Over smart maintenance

Het nieuwe onderhoud is voorspellend en slim. Smart Maintenance voorspelt op basis van data uit installaties uit het verleden precies wanneer onderhoud nodig is: wanneer ontstaat kans op storing? Zo komen installaties niet meer onverwacht stil te staan en kan efficiënter en duurzamer worden geproduceerd.

Denk aan de Formule 1 auto van Max Verstappen. De auto vertelt – met sensoren en algoritmes – exact wanneer de banden versleten zullen zijn en vervangen moeten worden. 

Van uitvallen en herstellen naar voorkomen en voorspellen
In de blog van Smart Industry lees je over de belangrijkste voordelen van Smart Maintenance. Een concreet voorbeeld: wat levert Smart Maintenance voor Techport bedrijf BSE Ymond, specialist in hoogwerkers en maatwerk machinebouw, aan voordelen op?

Digitale revolutie in de industrie
Smart Maintenance is de digitale revolutie van de industrie: de 4e industriële revolutie. Deze revolutie maakt het mogelijk om ‘real time’ gegevens over machines en processen te verzamelen en te analyseren, waardoor snellere, flexibelere en efficiëntere processen mogelijk zijn en om goederen van betere kwaliteit tegen lagere kosten te produceren. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de traditionele productieverhoudingen tussen leveranciers, producenten en klanten, en voor de verhouding tussen mens en machine. Het verhoogt de efficiency van processen en bedrijven, laat nieuwe sectoren ontstaan, maakt nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk en beïnvloedt de concurrentiepositie van bedrijven en regio’s. Uiteindelijk zal hierdoor ook het profiel van werknemers in de industrie wijzigen. Recent onderzoek onder productiebedrijven wijst uit dat Smart Maintenance sterk in opkomst is. Nederland wil daarin tot de Europese voorhoede behoren.

Nova College gaat als eerste Smart Maintenance experts opleiden
Nova College gaat als eerste in Nederland negen technische opleidingen Elektrotechniek, ICT, MyTec, Procestechniek en Werktuigbouw opschalen naar een volwaardig Smart Maintenance-mbo curriculum. Binnenkort start ook een bijscholingsprogramma Smart Maintenance voor onderhoudsmonteur en wordt er voor volgend schooljaar een Associate Degree (verkort hbo) Smart Maintenance ontwikkeld. Bij al deze opleidingen wordt het Fieldlab Smart Maintenance van Techport gebruikt om real time data uit fabrieksinstallaties te koppelen aan productie- en kwaliteitsdata en zo een volledige integratie van data – en daarmee sturing – in de procesindustrie te realiseren.
Wij doen dit samen met: Tata Steel Europe, Mytec-Bedrijven, Facta BV, Microtechniek Groep B.V., GWOC B.V., Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland / Inholland University of Applied Sciences, Dali College, Technisch College Velsen en Provincie Noord-Holland.

Smart Maintenance mbo opvolger van Techport mbo
Met het RIF-project Techport mbo werken we sinds 2014 aan de versterking van technische opleidingen voor de maakindustrie onder het motto: Meer, beter geschoold en breder inzetbaar mbo en mbo+ personeel in de procestechniek, algemene operationele techniek, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, installatietechniek en materialentechnologie.

Smart Maintenance mbo

Smart Maintenance is het onderhoud van nu en de toekomst. Dat wil jij leren in jouw mbo opleiding! Tijdens je studie werk je al met Smart Maintenance technieken en methoden. Dankzij het Regionaal Investeringsfonds (RIF) Smart Maintenance mbo regio IJmond kun je in al onze opleidingen Elektrotechniek, ICT, MyTec, Procestechniek en Werktuigbouw een Smart Maintenance verbreding en/of verdieping volgen. Zo bereid jij je voor op de arbeidsmarkt van nu en straks! 

Onderhoudsmanager helemaal om
Een voorbeeld: In de gloeierij van de Koudbandwalserij van Tata Steel in Europe zijn sensoren op installaties geplaatst om de conditie te meten. Geert Huizing, onderhoudsmanager: ‘Ik was sceptisch toen Techport mij benaderde voor het monitoren van de installaties via sensoren. Inmiddels heb ik ervaren wat dit kan opleveren en ben ik helemaal om. In de toekomst wil ik het liefst nog veel meer sensoren plaatsen.’

Nova Smart Girls

Onze meiden in de Techniek – Nova Smart Girls - volgen een opleiding bij het Nova College binnen een technische richting. Denk aan Adviseur duurzaamheid, MyTec of ICT. Ze werken graag met hun hoofd en hun handen. Ze zijn nieuwsgierig, kijken vooruit, blijven zichzelf ontwikkelen, helpen elkaar, delen hun kennis en zijn gek op techniek.

Community
Nova Smart Girls is een community voor alle meiden in de Techniek waarin ze elkaar kunnen leren kennen, ervaringen kunnen delen, inspirerende bijeenkomsten, speciaal voor meiden in de Techniek bijwonen en ook samen optrekken bij wervingsactiviteiten en events.

Kom erbij!
Onze community breiden we graag uit. Meld je aan voor een van onze Smart Maintenance opleidingen zoals Adviseur duurzaamheid, MyTec en ICT en join the club!

Nova Smart Girls – inspired by Smart Maintenance