In lijn met de nieuwe landelijke richtlijnen hebben we besloten om alle examens op onze schoollocaties op te schorten tot en met woensdag 6 mei. Redenen hiervoor zijn de aangescherpte richtlijnen die het kabinet gisteren heeft afgekondigd, wat betreft het beperken van sociale contacten en het tegengaan van verdere verspreiding van het virus. De veiligheid van onze medewerkers en studenten gaat boven alles. Dat kan alleen wanneer we alle maatregelen van de overheid en het RIVM in acht blijven nemen.

 

Toetsen en examens

laatst gewijzigd: 03-4-2020 16.00 uur

Voor mbo geldt:

 • Tot en met 6 mei zijn er geen schriftelijke en geen simulatie examens op school.

 • Mondelinge examens Nederlands en Engels gaan door via videobellen.

 • Assessmentgesprekken en eindgesprekken gaan door via videobellen.

 • Verslagen/ werkstukken die onderdeel zijn van het examen lever je digitaal in.

 • Examens in de bpv kunnen doorgaan als er geen Nova medewerker fysiek bij aanwezig hoeft te zijn: zo voldoen we aan de RIVM maatregel van niet meer dan 3 personen in een ruimte. Verdere informatie over examens in de bpv ontvang je via je Novamail.

Dit betekent niet dat de mbo examens vervallen. Hoe we de mbo examinering verder invullen tot met de zomer, gaan we de komende dagen verder uitwerken.

 

Voor vavo geldt:

 • Het Centraal Schriftelijk Eindexamen gaat dit jaar niet door. Diplomering zal gaan op basis van de resultaten van de schoolexamens. Zodra de zak-slaagnormen bekend zijn, zullen wij studenten en hun ouders/verzorgers hierover informeren.
 • Voor de schoolexamens SE 4 en inhaal SE3 en 4 geldt dat deze worden afgenomen vanaf 6 april. Het rooster volgt uiterlijk vrijdag 27 maart eind van de middag. Dit vervangt het rooster dat vorige week verspreid is.
 • Alle mondelinge examens op afstand gaan door volgens afspraak

Lees de veelgestelde vragen over de vavo schoolexamens.

 

Voor alle examens op school geldt:

 • Heb je klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, of koorts? Blijf thuis. Ook als er thuis iemand koorts heeft, blijf je thuis. Bel de huisarts als de klachten erger worden.
 • Voor studenten die niet komen op het examen vanwege angst voor besmetting met het coronavirus geldt: daar hebben we begrip voor. Sowieso kunnen deze studenten deelnemen aan de herkansing en we wachten landelijke richtlijnen af over het aantal herkansingen in deze uitzonderlijke situatie.
 • Kom je examen doen op school? Houd je aan dit Protocol gezond en veilig examineren >> .
  Zo beschermen wij elkaar tegen het coronavirus.

 Alle studenten mbo en vavo ontvangen hierover bericht in hun Novamail.

 

Bindend Studieadvies

laatst gewijzigd: 07-04-2020

Alle eerstejaarsstudenten in cohort 2019-2020, die een meerjarige opleiding volgen, krijgen een positief bindend studieadvies (BSA).

 

Vaccinatie Hepatitis B studenten Zorg en Welzijn uitgesteld

nieuw: 08-04-2020

De derde ronde van het vaccinatieprogramma Hepatitis B voor studenten Zorg en Welzijn, die gepland staat voor eind april, is uitgesteld. Samen met PreventVaccins zoeken we naar een manier om het vaccinatieprogramma af te kunnen ronden binnen de RIVM richtlijnen. Zodra daarover meer bekend is, ontvangen studenten Zorg en Welzijn hierover informatie.

 

Stages in Nederland

laatst gewijzigd: 06-04-2020 

Doe je bbl?
Dan volg je de maatregelen van je leerbedrijf.

Doe je bol?

 • Doe je een opleiding binnen Economie? Dan loop je geen stage tot en met 6 mei.
 • Doe je een opleiding Techniek of ICT? Dan volg je de maatregelen van je leerbedrijf. Per opleiding bekijken wij of je bol stage nog zinvol is en kan blijven doorgaan. Als we besluiten dat jouw stage moet worden aangepast of moet stoppen, dan ontvang je hierover bericht.
 • Doe je een opleiding binnen Zorg en Welzijn? Dan geldt: eerste- en tweedejaars studenten lopen geen stage in elk geval tot 6 mei, bij de meeste stagebedrijven is namelijk nu te weinig tijd om de stagiairs te begeleiden. We stimuleren wel dat deze studenten vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld bij hun stagebedrijf. Voor derde- en vierdejaars studenten is stage (deels) toegestaan. Maandag 6 april versturen we een brief aan de studenten en een brief aan de bpv-bedrijven, waarin per opleiding staat wat is besloten over de bpv van 6 april tot 6 mei. Studenten van de Cosmo Academy hebben 2 april een mail ontvangen over hun bpv.

