praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 3
 • Duur: 2,5 jaar
 • Locatie: Haarlem
Over de opleiding

Je leert mensen ondersteunen van alle leeftijden met verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of meervoudige beperkingen of met (chronische) ziekten zoals psychiatrische en psycho-geriatrische stoornissen. Dat betekent dat je leert hoe je de cliënt helpt te leven met de beperking of ziekte, het behouden of vergroten van zijn/haar eigen regie. Zodoende ontwikkel jij je tot begeleider die de cliënt helpt met het bevorderen van de kwaliteit van leven en/of het zo veel mogelijk voorkomen van ongemak in een woonvorm voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld kleinschalige woonvormen of een zorgboerderij.

 • ondersteunen
 • groepsactiviteiten bedenken en uitvoeren
 • reageren op onvoorziene situaties
Wat leer je?

Je begint met een gezamenlijk jaar niveau 3 en 4. Aan het eind van dit jaar bepalen we of je doorgaat in niveau 3 of niveau 4.

In het basisdeel leer je welke ondersteuning de cliënt nodig heeft. Je leert hoe je cliënten moet ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, bij wonen, huishouden en dagbesteding. Hoe moet je reageren op onvoorziene situaties, wat moet je doen in een crisissituatie. Hoe stem je de werkzaamheden af en evalueer je de geboden ondersteuning. Je werkt ook aan je eigen deskundigheid en aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg. In het profieldeel leer je samen met de cliënt en de naastbetrokkenen een ondersteuningsplan op te stellen. Je stimuleert de ontwikkeling van de cliënt en betrekt de naastbetrokkenen bij de ondersteuning van de cliënt. Je leert diverse activiteiten voor een groep te bedenken en uit te voeren. Je geeft daarbij opbouwende feedback, zodat de cliënten met enthousiasme en een positieve instelling deelnemen aan deze activiteit. De verpleegtechnische handelingen die je moet uitvoeren bij het verzorgen van de cliënten leer je in het profieldeel. Ook de wet- en regelgeving die hoort bij het verplegen en verzorgen van de cliënt, het begeleiden van collega’s, stagiaires en vrijwilligers komt ook aan bod.

Daarnaast krijg je de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en of je bol of bbl doet, volg je keuzedelen zoals:

 • zorg en technologie
 • ondernemerschap
 • ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • mensen met licht verstandelijke beperking + moeilijk verstaanbaar gedrag
 • verzorgende en verpleegtechnische handelingen
 • ernstige meervoudige beperkingen
 • bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • ondernemerschap

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je als begeleider gaan werken in een dagactiviteitencentrum of woonvorm voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking of chronische ziekte, dit kunnen bij voorbeeld kleinschalige woonvormen zijn of zorgboerderijen. Je kan ook werken als begeleider dagbesteding of in een woonzorgcentrum voor ouderen met een verstandelijke beperking. Kijk voor vacatures op komwerkeninzorgenwelzijn.nl. Of je kunt doorstromen naar een mbo niveau 4 opleiding, bijvoorbeeld Persoonlijk begeleider maatschappelijke zorg.

Wat leer je?

Je begint met een gezamenlijk jaar niveau 3 en 4. Aan het eind van dit jaar bepalen we of je doorgaat in niveau 3 of niveau 4.

In het basisdeel leer je welke ondersteuning de cliënt nodig heeft. Je leert hoe je cliënten moet ondersteunen bij de persoonlijke verzorging, bij wonen, huishouden en dagbesteding. Hoe moet je reageren op onvoorziene situaties, wat moet je doen in een crisissituatie. Hoe stem je de werkzaamheden af en evalueer je de geboden ondersteuning. Je werkt ook aan je eigen deskundigheid en aan het bevorderen en bewaken van kwaliteitszorg. In het profieldeel leer je samen met de cliënt en de naastbetrokkenen een ondersteuningsplan op te stellen. Je stimuleert de ontwikkeling van de cliënt en betrekt de naastbetrokkenen bij de ondersteuning van de cliënt. Je leert diverse activiteiten voor een groep te bedenken en uit te voeren. Je geeft daarbij opbouwende feedback, zodat de cliënten met enthousiasme en een positieve instelling deelnemen aan deze activiteit. De verpleegtechnische handelingen die je moet uitvoeren bij het verzorgen van de cliënten leer je in het profieldeel. Ook de wet- en regelgeving die hoort bij het verplegen en verzorgen van de cliënt, het begeleiden van collega’s, stagiaires en vrijwilligers komt ook aan bod.

Daarnaast krijg je de algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en of je bol of bbl doet, volg je keuzedelen zoals:

 • zorg en technologie
 • ondernemerschap
 • ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking
 • mensen met niet aangeboren hersenletsel
 • mensen met licht verstandelijke beperking + moeilijk verstaanbaar gedrag
 • verzorgende en verpleegtechnische handelingen
 • ernstige meervoudige beperkingen
 • bewustzijn (interculturele) diversiteit
 • ondernemerschap

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Begeleider maatschappelijke zorg; Crebo nr: 25780
Leerweg:
BBL
Duur:
2,5 jaar
Start:
augustus, januari

Locaties

Haarlem:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je hebt een leer/werkovereenkomst nodig van minimaal 21 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Daar leer je het beroep in de praktijk en voer je opdrachten en examens uit onder begeleiding van je praktijkopleider. De theorielessen volg je 1 dag per week op school. Kijk voor vacatures bij S-BB erkende leerbedrijven op Leerbanenmarkt van S-BB. Jouw werkgever kan subsidie voor jouw opleiding krijgen via de Subsidieregeling praktijkleren.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€500 totaal
Les / Cursusgeld
€730 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Je ontvangt salaris van je werkgever en je hebt geen recht op studiefinanciering. Bespreek met je werkgever welk deel van de schoolkosten het bedrijf betaalt. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

Voor deze opleiding heb je een hepatitis B vaccinatie nodig. Deze is gratis. Je krijgt hierover meer informatie tijdens de opleiding.

Intake Begeleider maatschappelijke zorg, 3, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Begeleider maatschappelijke zorg, BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 3
 • Duur: 2,5 jaar
 • Locatie: Haarlem