Snelle informatie

 • Leerweg BOL & BBL
 • Niveau 4
 • Duur 4 jaar
 • Locatie Hoofddorp & Haarlem

Je leert mensen ondersteunen die tijdelijk of langdurig niet voor zichzelf kunnen zorgen. Daarnaast leer je onderdelen van een behandeling uitvoeren. Je leert werken in een team van bijvoorbeeld verpleegkundigen, medisch specialisten, psychologen en maatschappelijk werkers. Daarvan heb jij het meest contact met de patiënt. Je leeert ook een grote rol spelen in de organisatie van de zorg en de behandeling. Ook het contact met andere zorgverleners en de familie is een belangrijke taak die je leert. Je kiest voor een gevarieerd beroep, waarin je echt iets voor mensen kunt betekenen.

 • mensen ondersteunen
 • onderdelen van behandeling uitvoeren
 • zorg organiseren
 • contact met andere zorgverleners en familie

Wat kun je na deze opleiding?

Je kunt werken in verzorgingstehuizen, verpleeghuizen, algemene ziekenhuizen, psychiatrie en in woonvormen voor verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten of bij instellingen voor gezinszorg of thuiszorg. Kijk op www.infopuntzorg.nl voor vacatures. Je kunt je als verpleegkundige specialiseren in veel richtingen en je kunt doorstromen naar (versneld) hbo.

Aanmelden

Wil jij je aanmelden voor deze opleiding? Pak je burgerservicenummer (BSN, dit staat op je identiteitsbewijs) en de informatie over je vooropleiding (diploma’s, overgangsbewijzen). 

Meer informatie over aanmelden >>

 

Aanmelden bbl: alleen voor instroom 2e leerjaar

Wil jij je aanmelden voor de bbl? Dat kan alleen als je kunt instromen in het 2e leerjaar, daarvoor heb je een diploma Verzorgende-IG (of gelijkwaardig) nodig en een werkleerovereenkomst met een erkend leerbedrijf in de zorg. Heb je dat niet? Dan kan jij je alleen aanmelden voor de bol en eventueel aan het eind van het 2e leerjaar overstappen naar de bbl.

Je leert verpleegkundig handelen o.a. door oefenopdrachten uit te voeren in de praktijk. Het eerste jaar is een introductie op de 4 brancheverbijzonderingen en in het 3e en 4e jaar kies je voor één van deze 4 brancheverbijzonderingen:

 • ziekenhuis (ZH)
 • geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • gehandicaptenzorg (GHZ)
 • verpleeghuis- en verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)

Naast de vakken verpleegkunde, anatomie/fysiologie/pathologie, recht en omgangskunde volg je de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en of je bol of bbl doet, volg je keuzedelen zoals bijvoorbeeld:

 • diversiteit
 • zorginnovaties en technologie
 • ondernemerschap
 • wijkgericht werken
 • zorg in instabiele en acute situaties
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • werken in het buitenland
 • voorbereiding op hbo

Lees ook Veelgestelde vragen Mbo-Verpleegkundige.

 

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Bij het Nova College kies je daarom zelf op welke manier je een opleiding volgt. Volg je graag 5 dagen per week je lessen op school, afgewisseld met praktijkperioden? Kies dan de beroepsopleidende leerweg (bol). Zit je niet graag in de schoolbanken? Kies dan voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je werkt dan 4 dagen in de week en volgt maar 1 dag lessen.

Goed om te weten: welke leerweg je ook kiest, je haalt hetzelfde diploma.

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
MBO-Verpleegkundige; Crebo nr: 25655
Leerweg:
BOL
Duur:
4 jaar
Start:
augustus
Officiële naam:
MBO-Verpleegkundige; Crebo nr: 25655
Leerweg:
BBL
Duur:
4 jaar
Start:
augustus

Locaties

Hoofddorp
Haarlem
Haarlem

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

In het 1e half jaar maak je kennis met de zorg in een ziekenhuis of andere zorginstelling. In de tweede helft van het 1e jaar loop je 18 weken, 2 dagen per week stage in bijvoorbeeld een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg. Over de vervolgstage in het 2e, 3e en 4e jaar krijg je informatie tijdens je opleiding. Aan het eind van leerjaar 2 kun je eventueel solliciteren op een bbl vacature bij Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis of een zorginstelling zoals Reinalda. Je kunt je studie ook voortzetten in de bol en je praktijkervaring opdoen in verschillende zorginstellingen tijdens stages. Ook kun je tijdens het 3e en 4e jaar stagelopen in het buitenland.

 

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Wil je verpleegkundige worden in een ziekenhuis? Dan doe je de eerste twee jaar van je opleiding in de bol (school en stage). In het 1e half jaar maak je kennis met de zorg in een ziekenhuis of andere zorginstelling. In de tweede helft van het 1e jaar loop je 18 weken, 2 dagen per week stage in bijvoorbeeld een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg. Over de vervolgstage in het 2e, 3e en 4e jaar krijg je informatie tijdens je opleiding. Aan het eind van leerjaar 2 kun je eventueel solliciteren op een bbl vacature bij Spaarne Gasthuis, Rode Kruis Ziekenhuis of een zorginstelling zoals Reinalda. Je kunt je studie ook voortzetten in de bol en je praktijkervaring opdoen in verschillende zorginstellingen tijdens stages. Ook kun je tijdens het 3e en 4e jaar stagelopen in het buitenland.

Heb je een leerwerkplek voor minimaal 24 uur per week als verpleegkundige in een bijvoorbeeld een zorginstelling voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg of een verpleeghuis, verzorgingshuis of de thuiszorg? Dan kun je deze opleiding beginnen in de bbl. Heb je bovendien al een diploma Verzorgende-IG, dan kun je instromen in het 2e leerjaar. Kijk voor vacatures op www.infopuntzorg.nl

Schoolkosten

Lesmateriaal
€1200 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€60 totaal
Les / Cursusgeld
€608 schooljaar 2021/22 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl.
De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze richtbedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor de stage van deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze kun je aanvragen bij de gemeente.  Bekijk ook: VOG aanvragen

Lesmateriaal
€1200 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€60 totaal
Les / Cursusgeld
€306 schooljaar 2021/22 voor 18 jaar en ouder

Je hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt salaris van je werkgever. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding en het meeste lesmateriaal koop je in het 1e jaar. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

Voor deze opleiding heb je een hepatitis B vaccinatie nodig. Deze is gratis. Je krijgt hierover meer informatie tijdens de opleiding.

Intake Verpleegkundige, 4, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Verpleegkundige, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk

Heb jij een diploma Verzorgende-IG? Dan kun jij de driejarige opleiding Verpleegkundige bbl doen.

Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Intake Verpleegkundige, 4, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Verpleegkundige, BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk

Heb jij een diploma Verzorgende-IG? Dan kun jij de driejarige opleiding Verpleegkundige bbl doen.

Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

 

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

 • Leerweg BOL & BBL
 • Niveau 4
 • Duur 4 jaar
 • Locatie Hoofddorp & Haarlem