2 jaar
Start:
augustus, januari

Locaties

Haarlem:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je hebt een leerwerkplek voor minimaal 24 uur per week als verpleegkundige in een zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, een verpleeghuis, verzorgingshuis, de thuiszorg of een ziekenhuis. Je volgt 1 dag (dinsdag) les op school. Kijk voor vacatures op www.infopuntzorg.nl. Om te kunnen werken bij deze bedrijven heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Jouw werkgever kan subsidie voor jouw opleiding krijgen via de Subsidieregeling praktijkleren.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€1000 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€60 totaal
Les / Cursusgeld
€715 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Je hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt salaris van je werkgever. Je werkgever betaalt meestal het cursusgeld en het lesmateriaal. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding >>

Intake Verpleegkundige doorstroom VZ, 4, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Verpleegkundige doorstroom VZ, BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

 • diploma Verzorgende-IG

Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo

 

Onderwijs- en Examenregeling

Hier vind je de Onderwijs- en Examenregeling met informatie over je opleiding en de examinering. Je leest er bijvoorbeeld hoe je onderwijsprogramma eruitziet, welke kwalificerende examens je moet doen en wanneer je op stage gaat.
Ga naar OER/studiegids >


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 4
 • Duur: 2 jaar
 • Locatie: Haarlem