Examinering

Moet ik aanwezig zijn bij een examen?
Wanneer je wordt uitgenodigd voor een examen dan verwachten we dat je aanwezig bent. Dit geldt niet wanneer je gezondheidsklachten hebt of wanneer jouw persoonlijke omstandigheden dit niet toestaan. Wanneer het niet mogelijk is om te komen, dan meld je je volgens de gebruikelijke procedure af. Het niet afleggen van een examen kan wel leiden tot studievertraging, doordat de capaciteit voor examenafname door de coronamaatregelen beperkt is.

Ik zit niet in het examenjaar, maar in de Onderwijsleidraad (OLD) staat wel dat ik dit jaar examens heb. Wanneer krijg ik hierover bericht?
Je krijgt hierover zo spoedig mogelijk bericht van je opleiding. Examens die online afgenomen kunnen worden gaan in ieder geval door. Als eerste starten de examens voor de studenten die in het examenjaar zitten en waarvan de planning was dat ze voor 1 oktober 2020 hun diploma konden halen. De capaciteit onder de RIVM-richtlijnen is beperkt waardoor we keuzes moesten maken.

Ik ben ziek terwijl ik examen moet doen. Verlies ik nu het recht op een herkansing?
Nee, je hebt nog steeds recht op een herkansing. Meld je bij ziekte wel af volgens de gebruikelijke procedure.

Mijn examen in de praktijk kan niet doorgaan. Hoe gaat het nu verder?
Je krijgt hierover informatie van je opleiding. Het kan zijn dat het examen op school wordt afgenomen, maar er zijn ook andere oplossingen. De examencommissie en het team hebben passende oplossingen bedacht en informeren je hierover.

Ik heb een onvoldoende gehaald voor een examen. Heb ik recht op een herkansing?
Voor alle examens geldt, ook voor de herkansingen, dat diplomakandidaten voorrang krijgen bij de planning. Het kan dus zijn, dan jouw herkansing op een later moment wordt ingepland. Voor rekenen en keuzedelen nemen we op dit moment geen herkansingen af.

Bij sommige examens worden video- en/of geluidsopnames gemaakt. Hoe wordt mijn privacy bewaakt?
Wanneer we een opname maken, dan stellen we je daar voor de start van het examen van op de hoogte. De opname wordt beveiligd opgeslagen en alleen gebruikt in geval van twijfel over de uitslag van het examen of voor een tweede beoordeling. Je mag als student zelf geen opname maken van examens.

Ik heb nu alle examens afgelegd en ik heb van de opleiding gehoord dat ik geslaagd ben. Wanneer krijg ik mijn diploma?
Je krijgt hierover bericht van je slb’er of van de opleidingsmanager. We proberen binnen de richtlijnen van het RIVM te kijken op welke wijze we een uitreiking kunnen organiseren. Indien de omstandigheden er om vragen, kan er ook individueel een afspraak met je worden gemaakt om je diploma op te halen.

 

 

Onderwijs en voortgangstoetsen

Ik heb geen examens gepland staan maar wel voortgangstoetsen. Gaan deze toetsen door?
We nemen op school weer voortgangstoetsen af. Of jouw toetsen doorgaan en op welk moment, hoor je zo spoedig mogelijk van je slb’er of je docent.

Wanneer krijg ik weer les op school?
Vanaf 15 juni geven we weer praktijklessen op school. Je ontvangt bericht in je mail over de lessen die voor jouw opleiding worden gegeven of vraag hiernaar bij je slb’er.

Loop ik studievertraging op door de huidige coronamaatregelen?
Dat hangt onder andere af van welke opleiding je doet en in welk studiejaar je zit. Met onderwijs op afstand en de afname van examens voor diplomakandidaten proberen we zoveel mogelijk door te laten gaan. Maar voor sommige praktijklessen, toetsen en examens is dat niet mogelijk en moet je het later inhalen op school. Wat geldt voor jouw opleiding? Vraag het jouw studieloopbaanbegeleider.

Ik ga dit jaar mijn diploma halen voor een opleiding waar momenteel weinig werk in is. Kan ik volgend jaar een andere richting gaan doen?
Dat kan. Je kunt je voor een nieuwe opleiding aanmelden als je aan de vooropleidingseisen van de betreffende opleiding voldoet. Je kunt bij de start van de opleiding vrijstelling aanvragen voor onderdelen die gelijk zijn aan je vorige opleiding. De examencommissie van de nieuwe opleiding bepaalt of je vrijstelling voor een examenonderdeel kunt krijgen, de opleidingsmanager bepaalt of je vrijstelling voor het onderwijs kunt krijgen.

Doorstroom

Ik doe een mbo niveau 4-opleiding en ik wil volgend jaar een hbo-opleiding doen. Wat moet ik doen?
Mbo niveau 4 en Vavo-studenten kunnen zich in deze omstandigheden aanmelden voor een hbo-opleiding tot 1 juni 2020. Als je je hebt aangemeld vóór 1 mei behoud je het recht op een studiekeuzecheck. Wel kan het zijn dat bepaalde vormen van de studiekeuzecheck niet door kunnen gaan, omdat je bijvoorbeeld fysiek aanwezig moet zijn. In plaats daarvan krijg je mogelijk andere vormen aangeboden: een digitale toets of een vragenlijst met een telefonisch gesprek. Zie voor meer informatie hierover deze nieuwsbrief die is gepubliceerd door de Hogeschool van Amsterdam.

