Snelle informatie

 • Leerweg BOL & BBL
 • Niveau 4
 • Duur 3 & 2 jaar
 • Locatie Hoofddorp & Haarlem

In het sociaal werk leer je werken met en voor mensen, bijvoorbeeld: jongeren in kwetsbare posities, (ex)gedetineerden, (ex)verslaafden, kwetsbare ouderen, dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking en langdurig werklozen. Je leert mensen ondersteunen bij het voorkomen van en het omgaan met problemen in hun dagelijks leven, zodat zij kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Daarvoor leer je onder andere informatie, advies en voorlichting geven over wetten, regelingen en procedures op verschillende leefgebieden. Ook leer je kwetsbare doelgroepen begeleiden bij vrijetijdsbesteding of educatie. Wil jij graag met mensen werken? Ben jij betrokken bij anderen en ben je geduldig, creatief en sociaal? Kan jij makkelijk contact leggen met anderen en sta je stevig in je schoenen? Wil jij leren hoe je op een professionele manier kan communiceren, feedback geven en reflecteren? Dan is de opleiding Sociaal werker iets voor jou.

 • werken met en voor mensen
 • informatie, advies en voorlichting geven
 • communiceren, feedback geven en reflecteren

 

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je gaan werken als sociaal werker. Je kunt met dit diploma bij veel verschillende organisaties terecht, zoals vluchtelingenwerk, slachtofferhulp, jongerencentra, sociale wijkteams, buurthuizen, dagbesteding ouderen, dagbesteding gehandicapten, re-integratie-organisaties en schuldhulpverleningsorganisaties. Doorstuderen aan het hbo is ook mogelijk, bijvoorbeeld Culturele en Maatschappelijke Vorming, Sociaal Juridische Dienstverlening, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogiek en Toegepaste Psychologie.

Vanuit wijkaccommodaties van (semi)overheidsorganisaties of welzijnsorganisaties leer je samenwerken met mensen van alle leeftijden en met verschillende achtergronden. Je leert hoe je kan ondersteunen en adviseren, hoe je lastige onderwerpen moet bespreken en hoe je mensen zelf weer in actie kan laten komen. Je leert om niet op te geven en hoe je de ander weer verder kan helpen. Je leert je eigen sterke punten te ontdekken en je leert eigenschappen die je nodig hebt voor sociaal werk, te versterken. Je leert: 

 • uitzoeken welke behoefte mensen hebben aan sociaal werk
 • projecten en activiteiten bedenken, organiseren en uitvoeren
 • bedenken hoe je bepaalde problemen oplost en hoe je dat uitvoert (beleidsmatige taken)
 • ervoor zorgen dat binnen een project alles op elkaar is afgestemd (coördinerende taken)
 • beoordelen wat er goed gaat en wat beter kan

Je volgt ook de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en of je bol of bbl doet en op welke locatie je deze opleiding volgt, volg je keuzedelen zoals onder andere:

 • diversiteit
 • expressief talent
 • wijkgericht werken
 • BSO 8 tot 12 jaar
 • jongerenwerk
 • voorbereiding hbo

 

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Sociaal werker; Crebo nr: 25615
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus, januari
Officiële naam:
Sociaal werker; Crebo nr: 25615
Leerweg:
BBL
Duur:
2 jaar
Start:
augustus

Locaties

Hoofddorp
Haarlem
Hoofddorp

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je loopt in het tweede en derde jaar 3 dagen stage per week. Aan het einde van het eerste leerjaar beoordelen we of je klaar bent voor de stage. Wij bemiddelen voor een stageplaats, het leerbedrijf beoordeelt of jij geschikt bent voor die stageplaats. Je ontvangt meestal geen stagevergoeding en geen reiskostenvergoeding. Reken op maximaal anderhalf uur reistijd naar je stage.

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je werkt minimaal 16 uur per week bij een erkend werkleerbedrijf.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€800 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€150 werkweek en excursies
Les / Cursusgeld
€1239 schooljaar 2022/23 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl.
De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze (richt)bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Lesmateriaal
€800 totaal
Les / Cursusgeld
€624 schooljaar 2022/23 voor 18 jaar en ouder

Je hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt een salaris van je werkgever. Bespreek met je werkgever welk deel van de schoolkosten het bedrijf/de instelling kan betalen. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

Loop een dag mee!

Wil je een dag meelopen om te ontdekken of deze opleiding bij je past? Mail voor Hoofddorp Jochem van der der Graaf via jograaf@novacollege.nl en voor Haarlem Maarten Kooij via makooij@novacollege.nl om een afspraak voor een meeloopdag te maken. 

Intake Sociaal werker, 4, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Sociaal werker, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk


Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen dan wel kinderen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het binden studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Intake Sociaal werker, 4, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Sociaal werker, BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Om deze opleiding te volgen, gelden de volgende voorwaarden:

 • een leerwerkovereenkomst van minimaal 16 klokuren
 • leeftijd minimaal 21 jaar
 • niveau Nederlands en rekenen 3F*

En daarbij een van de volgende voorwaarden qua vooropleidingen/werkervaring:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 3
 • overgangsbewijs 4-5 havo/vwo
 • propedeuse hbo
 • ander door de werkgever gelijkgesteld diploma/bewijsstuk
 • relevante werkervaring, ter beoordeling van de werkgever

Als je niveau Nederlands en rekenen lager is dan 3F, dan vraagt het extra tijd en inzet van je tijdens je opleiding om het vereiste niveau te bereiken.
Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je werk te maken met kwetsbare mensen dan wel kinderen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

 • Leerweg BOL & BBL
 • Niveau 4
 • Duur 3 & 2 jaar
 • Locatie Hoofddorp & Haarlem