praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 3
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: IJmuiden & Harlingen
Over de opleiding

Je leert leidinggeven aan je matrozen en verantwoordelijk zijn voor het hele reilen en zeilen op je schip. Je leert hoe je het schip naar de plek van bestemming vaart, zorgt voor de veiligheid van de opvarenden en verantwoordelijk zijn voor de lading. Daarbij leer je erop letten dat het onderhoud van het schip op tijd wordt uitgevoerd en zelf storingen oplossen. Ook leer je de administratieve zaken regelen, zoals vrachtbrieven en documenten voor onder andere de douane.

 • vrachtvaren
 • leidinggeven en totale verantwoording over het schip 
 • schip onderhouden

 

Wat leer je?

In je driejarige opleiding mbo niveau 3 bbl Schipper binnenvaart leer je het vak vooral in de praktijk aan boord van het binnenvaartschip waarop je werkt. Na twee jaar studeer je tussentijds af als Matroos (mbo niveau 2). Daarna studeer je nog een jaar verder voor je diploma Schipper binnenvaart. In de lesweken op school krijg je onder andere de vakken: kennis van het schip, veiligheid, leidinggeven, scheepspapieren, voorraadbeheer, wetgeving, manoeuvreren, reglementen, ankeren, reparatie en onderhoud, navigatie en motoren. Daarnaast behaal je de basiscertificaten ADN (gevaarlijke stoffen), marifonie en het diploma radar. Ook volg je de algemeen vormende vakken als Nederlands, Duits, Engels, rekenen, natuurkunde en loopbaan en burgerschap. Je volgt ook een selectie uit de keuzedelen:

 • ARBO en kwaliteitszorg
 • Ladingspecifiek (2 delen)
 • Inspelen op innovaties
 • Verkenning van de haven
 • Ondernemend gedrag

Wat kun je na deze opleiding?

Na het behalen van je diploma Schipper binnenvaart kun je, als je voldoende vaartijd hebt, het Groot Vaarbewijs alle binnenwateren aanvragen (AB). Ook kun je doorstromen naar de eenjarige mbo opleiding niveau 4 bbl Kapitein binnenvaart en je kunt doorstromen naar een andere mbo 4 opleiding.

Wat leer je?

In je driejarige opleiding mbo niveau 3 bbl Schipper binnenvaart leer je het vak vooral in de praktijk aan boord van het binnenvaartschip waarop je werkt. Na twee jaar studeer je tussentijds af als Matroos (mbo niveau 2). Daarna studeer je nog een jaar verder voor je diploma Schipper binnenvaart. In de lesweken op school krijg je onder andere de vakken: kennis van het schip, veiligheid, leidinggeven, scheepspapieren, voorraadbeheer, wetgeving, manoeuvreren, reglementen, ankeren, reparatie en onderhoud, navigatie en motoren. Daarnaast behaal je de basiscertificaten ADN (gevaarlijke stoffen), marifonie en het diploma radar. Ook volg je de algemeen vormende vakken als Nederlands, Duits, Engels, rekenen, natuurkunde en loopbaan en burgerschap. Je volgt ook een selectie uit de keuzedelen:

 • ARBO en kwaliteitszorg
 • Ladingspecifiek (2 delen)
 • Inspelen op innovaties
 • Verkenning van de haven
 • Ondernemend gedrag

Wat voor diploma kun je behalen?

landelijk erkend diploma + certificaat ADN en marifonie

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Schipper binnenvaart; Crebo nr: 25971
Leerweg:
BBL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus

Locaties

IJmuiden:
Harlingen:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

De opleiding bestaat uit telkens 1 themaweek op school, afgewisseld met 5 - 6 weken werkend leren in de praktijk. Je moet zelf zorgen voor een erkende leerwerkplaats op een binnenvaartschip. Jouw werkgever kan subsidie voor jouw opleiding krijgen via de Subsidieregeling praktijkleren.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€450 totaal
Les / Cursusgeld
€715 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Je hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt salaris van je werkgever. Je werkgever betaalt meestal het cursusgeld en het lesmateriaal. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding >>

Bijzonderheden

Intake Schipper binnenvaart, 3, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Schipper binnenvaart, BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Bovendien:

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo

 

Onderwijs- en Examenregeling

Hier vind je de Onderwijs- en Examenregeling met informatie over je opleiding en de examinering. Je leest er bijvoorbeeld hoe je onderwijsprogramma eruitziet, welke kwalificerende examens je moet doen en wanneer je op stage gaat.
Ga naar OER/studiegids >


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 3
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: IJmuiden & Harlingen