praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 4
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Haarlem
Over de opleiding

Je leert de (huis)arts assisteren bij medische handelingen. Ook leer je eenvoudige medische handelingen zelf doen, zoals bloeddruk meten of griepinjecties geven. Andere taken die je leert, zijn verwerken van gegevens in de administratie, patiënten te woord staan en de afspraken bij houden. Je ontwikkelt je contactuele vaardigheden, want jij bent de eerste bij wie mensen hun klacht melden. Daarom leer je hoe je de patiënt vraagt naar de ernst en aard van de klacht, zodat kan worden bepaald wat er moet gebeuren. Verder leer je laboratoriumonderzoek doen, de voorraad bijhouden en verzorgen en de gebruikte instrumenten steriliseren. Je kunt daarna als doktersassistent werken in een huisartsenpraktijk, een polikliniek bij een ziekenhuis, bij een arbodienst of in de jeugdgezondheidszorg (GGD).

 • arts assisteren en eenvoudige medische handelingen doen
 • administratie en afspraken bijhouden
 • contact met patiënten

 

Wat leer je?

In deze opleiding leer je medische handelingen. Je leert over laboratoriumwerk, de medische administratie en patiëntencontact aan de balie of via de telefoon. Ook doe je kennis op over de bouw van het menselijk lichaam, medische instrumenten, ziektes en geneesmiddelen. De algemene vakken zijn Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan en burgerschap en sociale vaardigheden. Afhankelijk van je ontwikkeling en je ambities volg je keuzedelen zoals:

 • geneesmiddelenkennis
 • eerstelijns- en ketenzorg
 • inspelen op innovaties
 • internationaal
 • voorbereiding hbo
 • havo vakken >>

 

Wat kun je na deze opleiding?

Na het behalen van je diploma kun je aan het werk als doktersassistent. Kijk voor vacatures op komwerkeninzorgenwelzijn.nl. Je kunt ook doorstromen naar een hbo vervolgopleiding.

Wat leer je?

In deze opleiding leer je medische handelingen. Je leert over laboratoriumwerk, de medische administratie en patiëntencontact aan de balie of via de telefoon. Ook doe je kennis op over de bouw van het menselijk lichaam, medische instrumenten, ziektes en geneesmiddelen. De algemene vakken zijn Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan en burgerschap en sociale vaardigheden. Afhankelijk van je ontwikkeling en je ambities volg je keuzedelen zoals:

 • geneesmiddelenkennis
 • eerstelijns- en ketenzorg
 • inspelen op innovaties
 • internationaal
 • voorbereiding hbo
 • havo vakken >>

 

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Doktersassistent; Crebo nr: 25695
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus

Locaties

Haarlem:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je loopt stage bij een huisarts, ziekenhuis, GGD, arbodienst of gezondheidscentrum. Die stageplaats krijg je toegewezen.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€900 totaal
Les / Cursusgeld
€1449 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl. De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

Hepatitis B vaccinatie

Voor deze opleiding heb je een hepatitis B vaccinatie nodig. Deze is gratis. Je krijgt hierover informatie tijdens de opleiding.

 

Intake Doktersassistent, 4, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Doktersassistent, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 4
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Haarlem