'Praktijkleren met praktijkverklaring' is leren in de praktijk. Dus géén bol of bbl, de kandidaat gaat niet naar school. De kandidaat leert bij een bedrijf door hier te gaan werken. Het bedrijf leert de kandidaat op de werkvloer welke vaardigheden het beroep vraagt. De praktijkopleider van het bedrijf kan daarbij een individueel aangepast leerprogramma aanbieden.

Het leerprogramma bestaat uit werkprocessen die de kandidaat, de praktijkopleider en de begeleider van het Nova College vaststellen als doelen in de stage en waaraan de kandidaat gaat werken. De begeleider van het Nova College bezoekt de stage een aantal keer tijdens het traject en houdt de voortgang bij in een begeleidingsdocument.

Na enkele maanden geeft het Nova College een praktijkverklaring af, waarmee de kandidaat kan aantonen welke werkprocessen hij of zij beheerst.

Praktijkleren is mogelijk in allerlei verschillende vakgebieden, van zorg en welzijn tot logistiek en techniek.

Geschikt voor kandidaten zonder diploma
Praktijkleren met praktijkverklaring is een aantrekkelijke route in het mbo voor werkenden, werkzoekenden, vsv'ers en statushouders voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of -certificaat (nog) niet haalbaar is. 
In de praktijkleerroute werken en leren kandidaten tegelijk en kunnen binnen enkele maanden een praktijkverklaring behalen. Dit vergroot het zelfvertrouwen en versterkt de arbeidsmarktpositie van de kandidaat en vormt een basis om verder te leren.

Doe de check! 
De kandidaat is geschikt voor praktijkleren indien hij of zij:

 • geen startkwalificatie heeft
 • geen reguliere opleiding (bol of bbl) voor een diploma kan volgen
 • gemotiveerd is om in de praktijk te leren in een van deze richtingen:
  - Bouw en techniek
  - Business services
  - Horeca
  - Facilitair en dienstverlening
  - Logistiek
  - Mobiliteit
  - Plant, dier of groen
  - Retail en verkoop

Vergoeding voor werkgevers
Werkgevers kunnen een vergoeding ontvangen voor de kosten van praktijkleren. De opleidingskosten kunnen worden vergoed door het Regionaal Mobiliteits Team (RMT) en de begeleidingskosten kunnen tot max € 2700 voor 40 weken worden vergoed via: Subsidieregeling Praktijkleren in de derde leerweg | RVO.nl | Rijksdienst

Kandidaat aanmelden
Wil je een kandidaat aanmelden voor praktijkleren?

Let op: Als je de vergoeding van het RMT wilt gebruiken, dan moet je de kandidaat eerst aanmelden bij het RMT via Praktijkleren | ZKIJ Werkt Door.