02 maart 2022

Mondkapje na de voorjaarsvakantie niet meer verplicht

De versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet heeft bekendgemaakt, betekenen voor ons dat je na de voorjaarsvakantie op school geen mondkapje meer op hoeft. Tot aan de vakantie is het dragen van een mondkapje in school verplicht als je je verplaatst en als je geen 1,5 meter afstand kunt houden. Na de vakantie vervalt ook het maximum aantal van 75 personen per ruimte. De thuiswerkregel is nu al versoepeld naar 50% thuis, tenzij je per se voor je werk op school moet zijn.

Blijf je ook na de vakantie aan deze basismaatregelen houden:

  • voldoende ventileren
  • handen wassen
  • hoesten/ niezen in de elleboog
  • bij klachten thuisblijven en zelftesten, doe bij positief resultaat de quarantainecheck

Iedereen moet in eigen tempo de aanpassingen kunnen doen die passend voelen. Blijf elkaar daarom de ruimte te geven en heb aandacht voor wat de ander als veilig en passend ervaart.

Het College van Bestuur is blij met deze versoepelingen. Voorzitter Florus Roelofsen: ‘We zijn nog niet terug naar normaal, maar dit is een welkome stap vooruit. Zo kunnen doordat bedrijven in vrijwel alle sectoren weer opengaan, onze studenten daar ook weer stage lopen. De versoepelingen geven ons ook ruimte om binnen ons roc verder vooruit te kijken. Ik wens ons toe dat hierover op de onderwijslocaties met elkaar het open en constructieve gesprek gevoerd wordt. Als CvB gaan wij hierover met OR en SR in gesprek om met elkaar tot gemeenschappelijke beelden te komen. We willen naar een beleid voor de langere termijn waarbij het welzijn van onze studenten en medewerkers in bredere zin dan alleen het voorkomen van besmetting voorop staat.’

Zelftesten voor extra veiligheid
Heb jij lessen of werk je op school? Doe dan 2 x per week voordat je naar school komt een zelftest. Dat is een extra middel om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen en helpt om het Nova College voor iedereen een veilige school te maken. Je kunt de zelftests eenvoudig en gratis bestellen op: https://www.zelftestonderwijs.nl/ .

Check wat je moet doen

Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl. ​​​​​​​

Coronamaatregelen op school

Waar zorgen wij op school voor om verspreiding van corona te voorkomen?

  • desinfectiemiddel voor handen en werkplekken
  • wegwerpmondkapjes gratis verkrijgbaar bij de Servicepunten
  • waar nodig markeringen zoals looprichting

Ventilatie:

  • onze ventilatiesystemen zijn ingesteld dat ze uitsluitend en maximaal lucht van buiten inblazen, ook ’s nachts en in het weekend. Het systeem recirculeert geen binnenlucht.
  • (zwenk)ventilatoren mogen niet gebruikt worden
  • ruimtes die in gebruik zijn, ventileren we aanvullend met openen ramen en deuren

Veelgestelde vragen over (veilig) onderwijs en examinering in coronatijd 
Heb je een vraag over de maatregelen die het Nova College neemt over veilig naar school, examinering, onderwijs en voortgangstoetsen, financiën, doorstroom of bpv? Ga dan naar de veelgestelde vragen en antwoorden

Buitenlandse stages en dienstreizen

Buitenlandse stages en dienstreizen zijn binnen Europa alleen toegestaan in landen met kleurcode groen en geel. Internationale activiteiten buiten Europa zijn toegestaan bij reeds bestaande partnerscholen/-bedrijven/-organisaties in landen waarvoor kleurcode groen of geel is afgegeven op het moment van vertrek. 

Welke landen hebben welke kleurcode

Gevolgen voor je studie: loop je studievertraging op?
We doen er alles aan om achterstand in je studie te voorkomen. Alle onderwijsteams werken aan andere manieren - bijvoorbeeld studeren op afstand met digitale middelen - om onderwijs te verzorgen en examineren. Andere internationale activiteiten buiten Europa zijn tot zomer 2022 niet toegestaan.

Wat als de situatie verandert? 
We informeren jou daarover op Nova Portal en als het nodig is ook via je Novamail. Houd dus Nova Portal en je Novamail in de gaten. We geven aan of we extra maatregelen gaan nemen. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en hebben contact met de GGD voor advies en actuele informatie in onze regio’s.

Waar vind je informatie?

Wil je iets vragen?