praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 4
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Hoofddorp & Haarlem
Over de opleiding

In het sociaal werk leer je werken met en voor allerlei soorten mensen. Bijvoorbeeld: jongeren in kwetsbare posities, (ex)gedetineerden, (ex)verslaafden, kwetsbare ouderen, dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen met een (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking en langdurig werklozen. Je leert hoe je mensen kunt ondersteunen in het dagelijks leven om hen te helpen mee te (blijven) doen in de maatschappij.

Om mensen goed te kunnen begeleiden, leer je onder andere informatie, advies en voorlichting te geven over wetten. Ook krijg je inzicht in de regelingen en procedures binnen verschillende leefgebieden. Daarnaast leer je kwetsbare doelgroepen te begeleiden bij vrijetijdsbesteding of educatie. 

Sociaal werk iets voor jou?

Wil jij graag met mensen werken? Ben jij betrokken bij anderen en ben je geduldig, creatief en sociaal? Kan jij makkelijk contact leggen met mensen die veel van jou verschillen in bijvoorbeeld waardes en manier van leven? Sta je stevig in je schoenen? Wil jij leren hoe je op een professionele manier kan communiceren, feedback geven en reflecteren? Dan is de opleiding Sociaal werker iets voor jou.

 • werken met en voor mensen
 • informatie, advies en voorlichting geven
 • communiceren, feedback geven en reflecteren

 

Wat leer je?

Je leert samenwerken met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. Ook leer je hoe je mensen kan ondersteunen en adviseren. Daarnaast leer je op welke manier je lastige onderwerpen moet bespreken en hoe je mensen zelf weer in actie kan laten komen. Hierbij is het nodig om zelf niet op te geven en te kijken hoe je de ander weer verder kan helpen. Je komt achter jouw eigen sterke punten en onderzoekt welke eigenschappen je nodig hebt, en hoe je deze kunt versterken voor het beroep sociaal werk. 

Dat betekent dat je leert: 

 • uitzoeken welke behoefte mensen hebben aan sociaal werk
 • projecten en activiteiten bedenken, organiseren en uitvoeren
 • bedenken hoe je bepaalde problemen oplost en hoe je deze uitvoert
 • ervoor zorgen dat binnen een project alles op elkaar is afgestemd
 • beoordelen wat er goed gaat en wat beter kan

Je volgt ook de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap. Meer informatie over de NER-vakken lees je bij de toelatingsvoorwaarden onder ‘Praktische info’. Ook volg je verschillende keuzedelen, afhankelijk van de door jouw gekozen richting binnen sociaal werk. Enkele keuzedelen zijn:

 • overbruggen (interculturele) diversiteit
 • expressief talent
 • gezonde leefstijl
 • voorbereiding hbo

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je gaan werken als sociaal werker. Je kunt bij veel verschillende organisaties terecht, zoals Vluchtelingenwerk, Slachtofferhulp, jongerencentra, sociale wijkteams, buurthuizen, dagbesteding (licht) verstandelijke of lichamelijke beperking, re-integratie-organisaties en schuldhulpverleningsorganisaties. Kijk voor vacatures op komwerkeninzorgenwelzijn.nl. Je kunt ook doorstuderen aan het hbo. Opleidingen die aansluiten op deze opleiding zijn bijvoorbeeld: Sociaal Juridische Dienstverlening, verkort Social Work bij Inholland Haarlem, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie.

Wat leer je?

Je leert samenwerken met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. Ook leer je hoe je mensen kan ondersteunen en adviseren. Daarnaast leer je op welke manier je lastige onderwerpen moet bespreken en hoe je mensen zelf weer in actie kan laten komen. Hierbij is het nodig om zelf niet op te geven en te kijken hoe je de ander weer verder kan helpen. Je komt achter jouw eigen sterke punten en onderzoekt welke eigenschappen je nodig hebt, en hoe je deze kunt versterken voor het beroep sociaal werk. 

Dat betekent dat je leert: 

 • uitzoeken welke behoefte mensen hebben aan sociaal werk
 • projecten en activiteiten bedenken, organiseren en uitvoeren
 • bedenken hoe je bepaalde problemen oplost en hoe je deze uitvoert
 • ervoor zorgen dat binnen een project alles op elkaar is afgestemd
 • beoordelen wat er goed gaat en wat beter kan

Je volgt ook de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap. Meer informatie over de NER-vakken lees je bij de toelatingsvoorwaarden onder ‘Praktische info’. Ook volg je verschillende keuzedelen, afhankelijk van de door jouw gekozen richting binnen sociaal werk. Enkele keuzedelen zijn:

 • overbruggen (interculturele) diversiteit
 • expressief talent
 • gezonde leefstijl
 • voorbereiding hbo

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Sociaal werker; Crebo nr: 25958
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus, januari

Locaties

Hoofddorp:
Haarlem:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Aan het einde van het tweede jaar beoordelen wij of je klaar bent voor stage in leerjaar 3. Je loopt in het derde leerjaar namelijk vier dagen per week stage. Wij bemiddelen voor een stageplaats en het leerbedrijf beoordeelt of jij geschikt bent voor die stageplaats. Je ontvangt meestal geen stagevergoeding en geen reiskostenvergoeding. Reken op maximaal anderhalf uur reistijd naar je stage.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€800 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€150 werkweek en excursies
Les / Cursusgeld
€1449 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl. De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Intake Sociaal werker, 4, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Sociaal werker, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen dan wel kinderen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 4
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Hoofddorp & Haarlem