Veiligheid en corona

Welke coronamaatregelen neemt het Nova College?
Binnen het Nova College hebben we alle nodige maatregelen getroffen zodat iedereen veilig naar school kan. Denk daarbij aan looproutes, duidelijke markeringen, desinfectiezuilen, handenwasvoorzieningen, wegwerpmondkapjes te koop bij de Servicepunten en aanpassingen van de ventilatie. Bovendien staat bij ieder lokaal het maximaal aantal personen aangegeven. Dit betekent ook dat slechts een deel van het (praktijk)onderwijs op locatie kan plaatsvinden zodat iedereen 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. Bekijk ook de Updates coronavirus.

Welke maatregelen neemt het Nova College in geval iemand positief getest is op corona?
Wij handelen volgens protocol in afstemming met de GGD, waarbij de GGD het bron- en contactonderzoek uitvoert. De GGD benadert zelf de personen die nauw contact hebben gehad met de desbetreffende student of medewerker. De personen die geen nauw contact hebben gehad, informeren wij. Zij moeten hun gezondheid de komende 14 dagen extra goed in de gaten houden. Zij kunnen gewoon naar school komen. 

Wat is nauw contact?
Er is alleen sprake van nauw contact als je minstens 15 minuten of langer in contact bent geweest met de betreffende student met een afstand van minder dan 1,5 meter. 

Hoe weet ik of ik nauw contact ben geweest met een besmet persoon? 
Indien uit bron- en contactonderzoek van de GGD blijkt dat je in nauw contact bent geweest met een besmet persoon, dan neemt de GGD-contact met je op met het verzoek om 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Je ontvangt van Nova College een bericht als je in de buurt van een besmette collega/ student bent geweest zonder dat er sprake is van een nauw contact. In dat geval is het advies om 14 dagen extra op je gezond te letten. Heb je klachten dan blijf je thuis en laat je je testen. 

Een huisgenoot van een student of medewerker is positief getest. Deze persoon is de afgelopen dagen op school geweest. Moet de klas/ moeten de directe collega’s thuisblijven of de hele school dicht?
Nee, voor de klas en school zijn er geen maatregelen nodig. De desbetreffende student/medewerker moet wel thuisblijven. Hij of zij gaat gedurende 10 dagen in quarantaine, gerekend vanaf het laatste contact met de positief geteste huisgenoot. Thuisquarantaine betekent geen ziekmelding.

Er zijn 2 of meer studenten of docenten in een team/klas positief getest. Moeten de klas of het team naar huis? Of verzoeken we ze zich allemaal te laten testen?
Dit is afhankelijk van de mate waarin contact is geweest met anderen. Langer dan een kwartier binnen 1,5 meter is risico contact. Het advies van de GGD is hierin leidend.

Wanneer moet een vestiging dicht als er positief geteste studenten en medewerkers zijn op school?
Vrijwel nooit, alleen bij een ongecontroleerde uitbraak.

Als een student/medewerker neus- en keelklachten heeft. Moet hij of zij zich dan laten testen?
Ja, hij of zij laat zich testen en blijft thuis. Bij een negatieve testuitslag en nadat deze persoon 24 uur geen klachten meer heeft, kan hij/zij weer naar school.

Student of medewerker wil komen, voelt zich beter maar is positief getest op corona.
Als student of docent positief getest is, komt hij/zij in ieder geval 10 dagen niet naar school. Uiteraard kan hij/zij online lessen volgen of geven. 

Een student of medewerker heeft hooikoorts of een allergie. Mag hij/zij naar school of werk?
Bij klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Blijkt uit de test dat je geen corona hebt én je bent 24 uur klachtenvrij, pas dan kan je weer naar school.

Waarom gaan er een paar dagen overheen vanaf het moment dat iemand klachten krijgt tot het moment waarop wij studenten en medewerkers kunnen informeren?
Het duurt even voordat de testuitslag bekend is en de GGD het bron- en contactonderzoek heeft afgerond. Pas daarna weten wij wat we moeten communiceren.