Ik doe een mbo niveau 4-opleiding en ik loop studievertraging op door de huidige coronamaatregelen. Hierdoor kan ik mogelijk niet in de zomer van 2020 mijn diploma kan halen, maar ik wil een hbo opleiding gaan doen. Wat nu?

  • Stel dat je nog een beperkt deel van je mbo-opleiding moet afronden, dat wil zeggen één of enkele vakken; dan kun je vanaf 1 september 2020 beginnen met je studie aan het hbo. Je blijft wel ingeschreven op het mbo en krijgt een afrondingsadvies van Nova.
  • Tot 1 januari 2021 heb je de tijd alsnog je mbo-diploma te halen. Je docenten van het Nova College begeleiden je daarbij.
  • Als je je mbo-diploma vóór 1 januari 2021 haalt, word je formeel ingeschreven bij het hbo.
  • Als je je mbo-diploma niet vóór 1 januari 2021 haalt, moet je stoppen met je hbo-opleiding.

Ik doe een mbo opleiding en ik wil doorstromen naar een volgende mbo-opleiding. Maar ik haal mogelijk mijn diploma niet voor de zomer. Wat nu?
Als je nog één of enkele vakken moet afronden, dan kun je wel starten met je vervolgopleiding op het mbo. Je krijgt de gelegenheid om voor 1 januari 2021 het mbo-diploma van je huidige opleiding te behalen.

Financiën

Voor al je vragen over studiefinanciering, studieschuld en OV in Coronatijd, verwijzen wij je naar de site van DUO. Hier vind je de actuele informatie:

https://duo.nl/particulier/corona/geld-ov-studie-en-terugbetalen.jsp

Ik kan niet naar school door het coronavirus. Moet ik lesgeld of cursusgeld blijven betalen?
Ja, het lesgeld of cursusgeld blijft verschuldigd.

Door de maatregelen tegen het coronavirus kom ik in financiële problemen. Kan ik meer studiefinanciering krijgen?
De mogelijkheid bestaat om je lening te verhogen of om een aanvullende beurs aan te vragen. Dit hangt af van jouw situatie. Neem contact op met DUO om te vragen naar de mogelijkheden.

Ik loop studie vertraging op. Blijft mijn studenten OV geldig?
Ja, als mbo-student heb je al standaard een langer reisrecht.

Stage

Kan ik vrijwillig aan de slag bij mijn stageplaats, bijvoorbeeld een zorginstelling?Ja, dat kan. Maak dan goede afspraken met de instelling over bijvoorbeeld aansprakelijkheid. En bedenk dat het geen vervanging is voor je stage.

 

Als ik nu geen stage kan lopen, blijft mijn bpv-overeenkomst geldig?
Ja, die blijft geldig. Alleen als de stage echt definitief wordt stopgezet, wordt de bpv-overeenkomst opgezegd door school of het bedrijf.

 

Wat als ik nu vertraging oploop in mijn stage?
Het gaat erom dat je je vooraf afgesproken leerdoelen van je stage haalt. Dat moet je kunnen aantonen met afgeronde leertaken en opdrachten. Als je je leerdoelen nog niet hebt behaald, loop je waarschijnlijk vertraging op. In sommige beroepen moet je ook wettelijk een bepaald aantal uren stage hebben gelopen (bijvoorbeeld voor de BIG-registratie); vooralsnog is de regel dat je die uren moet inhalen.

 

Kan mijn bpv-begeleider vanuit school nog op mijn stageplaats langskomen?
Dat kan, zolang het bedrijf/de instelling waar je stage loopt dat goed vindt. Maar het is voor iedereen waarschijnlijk prettiger om de begeleiding via een videoverbinding te doen. Met inachtneming van de RIVM-maatregelen.

 

Ik wil geen stage lopen, nu ik het risico loop om corona te krijgen. Wat moet ik doen?
Overleg met je studieloopbaan- en bpv-begeleiders wat verstandig is om te doen. Geen stage lopen kan leiden tot studievertraging.

 

Ik kan nu geen stage lopen in het bedrijf/de instelling waar ik stage liep/zou gaan lopen; kan ik ergens anders terecht?
Overleg hierover met je studieloopbaan- en bpv-begeleiders. Op www.stagemarkt.nl zijn stages en leerbanen bij erkende leerbedrijven te vinden. Maar op dit moment zijn stages en leerbanen als gevolg van corona vaak niet beschikbaar.

 

Ik doe een bbl-opleiding, maar mijn werkgever heeft mijn baan opgezegd. Wat nu?
De inzet is het vinden van een nieuw leerbedrijf. Zolang er nog een reëel uitzicht bestaat op het vinden van een nieuwe plek, is het belangrijk om de tijd te nemen hiervoor. Je blijft ingeschreven bij de opleiding. Er vindt nog nader overleg plaats met het ministerie en de inspectie over hoe lang deze periode maximaal mag duren.

Wil je iets vragen?