praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 1
 • Duur: 1 jaar
 • Locatie: Beverwijk & Hoofddorp & Haarlem
Over de opleiding

Je leert werken bij een transport- en distributiebedrijf, een groot industrieel bedrijf of in de zorglogistiek van een zorginstelling. Dat zijn organisaties waar korte wachttijden, goed voorraadbeheer en kloppende roosters belangrijk zijn voor een juiste bedrijfsvoering. Jij leert om daarbij te helpen om dat voor elkaar te krijgen.

 • samenwerken
 • plannen en organiseren
 • werken op onregelmatige tijden
 • nauwkeurig en onder tijdsdruk werken
Wat leer je?

De opleiding richt zich vooral op werknemersvaardigheden, dus leer je alles wat met het vak assistent logistiek te maken heeft. Je krijgt een vaste studieloopbaan- en praktijkbegeleider. Die geeft je les en zoekt samen met jou naar een stageplaats. Daarnaast krijg je les van vakdocenten en leermeester.

Hoe leer je?
Nova Entree kijkt naar de student: wat heb jij nodig om te slagen? Welk onderwijs draagt bij aan de optimale ontwikkeling van je talenten? Sommige studenten volgen de reguliere Entreeopleiding. Maar misschien heb jij een andere omgeving nodig of een ander soort onderwijs. De opleiding duurt 1 jaar, in sommige situaties is verlenging nodig. De opleiding wordt zoveel mogelijk praktisch aangeboden, dat wil zeggen vier dagen werk en één dag theorie die noodzakelijk is. Entree assistent Logistiek is een competentiegerichte opleiding. Dit houdt in dat je beoordeeld wordt op competenties. Je leert dus niet alleen uit boeken, maar je leert vooral door het te doen.

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstuderen aan een mbo opleiding niveau 2. Afhankelijk van je resultaten aan het eind van de opleiding, krijg je een diploma voor uitstroom naar werk of uitstroom naar een vervolgopleiding.

Wat leer je?

De opleiding richt zich vooral op werknemersvaardigheden, dus leer je alles wat met het vak assistent logistiek te maken heeft. Je krijgt een vaste studieloopbaan- en praktijkbegeleider. Die geeft je les en zoekt samen met jou naar een stageplaats. Daarnaast krijg je les van vakdocenten en leermeester.

Hoe leer je?
Nova Entree kijkt naar de student: wat heb jij nodig om te slagen? Welk onderwijs draagt bij aan de optimale ontwikkeling van je talenten? Sommige studenten volgen de reguliere Entreeopleiding. Maar misschien heb jij een andere omgeving nodig of een ander soort onderwijs. De opleiding duurt 1 jaar, in sommige situaties is verlenging nodig. De opleiding wordt zoveel mogelijk praktisch aangeboden, dat wil zeggen vier dagen werk en één dag theorie die noodzakelijk is. Entree assistent Logistiek is een competentiegerichte opleiding. Dit houdt in dat je beoordeeld wordt op competenties. Je leert dus niet alleen uit boeken, maar je leert vooral door het te doen.

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Assistent logistiek; Crebo nr: 25743
Leerweg:
BBL
Duur:
1 jaar
Start:
gedurende het schooljaar

Locaties

Hoofddorp:
Haarlem:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je werkt 24 uur per week bij een erkend leerbedrijf, waar je de nodige praktijkervaring opdoet.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€125 totaal
Les / Cursusgeld
€278 schooljaar 2023/24 voor 18 jaar en ouder

Studenten Entree krijgen de kosten voor lesmateriaal vergoed uit het Studentenfonds. Ga voor meer informatie naar Schoolkosten en Studentenfonds.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Toelatingsvoorwaarden

Heb je geen diploma voortgezet onderwijs of heb je praktijkonderwijs gevolgd en kun je meer leren? Dan is Entree (mbo niveau 1) jouw kans om een beroepsopleiding te kunnen volgen. De enige voorwaarde is dat je op 1 augustus 16 jaar of ouder bent. Voor de 21-plus opleiding moet je 21 jaar of ouder zijn.


Opleidingen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 1
 • Duur: 1 jaar
 • Locatie: Beverwijk & Hoofddorp & Haarlem