 

Buitenlandse stages en buitenlandse reizen

laatst gewijzigd: 24-3-2020 

Alle geplande buitenlandreizen (stage, studiereizen, etc) gaan voorlopig niet door. Dit geldt voor studenten en medewerkers.

 

Gevolgen voor je studie: loop je studievertraging op?

We doen er alles aan om achterstand in je studie te voorkomen. Alle onderwijsteams werken aan andere manieren - bijvoorbeeld studeren op afstand met digitale middelen - om onderwijs te verzorgen en examineren. 

 

Ziekmelden, ook in deze tijd

nieuw 23-3-2020

Kun je niet thuis studeren of (thuis) werken omdat je ziek bent? Meld je dan ziek volgens de gebruikelijke procedure.

 

Aanmelddatum mbo 1 mei

nieuw: 19-3-2020

De aanmelddatum voor het mbo (Wet toelatingsrecht) is verplaatst van 1 april naar 1 mei.

 

Intakes telefonisch

laatst gewijzigd: 25-3-2020

We willen de intake zoveel mogelijk door laten gaan. De intakes doen we telefonisch. De mbo intaketoets en AMN toets kunnen aspiranten thuis maken. Zij krijgen een mail met inloggegevens

 

Studiekeuze-advies 

laatst gewijzigd: 27-3-2020 09.30 uur

De aanmelddatum mbo is verplaatst van 1 april naar 1 mei. Heb je advies nodig bij je studiekeuze? Tot 1 mei elke donderdagmiddag 'Studiekeuze-advies op afstand'.

Ga naar 'Studiekeuze-advies op afstand' en meld je aan >>

  

Openingstijden locaties

gewijzigd: 28-3-2020

Nu er geen lessen op de locaties zijn, hebben we de openingstijden aangepast. Handig om te weten voor als je persoonlijke spullen wilt ophalen van school. 

Ga naar openingstijden locaties 

 

Zzp'ers

Nova denkt aan haar zzp'ers. We beraden ons hoe we hiermee omgaan in aansluiting op berichtgeving van het kabinet. 

 

Wat als de situatie verandert? 

We informeren jou daarover op Nova Portal en als het nodig is ook via je Novamail. Houd dus Nova Portal en je Novamail in de gaten. We geven aan of we extra maatregelen gaan nemen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben contact met de GGD voor advies en actuele informatie in onze regio’s.

 

Welke voorzorgsmaatregelen kun je zelf nemen?

(Gewijzigd 22-3-2020)

Was regelmatig je handen volgens deze video instructie en de instructies op alle wc's: onder andere als je handen vuil zijn, als je naar de wc bent geweest en na het snuiten van je neus.

 • Gebruik bij verkoudheid papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg. Niezen en/of hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog. Houd je ook op stage aan deze voorzorgsmaatregelen.
 • Houd minimaal 1,5 m afstand van elkaar. 

 

Opvang studenten door Pluspunt en Studiecentrum

Indien ouders /verzorgers van studenten onder de 18 jaar werken in een vitaal beroep en zij het wenselijk vinden dat hun zoon/dochter bij het Nova College terecht kan, dan is dit mogelijk. Lees hier wat we verstaan onder vitale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. Studenten kunnen naar de studiecentra op de hoofdvestigingen Noord, Midden en Zuid en de Tetterodestraat. De opleidingen/opleidingsmanager kunnen dit voor hun studenten aanvragen bij de manager Pluspunt. De manager Pluspunt heeft een gesprek met student en ouders/verzorgers over de noodzaak van de opvang op school en bespreekt mogelijke alternatieven.

 

Waar vind je informatie?

 • De Rijksoverheid heeft voor scholen de pagina geopend: 'veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs'
 • Wil je meer weten over de situatie in jouw regio? Neem dan contact op met de GGD. De juiste (regionale) contactgegevens staan op de ggd.nl 
 • GGD Kennemerland is in het weekend van 12.00-17.00 voor spoedvragen bereikbaar via telefoon (023) 7891631.
 • De meest recente algemene informatie en vragen en antwoorden over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM: Vragen en antwoorden over coronavirus.
 • In het weekend -17.00 uur is de GGD Kennemerland voor dringende zaken bereikbaar 
 • Landelijk crisisnummer van de overheid voor iedereen met vragen over het coronavirus: 0800 1351
 • De Servicepunten van het Nova College zijn van 8.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar

 

 

Nova College maakt gebruik van cookies

Dit doen we onder andere om de website te verbeteren en om jou relevante informatie en advertenties te laten zien. Lees hier de voorwaarden
Ik geef toestemming voor het plaatsen van cookies die mijn zoekgedrag meten.