Volgens de wens van het kabinet gaan de examens voor diplomakandidaten in het mbo en de schoolexamens vavo zoveel mogelijk door. Daarom hebben we vanaf 6 april de onderbroken schoolexamens vavo en vanaf 7 mei de tijdelijk uitgestelde mbo examens voor diplomakandidaten op onze locaties gestart.

Vanaf 15 juni verzorgen we weer beperkt praktijklessen en toetsen op school. Het liefst zouden we onze schooldeuren weer openen voor alle studenten en voor alle lessen. Helaas kan dat nog niet met de huidige coronamaatregelen.

Bij de activiteiten op school volgen we alle maatregelen van het kabinet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De veiligheid van onze studenten en medewerkers gaat boven alles. Dat kan alleen wanneer we alle maatregelen van de overheid en het RIVM in acht blijven nemen.

Lees ook de Update Coronacrisis MBO Raad: Per 15 juni beperkt onderwijs op locatie mogelijk


Veelgestelde vragen over onderwijs en examinering in coronatijd (nieuw: 14-05-2020)

Heb je een vraag over examinering, onderwijs en voortgangstoetsen, financiën, doorstroom of bpv? Ga dan naar de veelgestelde vragen en antwoorden. 

 

Toetsen en examens

Voor mbo geldt (gewijzigd: 22-4-2020):

 • Vanaf 7 mei zijn er theorie- en praktijkexamens op school.

 • Mondelinge examens Nederlands en Engels gaan door via videobellen.

 • Assessmentgesprekken en eindgesprekken gaan door via videobellen.

 • Verslagen/ werkstukken die onderdeel zijn van het examen lever je digitaal in.

 • Examens in de bpv kunnen doorgaan als er geen Nova medewerker fysiek bij aanwezig hoeft te zijn. Ook worden er examens in de bpv vervangen door een praktijksimulatie-examen op school.

 • Alle mbo diplomakandidaten ontvangen hierover binnen week bericht in hun Novamail.

Lees de veelgestelde vragen over de mbo-examens

Voor vavo geldt (gewijzigd: 04-06-2020):

 • Het Centraal Schriftelijk Eindexamen is dit jaar niet doorgegaan. Diplomering gaat op basis van de resultaten van de schoolexamens.
 • De schoolexamens SE 4 en inhaal SE3 en 4 zijn afgenomen vanaf 6 april.
 • Alle mondelinge examens op afstand gaan door volgens afspraak.

Lees de veelgestelde vragen over de vavo schoolexamens.

 

Praktijklessen en toetsen mbo (gewijzigd: 04-06-2020)

 • Vanaf 15 juni kunnen we weer beperkt mbo praktijklessen en toetsen op school verzorgen. Deze praktijklessen en toetsen hebben voorrang in deze volgorde:
  1 examinering en voorbereiding op de examinering
  2 inhaalslag op praktijklessen en toetsen diplomajaar
  3 inhaalslag op praktijklessen en toetsen voorlaatste diplomajaar
  4 inhaalslag op praktijklessen en toetsen overige leerjaren
  Door deze prioritering krijgen studenten die nu afstuderen de mogelijkheid hun diploma te behalen en de volgende stap te zetten, doorstuderen of gaan werken.
 • Om het openbaar vervoer zoveel mogelijk te ontlasten, zijn de lessen van 11.00 uur tot 15.00 uur en van 15.00 uur tot 20.00 uur.
 • Studenten krijgen bericht in hun Novamail of en wanneer ze naar school kunnen voor praktijklessen of toetsen.

