praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 4
 • Duur: 1 jaar
 • Locatie: Hoofddorp
Over de opleiding

Je leert als praktijkopleider/leercoach het leertraject van mbo studenten tijdens hun beroepspraktijkvorming binnen de organisatie waar jij werkt, organiseren, coördineren en bewaken. Ook leer je werkbegeleiders coachen bij het uitvoeren van hun taken. Daarbij zorg je dat de kwaliteit van het begeleiden en beoordelen door de werkbegeleiders op orde is. Als toekomstig praktijkopleider/leercoach ben jij verantwoordelijk voor het leerklimaat en borg je de examinering. In kleinere organisaties of bij een klein aantal stageplaatsen combineer je je rol als praktijkopleider/leercoach vaak met een functie in het primaire proces (uitvoerend of leidinggevend) of met die van werkbegeleider.

Wat leer je?

In de lessen behandelen we beroepsgerichte lesinhoud, die ondersteunend is bij het voorbereiden op de examens. De opleiding is opgebouwd uit 4 modules, die je ook afzonderlijk kunt volgen:

 1. Organiseren van leertrajecten
 2. Coördineren, begeleiden en bewaken van het leertraject
 3. Instrueren en begeleiden van werkbegeleiders
 4. Werken aan kwaliteit en deskundigheid

Tijdens de lessen, workshops en andere onderwijsactiviteiten leer je over hoe je:

 • Leer- of onderwijstrajecten organiseert
 • Leer- of opleidingstraject coördineert, begeleidt en bewaakt
 • Ondersteunt bij het individuele leerplan van de student
 • Examinering en begeleiding borgt
 • Werkbegeleiders instrueert en begeleidt
 • Werkt aan kwaliteit en eigen deskundigheid

Ook volg je de algemene vakken Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan en burgerschap en een keuzedeel. Bekijk het complete SBB kwalificatiedossier.

 

Wat kun je na deze opleiding?

Je kunt als praktijkopleider/leercoach bij jouw organisatie het leertraject van mbo stagiairs organiseren, coördineren en bewaken. Ook kun je de werkbegeleiders van mbo stagiairs coachen bij het uitvoeren van hun taken.

Wat leer je?

In de lessen behandelen we beroepsgerichte lesinhoud, die ondersteunend is bij het voorbereiden op de examens. De opleiding is opgebouwd uit 4 modules, die je ook afzonderlijk kunt volgen:

 1. Organiseren van leertrajecten
 2. Coördineren, begeleiden en bewaken van het leertraject
 3. Instrueren en begeleiden van werkbegeleiders
 4. Werken aan kwaliteit en deskundigheid

Tijdens de lessen, workshops en andere onderwijsactiviteiten leer je over hoe je:

 • Leer- of onderwijstrajecten organiseert
 • Leer- of opleidingstraject coördineert, begeleidt en bewaakt
 • Ondersteunt bij het individuele leerplan van de student
 • Examinering en begeleiding borgt
 • Werkbegeleiders instrueert en begeleidt
 • Werkt aan kwaliteit en eigen deskundigheid

Ook volg je de algemene vakken Nederlands, rekenen, Engels, loopbaan en burgerschap en een keuzedeel. Bekijk het complete SBB kwalificatiedossier.

 

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Praktijkopleider; Crebo nr: 25801
Leerweg:
BBL
Duur:
1 jaar
Start:
augustus, januari

Locaties

Hoofddorp:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je hebt een leer/werkovereenkomst nodig van minimaal 21 uur per week bij een erkend leerbedrijf. Daar leer je het beroep in de praktijk en voer je opdrachten en examens uit onder begeleiding van je praktijkopleider. De theorielessen volg je 1 dag per week op school. Kijk voor vacatures bij S-BB erkende leerbedrijven op Leerbanenmarkt van S-BB. Jouw werkgever kan subsidie voor jouw opleiding krijgen via de Subsidieregeling praktijkleren.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€500 totaal
Les / Cursusgeld
€715 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Je hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt salaris van je werkgever. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding en het meeste lesmateriaal koop je in het 1e jaar. Lees meer informatie over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding >>

Intake Praktijkopleider, 4, BBL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Praktijkopleider, BBL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

 • Relevant vakdiploma niveau 3 of 4, of een voldoende voor de capaciteitentest
 • Relevante werkervaring binnen de sector waarin jij als praktijkopleider werkt
 • Minimaal twee stagiaires en twee werkbegeleiders om te begeleiden
 • Coach binnen jouw organisatie die jouw leerproces volgt en ondersteunt

 

Onderwijs- en Examenregeling

Hier vind je de Onderwijs- en Examenregeling met informatie over je opleiding en de examinering. Je leest er bijvoorbeeld hoe je onderwijsprogramma eruitziet, welke kwalificerende examens je moet doen en wanneer je op stage gaat.
Ga naar OER/studiegids >

Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 4
 • Duur: 1 jaar
 • Locatie: Hoofddorp