Wanneer meld je je ziek?
Je meldt je ziek op dezelfde manier als voor de coronatijd. Als je toen niet kon werken of je lessen kon volgen, omdat je ziek was, dan moet je dat nu ook doen. Als je moet thuiswerken of thuisblijven vanwege coronamaatregelen, maar je kunt thuis je werk doen of thuis de lessen volgen, dan hoef je je niet ziek te melden.

Hoe weet je of je naar school kunt of thuis moet blijven?
Heb jij te maken met corona en weet je niet of je naar school kan of thuis moet blijven? Bijvoorbeeld omdat een huisgenoot positief is getest of omdat je zelf klachten hebt? In de Beslisboom corona vind je het antwoord op jouw situatie. Bekijk de Beslisboom corona.

Mondkapjes

 1. Zijn mondkapjes verplicht bij Nova?
  Ja, het Nova crisisbeleidsteam heeft besloten met instemming van de Ondernemingsraad en de Studentenraad om het dragen van een mondkapje verplicht te stellen bij Nova.
  Volgens kabinetsbesluit vervalt deze mondkapjesplicht deels per 26 juni 2021. Dan zijn mondkapjes alleen nog verplicht in situaties waarin de 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Dit bepaalt de vestigingsdirecteur. 
 2. Om wat voor soort mondkapjes gaat het?
  Het gaat om een niet-medisch (wasbaar) mondkapje.
 3. In welke ruimtes en wanneer moet je een mondkapje dragen?
  Tot 26 juni 2021 moet je een mondkapje dragen wanneer je je van de ene naar de andere ruimte beweegt, zoals in de gangen, trappenhuizen en naar de kantine. Vanaf 26 juni alleen in situaties waarin de 1,5 meter afstand niet mogelijk is.
 4. Mag het mondkapje af als je zit in die openbare ruimtes, zoals in de kantine?
  Ja, zodra je zit – bijvoorbeeld in een kantine of lesruimte – dan mag het mondkapje af.
 5. Gaat Nova de mondkapjes verstrekken?
  Als tegemoetkoming krijgen alle studenten en medewerkers van het Nova College eenmalig een wasbaar mondkapje op hun huisadres. Overige mondkapjes moet je zelf verzorgen.
 6. Krijg ik de kosten van de mondkapjes vergoed?
  Nee, kosten van mondkapjes krijg je niet vergoed.
 7. Hoe gebruik ik het mondkapje?
  Ga naar Rijksoverheid: ‘Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje?’
 8. Waar laat ik een gebruikt mondkapje?
  Ga naar Rijksoverheid: ‘Hoe gebruik ik een niet-medisch mondkapje?
 9. Hoe zit het met mondkapjes in de praktijklessen?
  In praktijklessen waarin het niet mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden, draag je een mondkapje.
 10. Wat als ik zonder mondkapje op school kom?
  Je kunt dan een mondkapje kopen bij het Servicepunt op school. Draag je toch geen mondkapje, dan krijg je geen toegang tot het gebouw.
 11. Moet ik ook een mondkapje dragen op mijn stage?
  Op je stage volg je het advies / de maatregelen van je stagebedrijf.

Examinering

Moet ik aanwezig zijn bij een examen?
Wanneer je wordt uitgenodigd voor een examen dan verwachten we dat je aanwezig bent. Dit geldt niet wanneer je gezondheidsklachten hebt of wanneer jouw persoonlijke omstandigheden dit niet toestaan. Wanneer het niet mogelijk is om te komen, dan meld je je volgens de gebruikelijke procedure af. Het niet afleggen van een examen kan wel leiden tot studievertraging, doordat de capaciteit voor examenafname door de coronamaatregelen beperkt is.

Gaan alle examens die in de Onderwijsleidraad (OLD) staan door?
Je krijgt hierover informatie van je opleiding. In lijn met de landelijke richtlijnen worden de schriftelijke en simulatie examens weer op school afgenomen. Afhankelijk van de mogelijkheden, gaat jouw examen in de praktijk ook door. Daarbij volgen we alle maatregelen van het kabinet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De veiligheid van jou als student gaat boven alles. De generieke mondelinge examens blijven voorlopig doorgaan via videobellen. De beroepsgerichte mondelinge examens kunnen, afhankelijk van de keuze van jouw opleiding, zowel online als op school plaatsvinden. Voor alle examens geldt dat de diplomakandidaten voorrang krijgen in de planning. 

