21 oktober 2020

Het Nova College gaat als eerste in Nederland voor de regio IJmond negen technische opleidingen opschalen naar een volwaardig Smart Maintenance-MBO curriculum. Studenten ontwikkelen zich straks binnen deze opleidingen tot Smart Maintenance expert, waarmee ze inzetbaar zijn tijdens de vierde industriële revolutie. Hiervoor ontvangt Nova College bijna 1.6 miljoen euro van het Regionaal investeringsfonds mbo 2019-2022 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat maakte het ministerie gisteren bekend. Daarnaast ontvangt het Nova College 250.000 euro subsidie van de provincie Noord-Holland voor dit project.

Smart Maintenance MBO is een verbreding en verdieping van de opleidingen Procestechniek, MyTec, Werktuigbouw, Elektrotechniek, Installatietechniek en Algemene operationele techniek op niveau 3 en 4. Binnen deze opleidingen kunnen studenten zich straks ontwikkelen tot Smart Maintenance expert.

Vraag vanuit de bedrijven
Edward Straus, programmamanager Smart Maintenance-MBO, legt uit: ‘Met Smart Maintenance-MBO geven wij een antwoord op de vraag vanuit de bedrijven in de proces- en maakindustrie in de IJmond regio om vakmensen op te leiden - kwalitatief en kwantitatief - voor het slim en duurzaam onderhoud van hun technische processen. Smart Maintenance is namelijk onderdeel van de vierde industriële revolutie. Deze revolutie maakt het mogelijk om real time gegevens over machines en processen te verzamelen en te analyseren, waardoor snellere, flexibelere en efficiëntere processen mogelijk zijn en om goederen van betere kwaliteit tegen lagere kosten te produceren. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de productieverhoudingen tussen leveranciers, producenten en klanten, en voor de verhouding tussen mens en machine. Het verhoogt de efficiency van processen en bedrijven, laat nieuwe sectoren ontstaan, maakt nieuwe bedrijfsmodellen mogelijk en beïnvloedt de concurrentiepositie van bedrijven en regio’s. Recent onderzoek onder productiebedrijven wijst uit dat Smart Maintenance sterk in opkomst is. Nederland wil daarin tot de Europese voorhoede behoren. Dit vraagt ook een ander profiel werknemers in de industrie: een Smart Maintenance expert. Daarmee wordt een technische opleiding volgen ook aantrekkelijk voor studenten die tot nu toe niet warm liepen voor ‘pure techniek’.

Zo maken de studenten binnen hun eigen vakgebied (MyTec, procestechniek, werktuigbouw, elektrotechniek, installatietechniek en algemene operationele techniek) kennis met de nieuwste Smart Maintenance inzichten en technieken en kunnen zij een functioneren in alle onderdelen van de onderhoudscyclus: detecteren, analyseren, plannen, uitvoeren en feed back.

Meer opleidingen Smart Maintenance
Binnenkort start naast de reguliere opleidingen een bijscholingsprogramma Smart Maintenance voor onderhoudsmonteur en wordt er een Associate Degree (verkort hbo) Smart Maintenance ontwikkeld, die voor volgend schooljaar gepland is. Bij al deze opleidingen wordt het Fieldlab Smart Maintenance Techport gebruikt om real time data uit fabrieksinstallaties te koppelen aan productie- en kwaliteitsdata en zo een volledige integratie van data – en daarmee sturing – in de procesindustrie te realiseren.

Nova College voert dit Techport project samen uit met: Tata Steel, MyTec-Bedrijven, Facta, Microtechniek, GWOC, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Inholland, Technisch College Velsen, Kennemer College en Provincie Noord-Holland.

Techport is een publiek-private samenwerking gericht op de toekomst van de maak- en onderhoudsindustrie in de Metropoolregio Amsterdam. Meer dan 60 scholen en bedrijven werken samen de verbetering van onderwijs, bijscholing en innovatie.