Snelle informatie

 • Leerweg BOL
 • Niveau 3
 • Duur 2-3 jaar
 • Locatie Haarlem

Je leert toezicht houden bij vervoersbedrijven, woningbouwverenigingen en gemeenten. Dat betekent dat je leert surveilleren in uniform op plaatsen en tijden dat handhaving gewenst is en optreden indien daartoe aanleiding bestaat. Zo leer je met je collega’s zorgen voor een veilige omgeving. Daarvoor leer je bepaalde strafbare feiten opsporen en vervolgens ingrijpen, bij voorbeeld mensen staande houden en boetes geven. Daarbij leer je rust en overwicht uitstralen om escalaties te voorkomen. Je ontwikkelt je inventiviteit, leert  samenwerken en handelen binnen de grenzen van jouw eigen rol.

 • toezicht houden en surveilleren
 • strafbare feiten opsporen en ingrijpen

Wat kun je na deze opleiding?

Met je diploma kun je bij veel gemeentes aan de slag als handhaver. Je kunt ook doorstromen naar een ander uniformberoep, bijvoorbeeld de politie. Een diploma biedt geen garantie op een vervolgtraject bij de politie, maar geldt wel als voordeel.

 

De opleiding is heel praktijkgericht: vanaf de eerste schooldag leer je in praktijksituaties. Met rollenspellen, filmpjes en opdrachten maak je kennis met het werk van een handhaver. Je leert waarnemen, observeren en mensen aanspreken op hun gedrag. Je wordt op straat vaak aangesproken door mensen die iets willen weten. De theorie en de vaardigheden die je hierbij nodig hebt, leer je in de lessen. Sociale vaardigheid is een belangrijke eigenschap van een handhaver. Je houding lokt geen agressief gedrag uit en je kan omgaan met non-coöperatief en agressief gedrag. Je bent een teamspeler en kan verantwoordelijkheid dragen voor je eigen takenpakket. Je krijgt bijvoorbeeld de volgende vakken: wet- en regelgeving, BOA, simulatie, communicatie, ICT en de algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je de keuzedelen:

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma en branchediploma ExTh en BOA

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Bij het Nova College kies je daarom zelf op welke manier je een opleiding volgt. Volg je graag 5 dagen per week je lessen op school, afgewisseld met praktijkperioden? Kies dan de beroepsopleidende leerweg (bol). Zit je niet graag in de schoolbanken? Kies dan voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je werkt dan 4 dagen in de week en volgt maar 1 dag lessen.

Goed om te weten: welke leerweg je ook kiest, je haalt hetzelfde diploma.

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Handhaver toezicht en veiligheid; Crebo nr: 25409
Leerweg:
BOL
Duur:
2-3 jaar
Start:
augustus

Locaties

Haarlem

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je begint met een basisperiode op school van ongeveer 30 lesuren. Daarna ben je 2 of 3 dagen per week op school en ga je stagelopen om het beroep in de praktijk te leren. Je werktijden liggen tussen 6.00 en 23.00 uur, eventueel ook in het weekend en de schoolvakanties. Voordat je op stage gaat, krijg je een screening door de politie.

Schoolkosten

Kleding
€225 totaal
Lesmateriaal
€500 - 600 totaal
Les / Cursusgeld
€1168 per jaar (2019/20) voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl.
De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze richtbedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor de stage van deze opleiding heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Een VOG aanvragen kost ongeveer 35 euro, dat bedrag kun je niet op school declareren.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

Je draagt tijdens je opleiding een uniform. Het uniformpakket bestaat uit: twee commandobroeken en drie polo's. Een justitioneel verleden kan de voortgang van de opleiding blokkeren. De brancheorganisatie verzorgt de examinering.

Intake Handhaver toezicht en veiligheid, 3, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Handhaver toezicht en veiligheid, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding (mbo niveau 2)
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

Aanvullende beroepsspecifieke voorwaarden:

 • geldig Nederlands paspoort of identiteitsbewijs of geldig buitenlands paspoort met een verblijfsvergunning voor meerdere jaren
 • als je korter dan 8 jaar in Nederland bent, moet je een officiële verklaring uit het land van herkomst kunnen overleggen waaruit blijkt dat je in deze periode niet in aanraking bent geweest met justitie.
 • de afgelopen 8 jaar ben je niet in aanraking geweest met politie of justitie, ook niet voor een taakstraf (antecedenten); je bent dus van onbesproken gedrag
 • geen zichtbare tatoeages en/of piercings (vanwege het uniformreglement)
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
 • leeftijd 17 jaar of ouder op 1 februari van het 1e jaar (voorwaarde van de stagebedrijven vanwege de werkzaamheden in de beroepspraktijk

Verklaringen die niet in het Engels of Nederlands zijn, moet je laten vertalen door een beëdigd vertaler.

 

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

 • Leerweg BOL
 • Niveau 3
 • Duur 2-3 jaar
 • Locatie Haarlem