Persoonlijke begeleiding

Iedereen is welkom op het Nova College. Wij helpen je graag om je opleiding succesvol te laten zijn! Hieronder vertellen we in het kort welke begeleiding je bij Nova kunt krijgen. In het Schoolondersteuningsprofiel vind je nog veel meer informatie hierover.

Studieloopbaanbegeleiding
We willen dat de school een plek is waar je je prettig voelt. De studieloopbaanbegeleider (slb’er) of mentor speelt daarbij een belangrijke rol. Dit is een docent die je wegwijs maakt en begeleidt. Iemand die regelmatig vraagt hoe het met je gaat. Met wie je kunt praten als je daar behoefte aan hebt. Ook je ouders kunnen met vragen bij hem of haar terecht.

Een plan voor jou op maat
Na je aanmelding bij het Nova College bespreken we met je of jij extra hulp nodig hebt om goed in je opleiding aan de gang te kunnen. Het is fijn als je ons dan al vertelt wat je nodig hebt tijdens je opleiding. Of in welke situatie jij zit die het leren soms moeilijk maakt. Als we dat weten, maken we samen met jou een plan. Zodat jij kunt leren en wij je daarbij vanaf het begin goed kunnen begeleiden.

Studentenfonds
Zit je in een een financieel moeilijke situatie? Dan zijn er mogelijkheden. Meer informatie daarover vind je onder Leren bij Nova/Schoolkosten/Studentenfonds.

Pluspunt
Vanuit het Pluspunt van het Nova College krijg je als dat nodig is een extra steuntje in de rug bij het volgen van je opleiding. Als je bijvoorbeeld hulp kunt gebruiken om beter te leren plannen, als het met jou persoonlijk of bij jou thuis even niet zo lekker gaat of als je ondersteuning nodig hebt door een chronische ziekte of beperking. We bieden ook extra hulp als je financiële situatie het lastig maakt om volledig voor je opleiding te gaan, als je twijfelt of je wel de juiste opleiding hebt gekozen, of als je aanpassingen nodig hebt om het onderwijs te volgen.

Je kunt met veel verschillende vragen terecht bij het Pluspunt. Je studieloopbaanbegeleider kan je in contact brengen met de medewerkers of je kunt er zelf even langslopen; iedere grote locatie heeft een Pluspunt. Daar werken allerlei experts, zoals een intern begeleider, schoolmaatschappelijk werker en schoolpsycholoog. Ook jouw docenten werken nauw met hen samen. Zo gaan we samen met jou aan de slag, zodat je je diploma kunt behalen en groeit als mens.

Steunpunt Taal- & Rekenstoornissen 
Heb je (mogelijk) dyslexie, dyscalculie, TOS, auditieve of communicatieve problemen? Dan kun je voor informatie en advies naar het Nova Steunpunt Taal- & Rekenstoornissen (ST&R). Het steunpunt geeft informatie en advies over hulpmiddelen, ondersteuningsmogelijkheden, screening op dyslexie, aangepaste examinering en nog meer. Enkele ondersteuningsmogelijkheden die het Nova College kan bieden zijn extra toetstijd, verklanking, spellingscontrole en rekenkaarten. Wil je meer weten over de mogelijkheden of heb je andere vragen? Mail ster@novacollege.nl.

Nova Studiepunt

Bijna alle Novalocaties hebben een Nova Studiepunt waar je rustig kunt leren of werken aan opdrachten voor je opleiding. Vestigingen met een Nova Studiepunt zijn te vinden in Amstelveen, Beverwijk, IJmuiden, Haarlem en Hoofddorp.

Online Nova Studiecentrum
Heb je (extra) ondersteuning bij je taal- en rekenvaardigheid nodig? Hiervoor kun je bij je docent terecht. Wil je je taal- en rekenvaardigheid verbeteren? Voor je intake, opleiding, examen of werk? In het online Nova Studiecentrum kun je zelfstandig oefeningen Nederlands, Engels en/of rekenen doen. Ga naar het online Nova Studiecentrum >>

Vertrouwenspersoon
Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op het Nova College. Dit geldt voor zowel studenten als medewerkers. Toch kan het voorkomen dat je te maken krijgt met ongewenst gedrag. Denk aan pesten, agressie, discriminatie en (seksuele) intimidatie. De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en gaat met jou in gesprek zodat jij je verhaal kunt vertellen. Belangrijk om te weten is dat deze gesprekken vertrouwelijk zijn: het gesprek blijft dus tussen jou en de vertrouwenspersoon. Vervolgens bekijken jullie samen wat voor jou de beste vervolgstappen zijn.

wil je iets vragen?