Toelatingtest CIOS Haarlem

Voor de opleidingen Nova College CIOS Haarlem moet je met positief resultaat de intake doorlopen en qua vooropleiding voldoen aan de algemene wettelijk vastgestelde toelatingsvoorwaarden voor beroepsonderwijs. Bovendien moet je de Toelatingtest CIOS Haarlem afleggen, waarin we beoordelen of je de nodige fysieke vaardigheid, lesgeefmotivatie en –kwaliteiten en beroepshouding hebt om deze opleiding met succes te kunnen volgen. 


Waaruit bestaat de Toelatingtest CIOS Haarlem? 

 

1. Fysieke basiseigenschappen


a. Hand tapping stabiliteitstest
Met de handtapping test meten we de stabiliteit van je bovenlichaam. Zet je voeten in het vierkant op de bosu bal en je handen buiten de tapestroken. Strek je uit zodat je de lat niet raakt. Tik met je ene hand op de grond aan de buitenkant van je andere hand. Doe dat gedurende 30 seconden zo vaak mogelijk.

b. Coördinatiebaan
Op de coördinatiebaan testen we je coördinatie, behendigheid en balvaardigheid. Je krijgt instructie op de testdag.

c. Kogel achterover werpen
Je werpt een kogel in een synchrone armbeweging achterover, waarbij je de kogel loslaat voordat je naar achteren stapt.

d. 10x5m Shuttlesprint
Je staat in starthouding achter de startlijn en sprint op signaal zo snel mogelijk 5 keer heen en weer. We meten je tijd met een stopwatch.

e. Handknijpkracht 
Je houdt de dynamometer in je hand (rechts of links mag je zelf kiezen) en drukt de meter korte tijd zo hard mogelijk in.

f. 30 meter Sprint met vliegende start
Na een vliegende start met maximaal 20 meter aanloop, sprint je zo snel mogelijk een afstand van 30 meter. We meten je eindtijd met elektronische tijdwaarneming.

g. 20 meter Shuttle run 
Je loopt zo lang mogelijk en steeds sneller heen en weer tussen twee lijnen op 20 meter afstand van elkaar. De loopsnelheid geven we aan met geluidssignalen. 


 

2. Warming-up voorbereiden en verzorgen

Bereid een warming-up voor en neem deze voorbereiding mee naar de testdag. Het lesvoorbereidingsformulier dat je hiervoor nodig hebt, krijg je bij de uitnodiging van de toelatingstest. Je schrijft een voorbereiding voor een warming-up voor elk van de testonderdelen a tot en met f. Eén van die warming-ups voer je uit op de testdag met een aantal testkandidaten. Je krijgt een beoordeling voor je schriftelijke voorbereiding van de warming-up en voor je uitvoering van de warming-up.

3. Ervaring, lesgeefkwaliteiten en motivatie

Heb je schriftelijk aantoonbare sportervaring (bijvoorbeeld trainers- of scheidsrechtercertificaten van sportbonden)? Neem die bewijzen dan mee naar de testdag. Op de testdag hoor je of die ervaring meetelt in je beoordeling.

 

4. Intakegesprek

Het intakegesprek heb je met een docent of studieloopbaanbegeleider van het CIOS Haarlem. Hij of zij weet dus alles van de opleiding en het beroep waarvoor jij hebt gekozen. Voor dit gesprek krijg je een uitnodiging. Tijdens het intakegesprek bespreken we jouw motivatie en ambities. We vinden het bij het Nova College CIOS belangrijk dat de opleiding aansluit bij jouw opleidingsverwachting. Tijdens het gesprek bekijken we ook of het gekozen opleidingsniveau goed aansluit bij jouw capaciteiten.

 

Maximum aantal studenten

Voor Nova College CIOS Haarlem geldt een maximum aantal studenten:
CIOS Haarlem niveau 3/4: 216
CIOS Haarlem niveau 2: 22

Uitkomsten

Na de toelatingtest ontvang je de uitkomst. Er zijn 3 opties:
a. Je bent toegelaten.
b. Je staat op een wachtlijst.
c. Je bent afgewezen.

 

Sportkeuring 

Ben je toegelaten? Dan moet je voor de start van de opleiding nog medisch goedgekeurd worden door de Sport- en Beweegkliniek of een andere erkende medische keuringsorganisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

Intakedag CIOS Hoofddorp

Voor de opleiding Nova College CIOS Hoofddorp moet je met positief resultaat de intakedag doorlopen en qua vooropleiding voldoen aan de algemene wettelijk vastgestelde toelatingsvoorwaarden voor beroepsonderwijs. 

 

Waaruit bestaat de Intakedag CIOS Hoofddorp? 

Tijdens de Intakedag CIOS Hoofddorp volg je een programma gericht op verschillende vaardigheden en met verschillende sportactiviteiten om te ontdekken of deze CIOS opleiding gericht op Sport, Bewegen en Gezondheid echt bij je past.Intakegesprek

Je hebt op de Intakedag CIOS Hoofddorp ook een intakegesprek met een docent of studieloopbaanbegeleider van de opleiding. Hij of zij weet dus alles van de opleiding en het beroep waarvoor jij hebt gekozen. Tijdens het intakegesprek bespreken we jouw motivatie en ambities. Bij het Nova College vinden we het belangrijk dat de opleiding aansluit bij jouw verwachting. Vervolgens bekijken we tijdens het intakegesprek ook of het gekozen opleidingsniveau goed aansluit bij jouw capaciteiten. 

 

Maximum aantal studenten

Voor Nova College CIOS Hoofddorp geldt een maximum aantal studenten: 75

Uitkomsten

Na de intakedag ontvang je de uitkomst. Er zijn 3 opties:
a. Je bent toegelaten.
b. Je staat op een wachtlijst.
c. Je bent afgewezen.

 

Sportkeuring

Ben je toegelaten? Dan moet je voor de start van de opleiding nog medisch goedgekeurd worden door een erkende medische keuringsorganisatie. 

 

Ga terug naar Nova College CIOS.

 

Wil je iets vragen?