praktische informatie

 • Leerweg: BOL & BBL
 • Niveau: 4
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Haarlem
Over de opleiding

Je leert mensen begeleiden en verzorgen in de (verstandelijke) gehandicaptenzorg, ouderenzorg en de psychiatrie. Je leert om samen met de cliënt en zijn naasten de kwaliteit van leven zo goed mogelijk vorm te geven. Je leert de cliënt om zijn eigen regie te behouden/vergroten, de benodigde zorg te verlenen en je draagt bij aan het levensgeluk van de cliënt. Dit doe je binnen een woning of op een dagbesteding. Binnen dit werk is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de actualiteit en nieuwe technologieën in de zorg. Deze belangrijke onderdelen komen veelvuldig terug in jouw opleiding. Ook jouw eigen ontwikkeling staat centraal binnen de opleiding. Jij als persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg kan je aan het eind van deze opleiding opstellen als een initiatiefrijke en creatieve professional die stevig in zijn/haar schoenen staat met oog voor detail.

 • begeleiden en verzorgen
 • bijdragen aan kwaliteit van leven
Wat leer je?

Je ontwikkelt je tot een zelfbewuste professional met oog voor de cliënt. Dit doe je door te werken aan 24 actuele en interessante modules. 

Een brede basis is belangrijk. Daarom leer jij aan de start van je opleiding hoe je de ondersteuningsvraag van een cliënt het beste kunt achterhalen. Je leert hoe je diverse cliënten ondersteunt bij de zelfzorg, wonen en dagbesteding. Je komt veel verschillende situaties tegen binnen dit werk. Communicatie is belangrijk tussen cliënt, collega en naastbetrokkenen en je leert hoe je moet reageren bij een onvoorziene situatie en wat je kunt doen in een crisissituatie. 

Je leert op school samen met de cliënt en naastbetrokkenen een ondersteuningsplan op te stellen. Centraal zal blijven staan dat jij de cliënt stimuleert bij zijn zelf- en samenredzaamheid en dat de cliënt zo veel mogelijk zijn eigen regie mag en kan behouden. Ook leer je diverse activiteiten voor een groep te bedenken en uit te voeren. Hierbij enthousiasmeer je de cliënt en heb je oog voor de groepsdynamiek.

Thema's die jij tijdens opleiding tegenkomt zijn oa:

 • wonen
 • dagbesteding
 • signaleren, observeren en rapporteren
 • omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • zorgtechnisch handelen
 • verslaving en criminaliteit
 • rouw en verlies
 • organiseren en coördineren
 • werknemerschap en recht
 • begeleidingsmethodieken

De ondersteunende lessen die je krijgt zullen bestaan uit:

 • communicatie
 • methodisch werken
 • anatomie, fysiologie en pathologie
 • psychologie en psychiatrie

Afhankelijk van je ontwikkeling en jouw ambities kies je welke keuzedelen en/of workshops je hieraan toevoegt. Denk hierbij aan:

 • zorginnovatie en technologie
 • complementaire zorg
 • mensen met een niet aangeboren hersenletsel
 • voorbereiding op hbo
 • de ouder wordende mens met een beperking

Daarnaast volg je de algemeen ondersteunende vakken als Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. 

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je gaan werken als persoonlijk begeleider in een woonvoorziening of als begeleider in een dagactiviteitencentrum. Kijk voor vacatures op komwerkeninzorgenwelzijn.nl. Je kunt ook doorstromen naar hbo-opleidingen, bijvoorbeeld Sociaal pedagogische hulpverlening.

Wat leer je?

Je ontwikkelt je tot een zelfbewuste professional met oog voor de cliënt. Dit doe je door te werken aan 24 actuele en interessante modules. 

