11 maart 2021

De kinderopvang, het basisonderwijs en de buitenschoolse opvang werken steeds nauwer samen. Dat vraagt om medewerkers die voor beide zijn opgeleid. Ook is er in deze setting van integrale kindcentra steeds meer behoefte aan medewerkers die kinderen aan het bewegen krijgen. Nova College speelt daar samen met stagebedrijven als Meer Primair en Kinderopvang Haarlemmermeer op in door twee nieuwe opleidingen aan te bieden: Professional kind en educatie en Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen.

De opleiding Professional kind en educatie is een 2-jarige mbo 4 bbl opleiding voor zij-instromers. Die volgen al werkend in de kinderopvang of het basisonderwijs de programma’s van de twee opleidingen tot Gespecialiseerd pedagogisch medewerker kinderopvang en Onderwijsassistent. Daarbij is het mogelijk af te studeren voor beide en dan 2 diploma’s te behalen of voor een van beide. De opleiding Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen is een 3-jarige bol opleiding, een cross-over van de mbo richtingen Welzijn en CIOS. Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die sportief is en wil leren werken met kinderen van 0 – 13 jaar in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, het basisonderwijs of in integrale kindcentra (IKC), vensterscholen of brede scholen. Daarbij leren ze inspelen op de beweegbehoefte van kinderen.

Voorsorteren

Annemarie Dees, directeur Stichting Kinderopvang Haarlemmermeer: ‘Samen met Nova College en Stichting Meer Primair leiden we nu medewerkers op tot Professional kind en educatie. Dit zijn medewerkers die bij ons werken en niveau mbo 3 kinderopvang al hebben. Tijdens de opleiding lopen ze stage in het basisonderwijs, waarmee wij steeds meer samenwerken. Straks zijn zij inzetbaar voor het werken met kinderen van 0 tot 13 jaar. Ik zie dit als voorsorteren op de toekomst, waarin ook de kinderopvang een basisvoorziening wordt.’

Goede dag-arrangementen

‘Met de nieuwe opleiding werken we aan onze teamdifferentiatie op weg naar het integrale kindcentrum.’ zegt Margreet Vendel, College van bestuur Meer Primair. ‘Om de goede dag-arrangementen voor kinderen van 0 tot 13 jaar te kunnen bieden aan ouders die zorg en arbeid combineren zoals de SER beschrijft, voegen we functies toe en leiden we combinatiefunctionarissen op. Deze zijn zowel in de onderwijsuren als in de buitenschoolse opvang inzetbaar. Een verrijking op de standaardfuncties, waardoor het werken in de ikc’s interessant wordt voor een bredere groep mensen.’

Meer bewegen hard nodig

In de kinderopvang en op de basisscholen groeit ook de behoefte aan bewegen voor kinderen. Annemarie Dees: ‘De pedagogisch medewerkers van nu doen ook beweegactiviteiten met de kinderen, maar zij hebben dat meestal niet in hun opleiding mee gekregen. De nieuwe cross-over opleiding met CIOS zal meer in bewegen geschoolde medewerkers voor ons opleveren. In deze tijd waarin kinderen steeds meer online zijn, is een gevarieerd en uitdagend beweegaanbod hard nodig.’

Margreet Vendel: ‘Een goede gezondheid wordt steeds belangrijker, daar hoort bewegen bij. De nieuwe cross-over opleiding levert ons straks medewerkers op die van de pauzes en de buitenschoolse uren echte beweegmomenten maken voor de kinderen.’

Opleidingsmanager Marja Hellemons: ‘Beide opleidingen voeren we uit op onze locatie in Hoofddorp en de werkvelden hebben een grote inbreng. De nieuwe bol opleiding Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen doen we samen met de collega’s van het CIOS. Deze samenwerking is een inspiratiebron en belooft veel voor de toekomst!’