12 oktober 2022

Samen met GGD Kennemerland is het initiatief genomen voor het Word Up-project. In navolging hiervan is 10 oktober een Toekomstwand onthuld in de hal van het Care gebouw op de Nova Campus Haarlem, als aftrap van de Week van de Mentale Gezondheid. “De wand is een uitnodiging aan studenten om input te geven over de vraag: Hoe maken we mentale gezondheid bespreekbaar?” legt opleidingsmanager Wouter van Kesteren uit.

De komende maanden wordt de input van studenten actief verzameld. Deze input kan door het Museum van de Geest gebruikt worden als inspiratie of als startpunt voor nieuwe workshops. Wouter: “Als onderdeel van het project Word Up verkent de Toekomstwand met kunst en cultuur hoe we sombere gevoelens bespreekbaar (kunnen) maken met en door jongvolwassenen.” De vraag die centraal staat: Hoe maken we mentale gezondheid bespreekbaar? Met de kick-off van de Toekomstwand – tijdens de Week van de Mentale Gezondheid - kunnen studenten ‘het kunstwerk tussen de oren’ verkennen op een laagdrempelige manier. Waarbij thema’s als educatie, diversiteit, veiligheid en vooral kunst en cultuur een grote rol spelen.

Toekomstwand maakt mentale gezondheid bespreekbaar

“GGD Kennemerland luidt de noodklok over jongeren met suïcidale gedachten: Als de urgentie er nu niet is…”, kopte Noord-Hollands Dagblad begin oktober. Uit de laatste Gezondheidsmonitor blijkt dat een kwart van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in de regio Haarlem er vorig jaar serieus over nadacht een einde aan het leven te maken. Onder jongeren die gepest worden, eenzaam zijn, homoseksuele of biseksuele gevoelens hebben, ligt dat percentage zelfs rond de 50%. Jelle Buijtendijk van GGD Kennemerland maakt zich zorgen over de toename van het aantal jongeren met zelfmoordgedachten: “Jongeren vinden hun voorbeelden op Instagram en TikTok. Succes is het ideaalbeeld, voor onzekerheden en worstelingen is in de huidige maatschappij veel minder plek.”

Taboe doorbreken
De resultaten van de laatste Gezondheidsmonitor, waaraan 6.500 jongeren uit deze regio deelnamen, kwamen voor Jelle Buijtendijk niet als een verrassing. De manager Advies en Onderzoek van GGD Kennemerland noemt de cijfers ‘een bevestiging van de vermoedens’. Daarom maakt GGD Kennemerland werk van het terugdringen van deze ronduit schokkende cijfers. Echter, praten over bijvoorbeeld suïcide is nog steeds taboe. Slechts 45 procent van de scholieren met zelfmoordgedachten durft het gesprek aan te gaan met vrienden of familie. Bij scholieren die niet weten waar naartoe te gaan met hun problemen, praat zelfs 76% procent er niet over. Dat taboe móet doorbroken worden. Corona werkte daarbij als katalysator om er een schepje bovenop te doen.