Bestuur

Met ongeveer 1.200 medewerkers verzorgen we dagelijks onderwijs aan ruim 12.500 studenten vanaf 16 jaar. Het Nova College biedt ruim 130 beroepsopleidingen verdeeld over de richtingen Autotechniek, Bouw, CIOS Haarlem Hoofddorp, Dans en Theater, Entree, Handel en Commercie, Hotelschool, ICT, Lab, Logistiek, Scheepvaart, Marketing en Media, MyTec, Orde en Veiligheid, Reizen en Vrije tijd, Techniek, Uiterlijke Verzorging, Welzijn, Zakelijk en Zorg. Daarnaast heeft het Nova College opleidingen en cursussen voor volwassenen. Dit aanbod loopt uiteen van basiseducatie en Nederlands voor anderstaligen tot en met vmbo-t, havo en vwo in het vavo.

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestaat uit twee leden: De heer Hans Snijders (voorzitter), Mevrouw Talitha van den Elst (lid)

Portefeuilleverdeling CvB

Hans Snijders

Contact met RvT
Woordvoering en M&C
Strategie (SBP)
Financiën, audit & control
Huisvesting
HRM
Contractactiviteiten
Organisatieontwikkeling
Ondernemingsraad
Studentenraad

Talitha van den Elst

Onderwijs & Innovatie
Organisatieontwikkeling
Kwaliteitszorg
Informatiemanagement
Bedrijfsvoering
ICT
Studentenraad

Raad van Toezicht

Het Nova College heeft een Raad van Toezicht die toeziet op het handelen van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

De heer J.F.P. Houben, interimmanager en consultant in de markten service-industrie, vastgoed en gezondheidszorg
Mevrouw W.G. Briedé, voorzitter RvT, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Dak Kindercentra
Mevrouw A. Joustra, directeur Middenbedrijf ABN AMRO Midden Holland (Haarlem, Haarlemmermeer, Leiden, Uithoorn/Aalsmeer)
Mevrouw J. Cuperus, algemeen directeur van PWN Drinkwaterbedrijf Noord-Holland 
Mevrouw I.M.S. Frijters, zelfstandig organisatieadviseur & interim-manager (lid benoemd op voordracht van de OR)
De heer O. McDaniel, zelfstandig adviseur en bestuurder in het bedrijfsleven, onderwijs en openbaar bestuur

De Raad van Toezicht heeft zijn visie op toezicht en zijn werkwijze vastgelegd in de toezichtsvisie Raad van Toezicht en het toezichtskader Raad van Toezicht.

In het reglement Raad van Toezicht heeft de RvT afspraken omtrent de werkwijze, de taken en bevoegdheden van de RvT en richtlijnen voor het hanteren van die taken en bevoegdheden vastgelegd.

 

Directeuren

De directie van het Nova College bestaat uit 7 onderwijsdirecteuren.

Hans Gootjes, CIOS Haarlem en Hoofddorp

Annemieke van Ede, Zijlweg, Bijdorplaan en Schoterstraat Haarlem

Door Nubé, Entree en voortijdig schoolverlaten

Harrie Bemelmans, Paxlaan Hoofddorp en Planetenlaan Haarlem

Arjan Nieuwenhuizen, Scheepvaart IJmuiden en Harlingen

Jan-Wieger Hof, Laurens Baecklaan Beverwijk

Petra Zijlstra, Vavo en Educatie ai

Documenten

Jaarverslag 


Nova jaaroverzicht 2019
Nova jaarverslag 2019
Nova jaaroverzicht 2018 
Nova jaarverslag 2018 
Nova jaarverslag 2017 

Statuten en het bestuursreglement
Het Nova College heeft alle zaken rondom het bestuur en organisatie uitgewerkt in de statuten en het bestuursreglement:
Statuten
Bestuursreglement
Integriteitscode

Strategie
Strategisch Beleidsplan 2019 - 2022

Wil je iets vragen?