12 oktober 2020

Wie Practor Daisy Beelen

Wat
Bedrijven werken aan het verduurzamen van hun producten, processen en arbeidsplaatsen. Ze zoeken oplossingen om groen te ondernemen, en naar mogelijkheden om de wendbaarheid van medewerkers te vergroten op dit gebied. Medewerkers die zich blijven ontwikkelen, kunnen flexibel inspelen op veranderingen door technologische vernieuwingen. Het practoraat werkt met studenten, bedrijven en gemeenten samen aan duurzame innovaties voor problemen in de regio, zoals de energietransitie en afvalvermindering. En we geven een leven lang leren vorm zodat mbo’ers hun loopbaan kunnen verduurzamen.

Hoe
We willen een lerende gemeenschap vormen van bedrijven, gemeenten en onderwijs. We onderzoeken tegen welke problemen bedrijven en gemeenten aanlopen bij het ontwikkelen of invoeren van groene vernieuwingen. Samen met studenten zoeken we naar oplossingen hiervoor. De community is ook een podium om deze innovaties te presenteren.

Op het gebied van een leven lang leren neemt practor Daisy Beelen deel aan een landelijk onderzoek van SaMBO-ICT. Binnen het Nova College zet ze samen met stagebegeleiders een onderzoek op naar de leervragen uit bedrijven. Om vervolgens samen met de bedrijven leermodules en workshops te ontwikkelen voor hun medewerkers.

Om de samenwerking tussen de school en bedrijven verder te intensiveren, willen we alumni erbij betrekken. Bijvoorbeeld voor het geven van excursies bij de werkgever van de alumnus of door een alumnus uit te nodigen voor een gastles.  

Voorbeelden
We roepen studenten op voortaan de zoekmachine Ecosia.org te gebruiken en zo gratis te helpen de planeet te vergroenen.

In Hoofddorp doen studenten van de opleiding Junior consultant duurzaamheid en de opleiding Smart ICT engineer mee aan een minimakathon over duurzame innovaties.

De practor heeft verschillende bedrijven gesproken over samenwerking. Daaruit zijn een aantal leuke opdrachten voortgekomen, voor bijvoorbeeld de Opleiding Onderwijsassistent, de opleiding Smart engineering ICT, de opleiding Marketing & Communicatie en de opleiding Evenementenmanagement.

De studenten Junior consultent duurzaamheid hebben gastcolleges gehad van bedrijven en organisaties als Beverwijk Duurzaam, Eco Beverwijk, GPGroot, Duurzaam Bouwloket, STAB en Shell.

Nieuw! Stagelopen bij practoraat Circulair ondernemen en Smart maintenance
Op dit moment lopen 4 studenten van de opleiding ICT Applicatieontwikkeling stage bij het practoraat Circulair ondernemen en Smart maintenance . Zij gaan voor het practoraat Energietransitie van het Mondriaan een keuzemenu digitaliseren. Dit keuzemenu is onderdeel van de gereedschapskist energietransitie ontwikkeld en bedacht door practor Nico Persoon. De samenwerking tussen beide practoraten moet adviseurs en installateurs helpen die zich met het verduurzamen van gebouwen bezig houden.

Onderzoeken en projecten
Het practoraat Circulair ondernemen en Smart maintenance is betrokken bij de volgende onderzoeken en projecten:
Het Nova College vindt Leven Lang Ontwikkelen een belangrijk onderwerp. Dit blijkt wel uit de inzet van verschillende medewerkers van het Nova College binnen het Programma Doorpakken op digitalisering van SaMBO-ICT. Nova draagt bij aan de thema's Leven lang ontwikkelen, docentondersteuning, leermiddelen en innovatie.

Het Nova College is 5 jaar geleden samen met nog een aantal andere roc’s, de Hogeschool Utrecht en ECBO gestart met een onderzoek naar  'Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent'. Binnen het Nova hebben we gekeken naar het project Professionele dialoog dat bij het CIOS in Hoofddorp was gestart. De professionele dialoog is door SOM (de subsidieverstrekker van dit project ) in beeld gebracht in een drieluik, zie onderaan deze pagina.

Het onderzoek ‘Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent' is door corona een jaar later afgerond dan in eerste instantie de planning was, maar nu is er dan toch een onderzoeksrapport opgeleverd en een praatplaat.

SPRONG Voorwaarts, een platform om samen onderzoek te doen naar toekomstgerichte innovaties in het onderwijs zodat het onderwijs verder ontwikkeld kan worden. De practor neemt daarbij als onderzoeker deel aan het kennislab dat onderzoek doet naar coachen in een innovatieve leeromgeving

Onderzoekswerkplaats leren en professionaliseren in leerwerkomgevingen en de onderzoekswerkplaats leeromgevingen in het beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht.

In 2018 heeft Daisy Beelen de NRO-verbindingsprijs voor leraren gewonnen: nro.nl/daisy-beelen-wint-nro-verbindingsprijs-voor-leraren-2018/.

Informatie
Wil je als bedrijf of gemeente eens van gedachten wisselen over deze onderwerpen? Wil je weten wat er kan aan om- of bijscholing voor medewerkers? We denken graag met je mee!

Contact
Je bereikt Daisy Beelen via dabeelen@novacollege.nl of (06) 821 52 550

Docent-onderzoekers:
Rene van den Broek, rbroek@novacollege.nl
Erik Deuling, rdeuling@novacollege.nl 
Armando Reindorp, rreindorp@novacollege.nl