praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 2
 • Duur: 1,5 - 2 jaar
 • Locatie: Haarlem
Over de opleiding

Je leert werken aan een veilige omgeving voor anderen door toezichthoudende, beschermende en controlerende taken uit te voeren. Belangrijk en afwisselend werk waarbij je veel met mensen omgaat, bijvoorbeeld op luchthavens, op bedrijventerreinen en in zorginstellingen.

 • toezicht en toegangscontroles houden
 • actie ondernemen bij ongewenste situaties
 • gebouwen openen en sluiten
Wat leer je?

Je volgt de opleiding op school en in echte praktijksituaties. Je leert toegangs- en uitgangscontroles uitvoeren en wordt betrokken bij surveillances. Ook leer je eenvoudig administratief werk doen. Je krijgt de volgende vakken: praktijklessen, rapporteren, waarnemen, veiligheid en beveiliging basis en wet- en regelgeving basis. Ook krijg je de algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je de keuzedelen:

 • Weerbaarheid
 • Proactief beveiligen
 • Engels
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening (inclusief cursus EHBO door Rode Kruis Haarlem eo)
 • Bewustzijn (interculturele) diversiteit

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je gaan werken als beveiliger. Je kunt ook doorstromen naar een mbo niveau 3 opleiding, bijvoorbeeld Handhaver.

Wat leer je?

Je volgt de opleiding op school en in echte praktijksituaties. Je leert toegangs- en uitgangscontroles uitvoeren en wordt betrokken bij surveillances. Ook leer je eenvoudig administratief werk doen. Je krijgt de volgende vakken: praktijklessen, rapporteren, waarnemen, veiligheid en beveiliging basis en wet- en regelgeving basis. Ook krijg je de algemene vakken zoals Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je de keuzedelen:

 • Weerbaarheid
 • Proactief beveiligen
 • Engels
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening (inclusief cursus EHBO door Rode Kruis Haarlem eo)
 • Bewustzijn (interculturele) diversiteit

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma en branchediploma SVPB

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Beveiliger 2; Crebo nr: 25690
Leerweg:
BOL
Duur:
1,5 - 2 jaar
Start:
augustus, januari

Locaties

Haarlem:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je begint met een basisperiode op school van ongeveer 30 lesuren. Daarna ben je 2 of 3 dagen per week op school en ga je stagelopen bij een beveiligingsbedrijf om het beroep in de praktijk te leren. Je werktijden liggen tussen 6.00 en 23.00 uur, eventueel ook in het weekend en de schoolvakanties. Voordat je op stage gaat, krijg je een screening door de politie.

Schoolkosten

Kleding
€245 totaal
Lesmateriaal
€400 tot 500 totaal
Les / Cursusgeld
€1449 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl. De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

Je draagt tijdens je opleiding een uniform. Het uniformpakket bestaat uit: twee pantalons, een colbert, een clipstropdas en minimaal twee overhemden. Een justitioneel verleden kan de voortgang van de opleiding blokkeren. De brancheorganisatie verzorgt de examinering.

Intake Beveiliger, 2, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Beveiliger, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Minimaal een van de volgende voorwaarden:

 • diploma assistentopleiding (mbo niveau 1)
 • diploma vmbo, basisberoepsgerichte leerweg
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Aanvullende beroepsspecifieke voorwaarden:

 • geldig Nederlands paspoort of identiteitsbewijs of geldig buitenlands paspoort met een verblijfsvergunning voor meerdere jaren
 • de afgelopen 8 jaar ben je niet in aanraking geweest met politie of justitie, je bent dus van onbesproken gedrag
 • als je korter dan 8 jaar in Nederland bent, moet je een officiële verklaring uit het land van herkomst kunnen overleggen waaruit blijkt dat je in deze periode niet in aanraking bent geweest met justitie.
 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaringen die niet in het Engels of Nederlands zijn, moet je laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Deze cursus gaat alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 2
 • Duur: 1,5 - 2 jaar
 • Locatie: Haarlem