praktische informatie

 • Leerweg: cursus/training
 • Locatie: IJmuiden
Aanmelden
Over de opleiding
Het praktijkexamen matroos binnenvaart is een optie voor wie als matroos wil werken in de binnenvaart. Kandidaten die voor deze route kiezen behalen met het praktijkexamen de Verklaring Praktijkexamen Matroos.
Wat leer je?
 • Besturen en varen onder toezicht
 • Op commando ankeren
 • Meren vanaf het dek
 • Ontmeren vanaf het dek
 • Reis- (zee) klaar maken
 • Techniek aan boord

De opleiding duurt 9 maanden en bestaat uit 90 (negentig) dagen vaartijd binnen het examentraject, een portfoliobeoordeling en afsluitend een praktijkexamen. Een voldoende portfolio zijn voorwaarden voor deelname aan het praktijkexamen. Het praktijkexamen vindt plaats op een opleidingsschip van het Nova College van minimaal 40 meter lengte.

Start

Er kan op elk moment met de cursus worden gestart. Vaardagen tellen vanaf het moment van inschrijving. 

Inhoud

 • Besturen en varen onder toezicht
 • Op commando ankeren
 • Meren vanaf het dek
 • Ontmeren vanaf het dek
 • Reis- (zee) klaar maken
 • Techniek aan boord

De opleiding duurt 9 maanden en bestaat uit 90 (negentig) dagen vaartijd binnen het examentraject, een portfoliobeoordeling en afsluitend een praktijkexamen. Een voldoende portfolio zijn voorwaarden voor deelname aan het praktijkexamen. Het praktijkexamen vindt plaats op een opleidingsschip van het Nova College van minimaal 40 meter lengte.

Kosten

De kosten voor het praktijkexamen Matroos bedragen € 999,- dit bedrag is inclusief lesstof, begeleiding en één examen. De kosten voor een herexamen bedragen            € 520,-. 

Doelgroep

Het praktijkexamen matroos binnenvaart is een verkorte route voor wie als matroos wil werken in de binnenvaart. Kandidaten die voor deze route kiezen, behalen met het praktijkexamen de Verklaring Praktijkexamen Matroos.

Kandidaten die willen instromen moeten in het bezit zijn van een dienstboekje en voldoen aan een van de volgende instroomeisen.

 • minimaal 5 jaar werkervaring
 • minimaal een 3 jarige beroepsopleiding
 • minimaal 500 zeedagen  als dekbemanning op een zeeschip vóór inschrijving voor de opleiding

Als voorwaarde geldt dat de kandidaat een overeenkomst moet hebben met een erkend leerbedrijf. Bij dit leerbedrijf moet het portfolio worden opgebouwd

Het praktijkexamen kan gevolgd worden in het Nederlands, Engels of Duits. 

Diploma/Certificaat

Examen
Voor deelname aan het praktijkexamen moet de kandidaat aan de onderstaande voorwaarden voldoen:
• Een ingevuld en door de assessor van Nova Contract geaccordeerd portfolio.

Een eventuele herkansing kan niet eerder plaatsvinden dan wanneer de onderdelen waar de kandidaat voor is gezakt opnieuw zijn aangetoond in het portfolio.

Bijzonderheden

De cursus dient binnen 1 jaar, gerekend vanaf datum inschrijving, te worden afgerond. Het is ook mogelijk deze cursus in het Engels of Duits te volgen. 

Neem voor de Duits versie persoonlijk contact op via onderstaande contactgegevens.

Het Engelstalige inschrijfformulier vindt u hier

Nova Contract Scheepvaart, erkend trainingsinstituut, zal voor zover van toepassing binnen de richtlijnen van het RIVM cursussen blijven verzorgen. De algemene voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.

Locaties

IJmuiden

AanmeldenAanmelden

Contactpersoon

Tineke Handgraaf
0

praktische informatie

 • Leerweg: cursus/training
 • Locatie: IJmuiden
Aanmelden