Stap 1

Intake door werkgever

Je hebt eerst een gesprek met je werkgever. Tijdens dit gesprek met je praktijkopleider en/of opleidingscoördinator komen de volgende zaken aan de orde:


Persoonlijke ontwikkeling

Het uitgangspunt voor de keuze voor deze verkorte opleiding Verpleegkundige is dat het goed past bij je vooropleiding, je huidige en/of toekomstige functie, je talenten, ambities en groeikansen. Het kan zijn dat je werkgever je vraagt een interne capaciteiten- en/of kennistest te maken om hiervan een nog scherper beeld te krijgen. Tevens zal worden besproken wat het volgen van deze opleiding kan gaan betekenen voor je privé-werk-balans.


Toelatingsvoorwaarden

Tijdens dit gesprek bespreek je of je toelaatbaar bent voor deze opleiding. Het is belangrijk dat jullie dit kunnen aantonen met officiële documenten zoals diploma’s, arbeidsovereenkomsten en functieomschrijvingen. Het is ook een voorwaarde dat je werkgever een voor deze opleiding door de SBB erkend leerbedrijf is.

Stap 2

Aanmelden

Wanneer je op basis van het intakegesprek met je werkgever hebt afgesproken dat je de opleiding kan gaan doen, dan kun je je aanmelden voor deze opleiding. Let op: een aanmelding is nog geen inschrijving. De inschrijving volgt na succesvol verlopen vervolgstappen.

Stap 3

Intake door Nova College

Nulmeting Nederlands, Engels en rekenen

Je krijgt een uitnodiging voor de nulmeting voor de vakken Nederlands (lezen), Engels (lezen) en rekenen. De uitkomst geeft een belangrijke indicatie voor de kans op succesvol doorlopen van de opleiding. De resultaten van de nulmeting bespreken we met je tijdens het persoonlijk intakegesprek.


Intakegesprek

Dit gesprek heb je met één van onze onderwijsdeskundigen. Het is belangrijk dat je je ID-bewijs, een actueel CV en relevante documenten (zoals je diploma VZ-IG) meeneemt. Tijdens dit gesprek bespreken we de volgende onderwerpen en bijbehorende documentatie:
- persoonlijke ontwikkeling
- toelatingsvoorwaarden
- wet- en regelgeving
- uitkomst en toelichting nulmeting
Het gesprek ronden we af met een - nog niet bindend - studieadvies of je kan worden ingeschreven.

Stap 4

Inschrijving door Nova College

Na je intakegesprek op het Nova College besluit de opleidingsmanager van het Nova College of je aanmelding wordt omgezet naar een inschrijving. Zo nodig neemt de opleidingsmanager hiervoor contact op met de verantwoordelijke praktijkopleider / opleidingscoördinator van je werkgever.

Jij krijgt vervolgens bericht van ons waarin staat dat:

  1. je bent toegelaten tot de opleiding en wordt ingeschreven, óf
  2. je bent toegelaten tot de opleiding en wordt ingeschreven, onder de voorwaarde dat je je op één of meerdere aandachtspunten - naast je opleiding in en overleg met je praktijkopleider - gaat verbeteren, óf
  3. je bent niet toegelaten. We leggen je uit waarom dit besluit is genomen en zullen je adviseren een andere opleiding te kiezen die beter aansluit bij jouw niveau, groeikansen en ambities.

 

Tot slot

Succes met je intake!