Een brede basis is belangrijk. Daarom leer jij aan de start van je opleiding hoe je de ondersteuningsvraag van een cliënt het beste kunt achterhalen. Je leert hoe je diverse cliënten ondersteunt bij de zelfzorg, wonen en dagbesteding. Je komt veel verschillende situaties tegen binnen dit werk. Communicatie is belangrijk tussen cliënt, collega en naastbetrokkenen en je leert hoe je moet reageren bij een onvoorziene situatie en wat je kunt doen in een crisissituatie. 

Je leert op school samen met de cliënt en naastbetrokkenen een ondersteuningsplan op te stellen. Centraal zal blijven staan dat jij de cliënt stimuleert bij zijn zelf- en samenredzaamheid en dat de cliënt zo veel mogelijk zijn eigen regie mag en kan behouden. Ook leer je diverse activiteiten voor een groep te bedenken en uit te voeren. Hierbij enthousiasmeer je de cliënt en heb je oog voor de groepsdynamiek.

Thema's die jij tijdens opleiding tegenkomt zijn oa:

 • wonen
 • dagbesteding
 • signaleren, observeren en rapporteren
 • omgaan met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • zorgtechnisch handelen
 • verslaving en criminaliteit
 • rouw en verlies
 • organiseren en coördineren
 • werknemerschap en recht
 • begeleidingsmethodieken

De ondersteunende lessen die je krijgt zullen bestaan uit:

 • communicatie
 • methodisch werken
 • anatomie, fysiologie en pathologie
 • psychologie en psychiatrie

Afhankelijk van je ontwikkeling en jouw ambities kies je welke keuzedelen en/of workshops je hieraan toevoegt. Denk hierbij aan:

 • zorginnovatie en technologie
 • complementaire zorg
 • mensen met een niet aangeboren hersenletsel
 • voorbereiding op hbo
 • de ouder wordende mens met een beperking

Daarnaast volg je de algemeen ondersteunende vakken als Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap. 

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg; Crebo nr: 25779
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus
Officiële naam:
Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg; Crebo nr: 25779
Leerweg:
BBL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus, januari

Locaties

Haarlem:
Haarlem:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

In het eerste jaar kom jij al direct in aanraking met de verschillende doelgroepen waarmee jij kunt gaan werken. Doordat wij een dagbesteding op school hebben waar cliënten van de Hartekampgroep werken, leer je in de lessen al hoe te communiceren met iemand die een verstandelijke beperking heeft en hoor jij van de cliënt zelf hoe het is om in deze maatschappij te leven met een beperking. 

Daarbij start je al met jouw stage na een half jaar. Het eerste en tweede jaar loop jij 2 dagen stage en in het derde jaar wordt dit zelfs uitgebreid naar 3 dagen. Je doet gedurende je opleiding dus al veel praktijkervaring op. De stageplekken verzorgen wij. Wel mag jij hier natuurlijk zelf een voorkeur bij aangeven.

 

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je hebt een leer/werkovereenkomst nodig van minimaal 21 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Daar leer je het beroep in de praktijk en voer je opdrachten en examens uit onder begeleiding van je praktijkopleider. De theorielessen volg je 1 dag per week op school. Kijk voor vacatures bij S-BB erkende leerbedrijven op Leerbanenmarkt van S-BB. Jouw werkgever kan subsidie voor jouw opleiding krijgen via de Subsidieregeling praktijkleren.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€1000 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€125 werkweek
Les / Cursusgeld
€1449 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl. De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Lesmateriaal
€500 totaal
Les / Cursusgeld
€730 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Je ontvangt salaris van je werkgever en je hebt geen recht op studiefinanciering. Bespreek met je werkgever welk deel van de schoolkosten het bedrijf betaalt. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

Voor deze opleiding heb je een hepatitis B vaccinatie nodig. Deze is gratis. Je krijgt hierover meer informatie tijdens de opleiding.

Intake Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg, 4, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen dan wel kinderen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Intake Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg, 4, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg, BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen dan wel kinderen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

praktische informatie

 • Leerweg: BOL & BBL
 • Niveau: 4
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Haarlem