Het praktijkexamen matroos binnenvaart is een optie voor wie als matroos wil werken in de binnenvaart. Kandidaten die voor deze route kiezen behalen met het praktijkexamen de Verklaring Praktijkexamen Matroos.

Start

Er kan op elk moment met de cursus worden gestart.

Inhoud


  • Besturen en varen onder toezicht

  • Op commando ankeren

  • Meren vanaf het dek

  • Ontmeren vanaf het dek

  • Reis- (zee) klaar maken

  • Techniek aan boord

    Het praktijkexamen bestaat uit 60 (zestig) dagen vaartijd binnen het examentraject, een portfoliobeoordeling en een afsluitende praktijktoets. De vaartijd en een voldoende portfolio zijn voorwaarden voor deelname aan de praktijktoets. De praktijktoets vindt plaats op een opleidingsschip van het Nova College van minimaal 40 meter lengte.

Kosten

De kosten voor het praktijkexamen Matroos bedragen € 950,- dit bedrag is inclusief lesstof, begeleiding en één examen. De kosten voor een herexamen bedragen € 520,-.

Doelgroep

Het praktijkexamen matroos binnenvaart is een verkorte route voor wie als matroos wil werken in de binnenvaart. Kandidaten die voor deze route kiezen behalen met het praktijkexamen de Verklaring Praktijkexamen Matroos.

Kandidaten met een minimale leeftijd van 19 jaar kunnen gebruik maken van het praktijkexamen matroos binnenvaart. Als voorwaarde geldt dat de kandidaat een overeenkomst moet hebben met een erkend leerbedrijf. Bij dit leerbedrijf moet het portfolio worden opgebouwd.

Diploma/Certificaat

Examen
Voor deelname aan de praktijktoets moeten kandidaten aan de onderstaande voorwaarden voldoen:
• Een ingevuld en door de assessor van Nova Contract geaccordeerd portfolio.
• Voldoende aantoonbare vaartijd.

Een eventuele herkansing kan niet eerder plaatsvinden dan wanneer de onderdelen waar de kandidaat voor is gezakt opnieuw zijn aangetoond in het portfolio.

Bijzonderheden

De cursus dient binnen 1 jaar, gerekend vanaf datum inschrijving, te worden afgerond. Het is ook mogelijk deze cursus in het Engels te volgen.

Locaties

IJmuiden

AanmeldenAanmelden

Contactpersoon

Tineke Handgraaf
0

Snelle informatie

  • Locatie IJmuiden
Aanmelden