Ik ben ziek terwijl ik examen moet doen. Verlies ik nu het recht op een herkansing?
Nee, je hebt nog steeds recht op een herkansing. Meld je bij ziekte wel af volgens de gebruikelijke procedure.

Mijn examen in de praktijk kan niet doorgaan. Hoe gaat het nu verder?
Je krijgt hierover informatie van je opleiding. Het kan zijn dat het examen op school wordt afgenomen, maar er zijn ook andere oplossingen. De examencommissie en het team hebben passende oplossingen bedacht en informeren je hierover.

Ik heb een onvoldoende gehaald voor een examen. Heb ik recht op een herkansing?
Voor alle examens geldt, ook voor de herkansingen, dat diplomakandidaten voorrang krijgen bij de planning. Het kan dus zijn, dan jouw herkansing op een later moment wordt ingepland.

Bij sommige examens worden video- en/of geluidsopnames gemaakt. Hoe wordt mijn privacy bewaakt?
Wanneer we een opname maken, dan stellen we je daar voor de start van het examen van op de hoogte. De opname wordt beveiligd opgeslagen en alleen gebruikt in geval van twijfel over de uitslag van het examen of voor een tweede beoordeling. Je mag als student zelf geen opname maken van examens.

Onderwijs en voortgangstoetsen

Ik heb geen examens gepland staan maar wel voortgangstoetsen. Gaan deze toetsen door?
We nemen op school weer voortgangstoetsen af. Of jouw toetsen doorgaan en op welk moment, hoor je van je slb’er of je docent.

Wanneer krijg ik weer les op school?
We geven weer praktijklessen op school. Je ontvangt bericht in je mail over de lessen die voor jouw opleiding worden gegeven of vraag hiernaar bij je slb’er.

Loop ik studievertraging op door de huidige coronamaatregelen?
Dat hangt onder andere af van welke opleiding je doet en in welk studiejaar je zit. Het onderwijs, indien nodig op afstand, en de afname van examens proberen we zoveel mogelijk door te laten gaan. Maar voor sommige lessen, toetsen en examens is dat niet mogelijk en moet je het later inhalen op school. Wat geldt voor jouw opleiding? Vraag het jouw studieloopbaanbegeleider.

Ik ga dit jaar mijn diploma halen voor een opleiding waar momenteel weinig werk in is. Kan ik volgend jaar een andere richting gaan doen?
Dat kan. Je kunt je voor een nieuwe opleiding aanmelden als je aan de vooropleidingseisen van de betreffende opleiding voldoet. Je kunt bij de start van de opleiding vrijstelling aanvragen voor onderdelen die gelijk zijn aan je vorige opleiding. De examencommissie van de nieuwe opleiding bepaalt of je vrijstelling voor een examenonderdeel kunt krijgen, de opleidingsmanager bepaalt of je vrijstelling voor het onderwijs kunt krijgen.

Doorstroom

Ik doe een mbo niveau 4-opleiding en ik loop studievertraging op door de huidige coronamaatregelen. Hierdoor heb ik niet in de zomer van 2020 mijn diploma gehaald, maar ik wil een hbo opleiding gaan doen. Wat nu?

 • Stel dat je nog een beperkt deel van je mbo-opleiding moet afronden, dat wil zeggen één of enkele vakken; dan kun je vast beginnen met je studie aan het hbo. Je blijft wel ingeschreven op het mbo en krijgt een afrondingsadvies van Nova.
 • Tot 1 januari 2021 heb je de tijd alsnog je mbo-diploma te halen. Je docenten van het Nova College begeleiden je daarbij.
 • Als je je mbo-diploma vóór 1 januari 2021 haalt, word je formeel ingeschreven bij het hbo.
 • Als je je mbo-diploma niet vóór 1 januari 2021 haalt, moet je stoppen met je hbo-opleiding.

Ik doe een mbo opleiding en ik wil doorstromen naar een volgende mbo-opleiding. Maar ik heb mijn diploma nog niet gehaald. Wat nu?
Als je nog één of enkele vakken moet afronden, dan kun je wel starten met je vervolgopleiding op het mbo. Je krijgt de gelegenheid om voor 1 januari 2021 het mbo-diploma van je huidige opleiding te behalen.