 

Veilig weer naar school (gewijzigd: 04-06-2020)

Voor alle activiteiten op school geldt:

 • Heb je klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Blijf thuis, meld je ziek volgens de gebruikelijke procedure en laat je testen op corona. Ook als die klachten komen door hooikoorts, dan kun je niet op school komen.
 • Heb je een huisgenoot met klachten zoals als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts? Dan kom je ook niet naar school.
 • Heb je klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts en kom je toch naar school? Dan moeten wij je naar huis sturen.
 • Durf je niet naar school te komen uit angst voor besmetting met het coronavirus? Daar hebben we begrip voor. Ingeval van een examen kun je sowieso meedoen aan de herkansing en we wachten landelijke richtlijnen af over het aantal herkansingen in deze uitzonderlijke situatie.
 • Kom zoveel mogelijk met eigen vervoer naar school en reis alleen met het openbaar vervoer als er geen andere mogelijkheid is.
 • Houd je op school aan deze gedragsregels voor veilig examineren en praktijklessen volgen. Help ook elkaar om je aan deze regels te houden!

 

Bindend Studieadvies

 laatst gewijzigd: 07-04-2020

Alle eerstejaarsstudenten in cohort 2019-2020, die een meerjarige opleiding volgen, krijgen een positief bindend studieadvies (BSA).

 

Vaccinatie Hepatitis B dit schooljaar niet hervat

gewijzigd: 07-05-2020

Vanwege de richtlijnen van het RIVM en de ontwikkelingen rond het coronavirus is besloten dat het vaccinatieprogramma Hepatitis B dit schooljaar niet wordt hervat. Het eerstvolgende vaccinatiemoment wordt aan het begin van het komend schooljaar gepland. Studenten Zorg en Welzijn, die in aanmerking komen voor het vaccinatieprogramma, krijgen bericht via PreventVaccins.

 

Stages in Nederland

laatst gewijzigd: 24-04-2020 

 

Doe je bbl?
Dan volg je de maatregelen van je leerbedrijf.

 

Doe je bol?

 • Doe je een opleiding binnen Economie of Uiterlijke Verzorging? Dan loop je geen stage meer dit schooljaar. Je stage beoordelen we op basis van de praktijkopdrachten en je beroepshouding. De uren-norm vervalt voor de beoordeling.
 • Doe je een opleiding Techniek of ICT? Dan volg je de maatregelen van je leerbedrijf. Per opleiding bekijken wij of je bol stage nog zinvol is en kan blijven doorgaan. Als we besluiten dat jouw stage moet worden aangepast of moet stoppen, dan ontvang je hierover bericht.
 • Doe je een opleiding binnen Zorg en Welzijn? Dan geldt:
  Voor studenten Helpende welzijn, Sociaal werk en Pedagogisch werk - met name de studenten die stage lopen in het basisonderwijs en de kinderopvang - geldt dat zij vanaf 11 mei  stage kunnen lopen in overleg met hun stagebedrijf.
  De eerste- en tweedejaars studenten van de zorgopleidingen en de MZ opleidingen lopen geen stage; bij de meeste stagebedrijven is namelijk nu te weinig tijd om de stagiairs te begeleiden. We stimuleren wel dat deze studenten vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld bij hun stagebedrijf.
  Voor derde- en vierdejaars studenten is stage (deels) toegestaan.
  Donderdag 23 april versturen we een bericht aan de bol studenten en een bericht aan de bpv bedrijven, waarin per opleiding staat wat is besloten over de bpv van 11 mei tot en met 25 juni.
 • Studenten van de Cosmo Academy hebben 2 april een mail ontvangen over hun bpv.

Lees de veelgestelde vragen over bpv

Buitenlandse stages en buitenlandse reizen

laatst gewijzigd: 24-3-2020 

Alle geplande buitenlandreizen (stage, studiereizen, etc) gaan voorlopig niet door. Dit geldt voor studenten en medewerkers.

 

Gevolgen voor je studie: loop je studievertraging op?

We doen er alles aan om achterstand in je studie te voorkomen. Alle onderwijsteams werken aan andere manieren - bijvoorbeeld studeren op afstand met digitale middelen - om onderwijs te verzorgen en examineren. 

 

Ziekmelden, ook in deze tijd

nieuw 23-3-2020

Kun je niet thuis studeren of (thuis) werken omdat je ziek bent? Meld je dan ziek volgens de gebruikelijke procedure.

