Snelle informatie

 • Leerweg BBL
 • Niveau 4
 • Duur 2 jaar
 • Locatie Haarlem & Hoofddorp

Je leert een groep kinderen begeleiden en verzorgen in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of naschoolse opvang. Omdat je hart bij kinderen ligt, leer jij te ontdekken wat ze nodig hebben door naar ze te kijken. Daarbij leer je hoe je zorgt voor een veilige, warme sfeer op de groep. Daardoor voelen de kinderen zich geborgen bij jou en dragen de ouders hun kinderen met vertrouwen aan jou over met wie je goed contact leert hebben. Je leert spelen met de kinderen en ze ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden, ook met kinderen die specifieke begeleiding nodig hebben. Bovendien leer je coördinerende en beleidsmatige taken.

 • begeleiden en verzorgen
 • spelen en ontwikkelingsgerichte activiteiten
 • coördinerende en beleidsmatige taken

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je gaan werken als gespecialiseerd pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Voor vacatures in de kinderopvang kun je onder andere kijken bij deze bedrijven voor kinderopvang, waarmee wij samenwerken. Je kunt ook doorstromen naar het hbo, bijvoorbeeld sociaal pedagogische hulpverlening.

Je start deze opleiding in een gezamenlijk jaar 'Pedagogisch werk', waarin oriëntatie op het beroep centraal staat. Aan het eind van het eerste jaar bepalen we op basis van jouw resultaten of jij het profiel Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kunt volgen. Volg jij deze opleiding in de bbl? Dan volg je vanaf het begin het programma Gespecialiseerd pedagogisch medewerker.
In het begin krijg je veel begeleiding van school, geleidelijk ga je steeds zelfstandiger leren, je eigen werk indelen en zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat. We begeleiden je in het opstellen en bereiken van je leerdoelen. 
In het vervolg van je opleiding ga je je verdiepen en specifieke vaardigheden ontwikkelen, zoals een activiteitenplan opstellen. Ook volg je de algemene vakken Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en of je bol of bbl doet, volg je keuzedelen zoals:

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker; Crebo nr: 25484
Leerweg:
BBL
Duur:
2 jaar
Start:
augustus, januari

Locaties

Haarlem
Hoofddorp

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je hebt als bbl student een arbeidsovereenkomst van minimaal 16 klokuren per week (exclusief vakantie en verplichte vrije dagen), bij een erkend leerbedrijf. Daar voer je opdrachten uit (examens) die bij je opleiding horen, onder begeleiding van je praktijkopleider. Voor vacatures in de kinderopvang kun je onder andere kijken bij deze bedrijven voor kinderopvang, waarmee wij samenwerken.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€400 tot 500 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€50 totaal
Les / Cursusgeld
€306 schooljaar 2021/22 voor 18 jaar en ouder

Je hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt een salaris van je werkgever. Bespreek met je werkgever welk deel van de schoolkosten het bedrijf/de instelling kan betalen. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Intake Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (Pedagogisch werk), 4, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (Pedagogisch werk), BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Om deze opleiding te volgen, gelden de volgende voorwaarden:

 • een leerwerkovereenkomst van minimaal 16 klokuren
 • leeftijd minimaal 21 jaar
 • niveau Nederlands en rekenen 3F*


En daarbij een van de volgende voorwaarden qua vooropleidingen/werkervaring:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 3
 • overgangsbewijs 4-5 havo/vwo
 • propedeuse hbo
 • ander door de werkgever gelijkgesteld diploma/bewijsstuk
 • relevante werkervaring, ter beoordeling van de werkgever

 

Als je niveau Nederlands en rekenen lager is dan 3F, dan vraagt het extra tijd en inzet van je tijdens je opleiding om het vereiste niveau te bereiken.
Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je werk te maken met kwetsbare mensen dan wel kinderen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Snelle informatie

 • Leerweg BBL
 • Niveau 4
 • Duur 2 jaar
 • Locatie Haarlem & Hoofddorp