praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 3
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Haarlem
Over de opleiding

Je leert zelfstandig sport- en bewegingsactiviteiten aanbieden op professionele en planmatige wijze. Denk aan (top)sporters coachen en mensen recreatief plezier laten beleven aan sport. Ook leer je evenementen organiseren. Je bereidt je voor op werken in de georganiseerde sport, bij commerciële sportorganisaties, sportieve recreatie en toerisme, in de sportontwikkeling of sport voor gehandicapten.

 • sport- en bewegingsactiviteiten aanbieden
 • sportevenementen organiseren
Wat leer je?

Je leert trainingen verzorgen en lesgeven: van de voorbereiding, uitvoering en tot en met nabespreken. Je leert organiseren en plannen. De eerste twee jaar van de opleiding zijn gelijk aan de opleiding Sport- en bewegingscoördinator. Aan het eind van het tweede jaar krijg je een bindend advies voor je vervolg op niveau 3 of 4.
Je krijgt de volgende praktijkvakken: atletiek, basketbal, fitness, hockey, judo, methodiek, muziek en bewegen, racketsporten, turnen, voetbal, volleybal en zwemmen. De theorievakken zijn: didactiek, ehbo, trainingskunde (anatomie, fysiologie) en omgangskunde (pedagogie, psychologie en sociale vaardigheden), voeding en management. Ook volg je de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en het vak loopbaan en burgerschap. Bovendien volg je een aantal keuzedelen en je volgt een jaar een van de volgende profieldelen: Trainer/coach, Buurtsportcoach of Bewegingsagoog.

Wat kun je na deze opleiding?

Je kunt aan het werk in de georganiseerde sport, bij commerciële sportorganisaties, in de sportieve recreatie en toerisme, in sportontwikkeling en sport voor gehandicapten. Kijk voor vacatures in de sport op www.sportarbeidsmarkt.nl. Je kunt ook doorstromen naar een mbo 4 opleiding, bijvoorbeeld richting Sport en Bewegen.

Wat leer je?

Je leert trainingen verzorgen en lesgeven: van de voorbereiding, uitvoering en tot en met nabespreken. Je leert organiseren en plannen. De eerste twee jaar van de opleiding zijn gelijk aan de opleiding Sport- en bewegingscoördinator. Aan het eind van het tweede jaar krijg je een bindend advies voor je vervolg op niveau 3 of 4.
Je krijgt de volgende praktijkvakken: atletiek, basketbal, fitness, hockey, judo, methodiek, muziek en bewegen, racketsporten, turnen, voetbal, volleybal en zwemmen. De theorievakken zijn: didactiek, ehbo, trainingskunde (anatomie, fysiologie) en omgangskunde (pedagogie, psychologie en sociale vaardigheden), voeding en management. Ook volg je de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en het vak loopbaan en burgerschap. Bovendien volg je een aantal keuzedelen en je volgt een jaar een van de volgende profieldelen: Trainer/coach, Buurtsportcoach of Bewegingsagoog.

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma met vermelding 'CIOS'

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Sport en Bewegen; Crebo nr: 23366
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus

Locaties

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

In het eerste jaar loop je een korte stage bij een sportvereniging waarin je leert hoe het is om voor een groep te staan en les te geven. In het tweede en derde leerjaar ga je drie dagdelen per week de praktijk in: leren lesgeven in jouw keuzevak. Je krijgt begeleiding van een stagebegeleider op je stageadres en van een CIOS docent.

Schoolkosten

Kleding
€450 (voor bbl niet verplicht)
Lesmateriaal
€500 - 600 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€300 tot 400 totaal
Les / Cursusgeld
€1419 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl. De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding >>

Intake Sport- en bewegingsleider (CIOS), 3, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Sport- en bewegingsleider (CIOS), BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Bovendien:

Let op: voor veel (stage)bedrijven met je een VOG (verklaring omtrent gedrag) hebben, voordat je daar kan stagelopen of werken. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo

 

Onderwijs- en Examenregeling

Hier vind je de Onderwijs- en Examenregeling met informatie over je opleiding en de examinering. Je leest er bijvoorbeeld hoe je onderwijsprogramma eruitziet, welke kwalificerende examens je moet doen en wanneer je op stage gaat.
Ga naar OER/studiegids >


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 3
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Haarlem