praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 2
 • Duur: 1,5 jaar
 • Locatie: Hoofddorp & Beverwijk & Haarlem
Over de opleiding

Je leert huishoudelijke en lichte verzorgende taken uitvoeren en mensen helpen bij hun dagelijkse bezigheden, waaronder wassen, aankleden en het huishouden. Je leert ook helpen bij activiteiten gericht op spel/recreatie en educatie. Ben jij dienstverlenend ingesteld? Dan is deze opleiding Helpende zorg en welzijn geschikt voor jou.

 • huishoudelijke en licht verzorgende taken
 • mensen helpen bij dagelijks bezigheden
 • helpen bij activiteiten
Wat leer je?

Tijdens het eerste jaar leer je de basisvaardigheden dienstverlening. Denk aan optreden als aanspreekpunt, ruimtes gebruiksklaar maken en helpen bij voeding. In laatste half jaar leer je alles wat je moet weten en kunnen als helpende. Je leert bijvoorbeeld over bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan, begeleiden en uitvoeren van taken voor de zorgverlening en de organisatie. Ook volg je de vakken Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van je ambitie en ontwikkeling volg je keuzedelen zoals:

 • Engels
 • ondernemend gedrag
 • bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • assisteren bij facilitaire diensten
 • helpende PLUS
 • doorstroom naar mbo niveau 3

Wat kun je na deze opleiding?

Je kunt werken in de verpleging en verzorging of het sociaal agogisch werk. Bijvoorbeeld als helpende of medewerker zorg in een verpleeg- en/of verzorgingshuis, medewerker in de thuiszorg, als voedingsassistent in het ziekenhuis. Kijk voor vacatures op komwerkeninzorgenwelzijn.nl.. Je kunt ook doorstromen naar een opleiding richting zorg en welzijn op niveau 3, bijvoorbeeld Pedagogisch werk, Maatschappelijke zorg of Verzorgende-IG.

Wat leer je?

Tijdens het eerste jaar leer je de basisvaardigheden dienstverlening. Denk aan optreden als aanspreekpunt, ruimtes gebruiksklaar maken en helpen bij voeding. In laatste half jaar leer je alles wat je moet weten en kunnen als helpende. Je leert bijvoorbeeld over bieden van zorg en ondersteuning op basis van het zorgplan, begeleiden en uitvoeren van taken voor de zorgverlening en de organisatie. Ook volg je de vakken Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van je ambitie en ontwikkeling volg je keuzedelen zoals:

 • Engels
 • ondernemend gedrag
 • bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • assisteren bij facilitaire diensten
 • helpende PLUS
 • doorstroom naar mbo niveau 3

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Helpende Zorg en Welzijn; Crebo nr: 25960
Leerweg:
BOL
Duur:
1,5 jaar
Start:
augustus

Locaties

Hoofddorp:
Haarlem:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

In het eerste jaar heb je een stage van een half jaar in onder andere een verzorgingstehuis, woonzorgcentrum, in de gehandicaptenzorg, in de kinderopvang en op basisscholen. In het laatste half jaar loop je 2 dagen per week stage bij dezelfde instellingen. Wij regelen de stageplaatsen voor je bij erkende leerbedrijven.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€300 totaal
Les / Cursusgeld
€1449 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl. De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

Voor deze opleiding heb je een hepatitis B vaccinatie nodig. Deze is gratis. Je krijgt hierover informatie tijdens de opleiding.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma assistentopleiding (mbo niveau 1)
 • diploma vmbo, basisberoepsgerichte leerweg
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 2
 • Duur: 1,5 jaar
 • Locatie: Hoofddorp & Beverwijk & Haarlem