praktische informatie

 • Leerweg: BBL & BOL
 • Niveau: 3
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Beverwijk
Over de opleiding

Als eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw werk je in een technische dienst of op de afdeling storing en onderhoud bij industriële en toeleverende bedrijven van (half)producten en (half)fabrikaten. Bijvoorbeeld in de metaalproductenindustrie, machine- en apparatenbouw, transportmiddelenindustrie, voeding en genotsmiddelenindustrie, (petro)chemie en hout- en papierindustrie. Je signaleert, analyseert en verhelpt storingen aan het werktuigbouwkundige deel van machines en installaties. Daarnaast voer je eenvoudige werkzaamheden uit in het elektrotechnische deel van machines en installaties. Zowel binnen als buiten de bedrijven. Je bent uitvoerend en werkt zelfstandig onder verantwoording van een leidinggevende. Uiteraard werk je volgens arbovoorschriften en geldende bedrijfsregels.

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je storingen signaleren, analyseren en verhelpen bij machines en installaties. Ook leer je deze machines en installaties onderhouden en je leert alles over regelgeving en veiligheid. Daarnaast volg je algemene vakken als Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en of je bol of bbl doet, volg je in het eerste jaar de keuzedelen

 • Duurzaamheid
 • Inspelen op innovaties
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • Engels

Je rondt je opleiding af door ‘proeve van bekwaamheid’ af te leggen in het bedrijf waar je stage loopt (bol) of werkt (bbl).

 

Wat kun je na deze opleiding?

Met je diploma kun je gaan werken als servicemonteur werktuigbouw. Ook kun je doorstromen naar een verwante opleiding niveau 4.

Wat leer je?

Tijdens de opleiding leer je storingen signaleren, analyseren en verhelpen bij machines en installaties. Ook leer je deze machines en installaties onderhouden en je leert alles over regelgeving en veiligheid. Daarnaast volg je algemene vakken als Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en of je bol of bbl doet, volg je in het eerste jaar de keuzedelen

 • Duurzaamheid
 • Inspelen op innovaties
 • Oriëntatie op ondernemerschap
 • Bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • Engels

Je rondt je opleiding af door ‘proeve van bekwaamheid’ af te leggen in het bedrijf waar je stage loopt (bol) of werkt (bbl).

 

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw; Crebo nr: 25306
Leerweg:
BBL
Duur:
3 jaar
Start:
gedurende het schooljaar
Officiële naam:
Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw; Crebo nr: 25306
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus, januari

Locaties

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Tijdens je opleiding heb je een leerarbeidsovereenkomst met een erkend leerbedrijf. Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een leerbedrijf. Erkende leerbedrijven vind je via stagemarkt.nl.

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je loopt meerdere stages bij erkende leerbedrijven, waar je beroepspraktijkervaring opdoet.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€800 tot 900 totaal
Les / Cursusgeld
€654 schooljaar 2023/24 voor 18 jaar en ouder

Je hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt salaris van je werkgever. Je werkgever betaalt het cursusgeld en het lesmateriaal. Lees meer over de schoolkosten.

Lesmateriaal
€1000-1100 totaal
Les / Cursusgeld
€1357 schooljaar 2023/24 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl. De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Intake Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw, 3, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw, BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg met in het pakket minimaal een van de vakken wiskunde of nask 1
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

 

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Intake Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw, 3, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Eerste monteur service en onderhoud werktuigbouw, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg met in het pakket minimaal een van de vakken wiskunde of nask 1
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk

 

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

praktische informatie

 • Leerweg: BBL & BOL
 • Niveau: 3
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Beverwijk