praktische informatie

  • Leerweg: BOL & BBL
  • Niveau: 1
  • Duur: 1 jaar
  • Locatie: Beverwijk & Hoofddorp & Haarlem
Over de opleiding

Je leert helpen bij het voorbereiden en uitvoeren van klussen. Dat betekent: de werkplek klaarmaken voor het uitvoeren van een bouwopdracht. Je leert wat nodig is voor de opdracht verzamelen, zoals materiaal en gereedschap. Ook leer je helpen bij bijvoorbeeld houtbewerken, schilderen, afbouwen of bouwwerkzaamheden. En je leert eenvoudig onderhoud doen. Natuurlijk leer je ook de werkplek na de klus opruimen, schoon maken zodat die klaar is voor de volgende klus. Veel van het werk gebeurt op wisselende plaatsen en onder wisselende omstandigheden. Daar leer je mee omgaan.

  • werkplek voorbereiden
  • helpen bij bouwopdrachten

 

Wat leer je?

Je leert alle vaardigheden die je nodig hebt om je werk of opleiding goed te doen binnen het uitstroomprofiel dat je hebt gekozen. Van je opdracht aannemen, taak voorbereiden, uitvoeren en evalueren, tot en met opruimen en afronden. Belangrijke onderdelen zijn daarbij onder andere: op tijd zijn, samenwerken, omgaan met gezag, omgaan met kritiek, werk plannen en afspraken maken en nakomen. Naast vaktechnische vaardigheden krijg je taal en rekenen en andere algemene vakken. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je de keuzedelen digitale vaardigheden basis en duurzaamheid in het beroep.

Wat kun je na deze opleiding?

Na deze opleiding kun je gaan werken of doorstuderen aan een mbo opleiding niveau 2. Afhankelijk van je resultaten aan het eind van de opleiding, krijg je een diploma voor uitstroom naar werk of uitstroom naar een vervolgopleiding.

Wat leer je?

Je leert alle vaardigheden die je nodig hebt om je werk of opleiding goed te doen binnen het uitstroomprofiel dat je hebt gekozen. Van je opdracht aannemen, taak voorbereiden, uitvoeren en evalueren, tot en met opruimen en afronden. Belangrijke onderdelen zijn daarbij onder andere: op tijd zijn, samenwerken, omgaan met gezag, omgaan met kritiek, werk plannen en afspraken maken en nakomen. Naast vaktechnische vaardigheden krijg je taal en rekenen en andere algemene vakken. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je de keuzedelen digitale vaardigheden basis en duurzaamheid in het beroep.

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Assistent bouwen, wonen en onderhoud; Crebo nr: 25740
Leerweg:
BOL
Duur:
1 jaar
Start:
augustus, januari
Officiële naam:
Assistent bouwen, wonen en onderhoud; Crebo nr: 25740
Leerweg:
BBL
Duur:
1 jaar
Start:
augustus, januari

Locaties

Hoofddorp:
Hoofddorp:
Haarlem:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je loopt stages. Je regelt je stages bij erkende leerbedrijven.  

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je werkt 4 dagen per week bij een erkend leerbedrijf, waar je de nodige praktijkervaring opdoet.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€150 totaal
Les / Cursusgeld
€1357 schooljaar 2023/24 voor 18 jaar en ouder

Studenten Entree krijgen de kosten voor lesmateriaal vergoed uit het Studentenfonds. Ga voor meer informatie naar Schoolkosten en Studentenfonds.

Lesmateriaal
€125 totaal
Les / Cursusgeld
€278 schooljaar 2023/24 voor 18 jaar en ouder

Studenten Entree krijgen de kosten voor lesmateriaal vergoed uit het Studentenfonds. Ga voor meer informatie naar Schoolkosten en Studentenfonds.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

Deze opleiding kun je in de bol in Hoofddorp alleen volgen als je je bij Bouwmensen hebt aangemeld. 

Intake Assistent bouwen, wonen en onderhoud, 1, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Assistent bouwen, wonen en onderhoud, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Heb je geen diploma voortgezet onderwijs of heb je praktijkonderwijs gevolgd en kun je meer leren? Dan is Entree (mbo niveau 1) jouw kans om een beroepsopleiding te kunnen volgen. De enige voorwaarde is dat je op 1 augustus 16 jaar of ouder bent. Voor de 21-plus opleiding moet je 21 jaar of ouder zijn.


Opleidingen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Intake Assistent bouwen, wonen en onderhoud, 1, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Assistent bouwen, wonen en onderhoud, BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Heb je geen diploma voortgezet onderwijs of heb je praktijkonderwijs gevolgd en kun je meer leren? Dan is Entree (mbo niveau 1) jouw kans om een beroepsopleiding te kunnen volgen. De enige voorwaarde is dat je op 1 augustus 16 jaar of ouder bent. Voor de 21-plus opleiding moet je 21 jaar of ouder zijn.


Opleidingen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

praktische informatie

  • Leerweg: BOL & BBL
  • Niveau: 1
  • Duur: 1 jaar
  • Locatie: Beverwijk & Hoofddorp & Haarlem