Ik heb een mbo opleiding gedaan, maar door corona is er met mijn diploma geen werk. Ik wil een andere opleiding gaan doen, met meer kans op werk. Wat nu? 
Vraag je slb-docent wat met jouw diploma de mogelijkheden zijn om een andere mbo opleiding te doen of om door te stromen naar een opleiding in een andere richting.

 

Financiën

Voor al je vragen over studiefinanciering, studieschuld en OV in Coronatijd, verwijzen wij je naar de site van DUO. Hier vind je de actuele informatie:
https://duo.nl/particulier/corona/geld-ov-studie-en-terugbetalen.jsp

Ik kan niet naar school door het coronavirus. Moet ik lesgeld of cursusgeld blijven betalen?
Ja, het lesgeld of cursusgeld blijft verschuldigd.

Door de maatregelen tegen het coronavirus kom ik in financiële problemen. Kan ik meer studiefinanciering krijgen?
De mogelijkheid bestaat om je lening te verhogen of om een aanvullende beurs aan te vragen. Dit hangt af van jouw situatie. Neem contact op met DUO om te vragen naar de mogelijkheden.

Ik loop studievertraging op. Blijft mijn studenten OV geldig?
Ja, als mbo-student heb je al standaard een langer reisrecht.

Ik loop studievertraging op. Heb ik recht op een financiële tegemoetkoming?
Misschien, de overheid komt studenten die door de coronamaatregelen studievertraging oplopen financieel tegemoet. Lees bij DUO of jij recht hebt op die financiële tegemoetkoming

Stage

Kan ik vrijwillig aan de slag bij mijn stageplaats, bijvoorbeeld een zorginstelling?
Ja, dat kan. Maak dan goede afspraken met de instelling over bijvoorbeeld aansprakelijkheid. En bedenk dat het geen vervanging is voor je stage.

Als ik nu geen stage kan lopen, blijft mijn bpv-overeenkomst geldig?
Ja, die blijft geldig. Alleen als de stage echt definitief wordt stopgezet, wordt de bpv-overeenkomst opgezegd door school of het bedrijf.

Wat als ik nu vertraging oploop in mijn stage?
Het gaat erom dat je je vooraf afgesproken leerdoelen van je stage haalt. Dat moet je kunnen aantonen met afgeronde leertaken en opdrachten. Als je je leerdoelen nog niet hebt behaald, loop je waarschijnlijk vertraging op. In sommige beroepen moet je ook wettelijk een bepaald aantal uren stage hebben gelopen (bijvoorbeeld voor de BIG-registratie); vooralsnog is de regel dat je die uren moet inhalen.

Kan mijn bpv-begeleider vanuit school nog op mijn stageplaats langskomen?
Dat kan, zolang het bedrijf/de instelling waar je stage loopt dat goed vindt. Maar het is voor iedereen waarschijnlijk prettiger om de begeleiding via een videoverbinding te doen. Met inachtneming van de RIVM-maatregelen.

Ik wil geen stage lopen, nu ik het risico loop om corona te krijgen. Wat moet ik doen?
Overleg met je studieloopbaan- en bpv-begeleiders wat verstandig is om te doen. Geen stage lopen kan leiden tot studievertraging.

Ik kan nu geen stage lopen in het bedrijf/de instelling waar ik stage liep/zou gaan lopen; kan ik ergens anders terecht?
Overleg hierover met je studieloopbaan- en bpv-begeleiders. Op www.stagemarkt.nl zijn stages en leerbanen bij erkende leerbedrijven te vinden. Maar op dit moment zijn stages en leerbanen als gevolg van corona vaak niet beschikbaar.

Ik doe een bbl-opleiding, maar mijn werkgever heeft mijn baan opgezegd. Wat nu?
De inzet is het vinden van een nieuw leerbedrijf. Zolang er nog een reëel uitzicht bestaat op het vinden van een nieuwe plek, is het belangrijk om de tijd te nemen hiervoor. Je blijft ingeschreven bij de opleiding. Er vindt nog nader overleg plaats met het ministerie en de inspectie over hoe lang deze periode maximaal mag duren.

Wil je iets vragen?