praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 4
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Hoofddorp & Beverwijk & Haarlem
Over de opleiding

Heb jij belangstelling voor de opleiding Onderwijsassistent of Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang? Dan zit je goed bij deze nieuwe opleiding Medewerker kind en educatie! Je leert groepen kinderen te begeleiden en verzorgen in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of naschoolse opvang. Je leert ook hoe je de groepsleerkracht kunt ondersteunen bij de lessen en activiteiten in het basisonderwijs. Met deze opleiding word je breed opgeleid en kun je een of twee diploma's behalen: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker en/of Onderwijsassistent. 

Wat leer je?

Je volgt het onderwijsprogramma voor beide diploma’s en je kunt voor één of voor beide opleidingen examen doen en diplomeren. Dat hangt af van jouw ontwikkeling en ambities. Je leert hoe je activiteitenplannen opstelt en uitvoert, hoe je een ontwikkel- of begeleidingsplan opstelt en hoe je observeert in de klas of groep en daarover rapporteert. Je leert de groepsleerkracht ondersteunen bij de lessen en activiteiten door lesmateriaal te verzamelen en klaar te leggen, een opdracht extra uit te leggen aan een groepje leerlingen en kinderen te helpen bij het leren lezen of zelfstandig werken. Daarbij leer je ontdekken wat kinderen nodig hebben, zoals welke specifieke begeleiding bij kinderen met een leer- of ontwikkelingsachterstand. Je leert hoe je een veilige, warme sfeer op de groep of klas creëert, zodat de kinderen zich geborgen en veilig bij jou voelen. Natuurlijk leer je ook hoe je kunt spelen met kinderen en ze ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden. En je leert hoe je kunt ondersteunen bij de ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden en de rol van techniek daarbij. Verder besteden we aandacht aan een professionele manier contact onderhouden met ouders en uitvoeren van coördinerende en beleidsmatige taken. Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook examenvakken van deze opleiding. 

Afhankelijk van je ontwikkeling, profiel en ambities kun je keuzedelen kiezen zoals:

 • Passend onderwijs
 • Expressief talent
 • BSO 8-12 jaar
 • Gezonde leefstijl

Wat kun je na deze opleiding?

Met je twee diploma’s ben je de perfecte werknemer voor een baan in een integraal kind centrum of brede school. Maar ook met één van beide diploma's ben je uitstekend inzetbaar. Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je werken in de kinderopvang en al als onderwijsassistent kun je werken in het primair onderwijs. Met je diploma(’s) kun je ook doorstromen naar opleidingen op hbo niveau of een Pedagogisch Educatief Professional (PEP) traject.

Wat leer je?

Je volgt het onderwijsprogramma voor beide diploma’s en je kunt voor één of voor beide opleidingen examen doen en diplomeren. Dat hangt af van jouw ontwikkeling en ambities. Je leert hoe je activiteitenplannen opstelt en uitvoert, hoe je een ontwikkel- of begeleidingsplan opstelt en hoe je observeert in de klas of groep en daarover rapporteert. Je leert de groepsleerkracht ondersteunen bij de lessen en activiteiten door lesmateriaal te verzamelen en klaar te leggen, een opdracht extra uit te leggen aan een groepje leerlingen en kinderen te helpen bij het leren lezen of zelfstandig werken. Daarbij leer je ontdekken wat kinderen nodig hebben, zoals welke specifieke begeleiding bij kinderen met een leer- of ontwikkelingsachterstand. Je leert hoe je een veilige, warme sfeer op de groep of klas creëert, zodat de kinderen zich geborgen en veilig bij jou voelen. Natuurlijk leer je ook hoe je kunt spelen met kinderen en ze ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden. En je leert hoe je kunt ondersteunen bij de ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden en de rol van techniek daarbij. Verder besteden we aandacht aan een professionele manier contact onderhouden met ouders en uitvoeren van coördinerende en beleidsmatige taken. Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook examenvakken van deze opleiding. 

Afhankelijk van je ontwikkeling, profiel en ambities kun je keuzedelen kiezen zoals:

 • Passend onderwijs
 • Expressief talent
 • BSO 8-12 jaar
 • Gezonde leefstijl

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Pedagogisch Werk; Crebo nr: 23285
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus, januari

Locaties

Hoofddorp:
Haarlem:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Vanaf het begin van de opleiding speelt de beroepspraktijk een belangrijke rol: je doet werkend ervaring op, dit is een hybride vorm van leren. In het eerste leerjaar ga je vanaf februari 1 dag in de week op praktijk oriëntatie. Tijdens de praktijk oriëntatie ga jij onderzoeken welk werkveld je aanspreekt zodat je een keuze kunt maken voor een uitstroomprofiel of dat je gaat dubbel diplomeren. Je gaat 9 weken oriënteren in de kinderopvang en 9 weken in het basisonderwijs. Deze twee plekken mag jezelf regelen. Vanaf het 2e jaar ga je 2 dagen per week stagelopen tot het einde van je opleiding. Wij verzorgen een stageplaats. Bijvoorbeeld bij een van deze bedrijven voor kinderopvang, waarmee wij samenwerken. Voor de stage heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze verklaring is verplicht als je werkt met kinderen.

 

Schoolkosten

Lesmateriaal
€400 tot 500 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€250 totaal
Les / Cursusgeld
€1449 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl. De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

 • Je kunt 1 of 2 diploma's behalen: Onderwijsassistent en/of Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang.
 • Om te mogen werken in de kinderopvang moet je de vaardigheden Nederlands luisteren, gesprekken voeren en spreken beheersen op niveau 3F. Als je dat niveau tijdens de opleiding niet haalt, dan behaal je het diploma niet.

 

Intake Medewerker kind en educatie (Onderwijsassistent en Kinderopvang), 4, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Medewerker kind en educatie (Onderwijsassistent en Kinderopvang), BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 4
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Hoofddorp & Beverwijk & Haarlem