praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 3
 • Duur: 2,5 jaar
 • Locatie: Haarlem & Hoofddorp
Over de opleiding

Je leert zorgvragers ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, het huishouden en de zorg voor een fijne woon- en leefomgeving. Daarbij leer je de zorgvragers te stimuleren zo zelfredzaam mogelijk te zijn. Ook leer je voorlichting en advies geven en diverse verpleegtechnische handelingen uitvoeren, zoals  injecties geven. Je leert dus werken op het gebied van zorg, wonen, huishouden en welzijn voor mensen met verschillende achtergronden, zoals: oudere zorgvragers, chronisch zieken, revaliderende zorgvragers, zorgvragers met een handicap, zorgvragers met psychiatrische problemen, vrouwen die op het punt staan te bevallen, kraamvrouwen en pasgeborenen. Ook leer je samenwerken met de mantelzorgers. Je bereidt je voor op werk in allerlei beroepspraktijken en zorgsituaties: een verzorgingshuis, een instelling voor psychiatrie of verslavingszorg, woonvormen voor gehandicapten of bij de zorgvrager(s) thuis, waaronder ook kraamzorg valt.

 • zorg inventariseren en zorgplan opstellen
 • zorgvragers ondersteunen en stimuleren
 • voorlichting en advies geven
Wat leer je?

Je begint deze opleiding in een gezamenlijk basisjaar Verzorgende - IG en Maatschappelijke Zorg. Na het eerste jaar maak je een keuze voor de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg. Je kunt twee diploma’s behalen: Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg. Of een van de twee diploma's, afhankelijk van jouw leerproces en leerwensen.
Tijdens de opleiding leer je hoe je voor anderen zorgt en hoe je allerlei verpleegtechnische handelingen uitvoert. Daarnaast leer je om mensen te begeleiden bij hun persoonlijke zorg en in hun eigen leefomgeving. In ons onderwijs staat het respect voor de mensen en hun wensen centraal. Zij moeten zelf kunnen bepalen wat zij prettig vinden en wat belangrijk is in hun leven. Jij helpt hen om kansen en mogelijkheden die ze krijgen te benutten. Daarbij streef je ernaar om ze zoveel mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Daarnaast volg je Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. We leren je een visie te ontwikkelen op het geven van zorg die past bij de instelling waar je stage loopt. Afhankelijk van je ambities en ontwikkeling volg je keuzedelen zoals:

 • wijkgericht werken
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • Engels
 • zorg en technologie
 • expressief talent
 • ondernemend gedrag / ondernemerschap
 • werken in het buitenland

 

Voor anderstaligen

Wil je graag in de zorg werken en je Nederlandse taalvaardigheid verbeteren? Dan kun jij je in 20 weken voorbereiden op de opleiding Verzorgende via het Voortraject leren in de zorg.

Wat kun je na deze opleiding?

Je hebt met je twee diploma's Verzorgende IG en Maatschappelijke Zorg veel mogelijkheden om aan het werk te gaan als verzorgende en begeleider gehandicaptenzorg en/of begeleider specifieke doelgroepen. Kijk voor vacatures op komwerkeninzorgenwelzijn.nl. Je kunt ook doorstromen naar de mbo 4 opleiding Verpleegkundige of de opleidingen Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg en/of Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en die versneld afronden.

Wat leer je?

Je begint deze opleiding in een gezamenlijk basisjaar Verzorgende - IG en Maatschappelijke Zorg. Na het eerste jaar maak je een keuze voor de ouderenzorg of de gehandicaptenzorg. Je kunt twee diploma’s behalen: Verzorgende-IG en Maatschappelijke Zorg. Of een van de twee diploma's, afhankelijk van jouw leerproces en leerwensen.
Tijdens de opleiding leer je hoe je voor anderen zorgt en hoe je allerlei verpleegtechnische handelingen uitvoert. Daarnaast leer je om mensen te begeleiden bij hun persoonlijke zorg en in hun eigen leefomgeving. In ons onderwijs staat het respect voor de mensen en hun wensen centraal. Zij moeten zelf kunnen bepalen wat zij prettig vinden en wat belangrijk is in hun leven. Jij helpt hen om kansen en mogelijkheden die ze krijgen te benutten. Daarbij streef je ernaar om ze zoveel mogelijk mee te laten doen in de samenleving.

Daarnaast volg je Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. We leren je een visie te ontwikkelen op het geven van zorg die past bij de instelling waar je stage loopt. Afhankelijk van je ambities en ontwikkeling volg je keuzedelen zoals:

 • wijkgericht werken
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • Engels
 • zorg en technologie
 • expressief talent
 • ondernemend gedrag / ondernemerschap
 • werken in het buitenland

 

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Verzorgende-IG; Crebo nr: 25656
Leerweg:
BOL
Duur:
2,5 jaar
Start:
augustus, januari

Locaties

Haarlem:
Hoofddorp:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je loopt stages bij erkende leerbedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, waar je in de praktijk leert voor verzorgende, gehandicaptenzorg en/of begeleider specifieke doelgroepen.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€800 tot 900 totaal
Les / Cursusgeld
€1449 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl. De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Intake Verzorgende-IG, 3, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Verzorgende-IG, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Ben je anderstalig, is je niveau Nederlands lager dan B1 en wil je deze opleiding doen? Mail anderstaligen@novacollege.nl

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo

Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 3
 • Duur: 2,5 jaar
 • Locatie: Haarlem & Hoofddorp