 

Aanmelddatum mbo 1 mei

nieuw: 19-3-2020

De aanmelddatum voor het mbo (Wet toelatingsrecht) is verplaatst van 1 april naar 1 mei.

 

Intakes telefonisch

laatst gewijzigd: 25-3-2020

We willen de intake zoveel mogelijk door laten gaan. De intakes doen we telefonisch. De mbo intaketoets en AMN toets kunnen aspiranten thuis maken. Zij krijgen een mail met inloggegevens

 

Studiekeuze-advies 

laatst gewijzigd: 27-3-2020 09.30 uur

De aanmelddatum mbo is verplaatst van 1 april naar 1 mei. Heb je advies nodig bij je studiekeuze? Tot 1 mei elke donderdagmiddag 'Studiekeuze-advies op afstand'.

Ga naar 'Studiekeuze-advies' en meld je aan >>

 

Openingstijden locaties

gewijzigd: 11-05-2020

Ga naar openingstijden locaties 

 

Zzp'ers

Nova denkt aan haar zzp'ers. We beraden ons hoe we hiermee omgaan in aansluiting op berichtgeving van het kabinet. 

 

Wat als de situatie verandert? 

We informeren jou daarover op Nova Portal en als het nodig is ook via je Novamail. Houd dus Nova Portal en je Novamail in de gaten. We geven aan of we extra maatregelen gaan nemen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben contact met de GGD voor advies en actuele informatie in onze regio’s.

 

Welke voorzorgsmaatregelen kun je zelf nemen?

(Gewijzigd 22-3-2020)

Was regelmatig je handen volgens deze video instructie en de instructies op alle wc's: onder andere als je handen vuil zijn, als je naar de wc bent geweest en na het snuiten van je neus.

 • Gebruik bij verkoudheid papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg. Niezen en/of hoesten doe je in de binnenkant van je elleboog. Houd je ook op stage aan deze voorzorgsmaatregelen.
 • Houd minimaal 1,5 m afstand van elkaar. 

 

Opvang studenten door Pluspunt en Studiecentrum

Indien ouders /verzorgers van studenten onder de 18 jaar werken in een vitaal beroep en zij het wenselijk vinden dat hun zoon/dochter bij het Nova College terecht kan, dan is dit mogelijk. Lees hier wat we verstaan onder vitale beroepen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen. Studenten kunnen naar de studiecentra op de hoofdvestigingen Noord, Midden en Zuid en de Tetterodestraat. De opleidingen/opleidingsmanager kunnen dit voor hun studenten aanvragen bij de manager Pluspunt. De manager Pluspunt heeft een gesprek met student en ouders/verzorgers over de noodzaak van de opvang op school en bespreekt mogelijke alternatieven.

Waar vind je informatie?

 • De Rijksoverheid heeft voor scholen de pagina geopend: 'veelgestelde vragen over coronavirus en het onderwijs'
 • Wil je meer weten over de situatie in jouw regio? Neem dan contact op met de GGD. De juiste (regionale) contactgegevens staan op de ggd.nl 
 • GGD Kennemerland is in het weekend van 12.00-17.00 voor spoedvragen bereikbaar via telefoon (023) 7891631.
 • De meest recente algemene informatie en vragen en antwoorden over het coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM: Vragen en antwoorden over coronavirus.
 • In het weekend -17.00 uur is de GGD Kennemerland voor dringende zaken bereikbaar 
 • Landelijk crisisnummer van de overheid voor iedereen met vragen over het coronavirus: 0800 1351
 • De Servicepunten van het Nova College zijn van 8.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar

 

 

 

 

 

 

Nova College maakt gebruik van cookies

Dit doen we onder andere om de website te verbeteren en om jou relevante informatie en advertenties te laten zien. Lees hier de voorwaarden
Ik geef toestemming voor het plaatsen van cookies die mijn zoekgedrag meten.