12 oktober 2020

Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor en docent-onderzoekers. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) bedrijfsleven (bron: https://www.practoraten.nl).

Het practoraat Circulair ondernemen & Smart maintenance bestaat uit:
De practor Daisy Beelen, dabeelen@novacollege.nl

en de docentonderzoekers:

Circulair ondernemen
Duurzaamheid is een heel breed onderwerp, waardoor je vaak niet duidelijk kunt aangeven wat het precies inhoudt. We weten echter wel waarom we duurzaam moeten leven. We hebben namelijk maar één aarde en die moeten we niet uitputten. Door The Natural Step zijn 4 duurzaamheidsprincipes ontwikkeld om tot duurzame ontwikkeling te komen zonder de ecologische-, sociale- of economische belangen uit het oog te verliezen.

Door circulair ondernemen is mogelijk je ambities te bereiken, terwijl we bewust binnen de kaders van de duurzaamheidspincipes blijven. Dit betekent wel een verandering in onze manier van denken en werken. We moeten veel innovatiever en creatiever te werk gaan. Dit betekent dus ook dat we anders moeten gaan opleiden en op een andere manier moeten samenwerken met bedrijven.

Het practoraat doet onderzoek naar hoe we circulair ondernemen vorm kunnen geven en hoe wij dit onze studenten aan kunnen leren. Het practoraat organiseert en participeert ook in projecten waarin bijvoorbeeld geëxperimenteerd word met het beperken van afvalstromen door te kijken naar hergebruik, recycling en upcycling. Maar ook vraagstukken te die maken hebben met energie transitie vallen binnen de scope van het practoraat.

Smart maintenance​​​​​​​
Een manier om zowel afval te verminderen als energie te besparen is smart maintenance. Door data te verzamelen van machines kan je op een gegeven moment aan de hand van de data voorspellen wanneer een apparaat onderhoud nodig heeft het wanneer er bepaalde onderdelen vervangen moeten worden. Deze andere manier van het onderhoud plannen zorgt ervoor dat er minder onderdelen vervangen zullen worden die nog goed zijn. Dit zorgt voor minder afval en tegelijkertijd bespaart het energie want een monteur zal minder vaak bij een installatie geroepen worden voor storingen. Dit geld voor grote machines van een fabriek maar kan toegepast worden op elk apparaat, zoals onze auto’s, maar ook in pretparken en zelfs in de zorg. Het practoraat met deze nieuwe manier van werken het onderzoekend van docenten en studenten onderzoeken. Daarbij gaat het fieldlab Smart maintenance ook inzetten voor educatieve doeleinden. Lees hier meer over smart maintenance en bekijk de filmpjes.

Hoe
We willen een lerende gemeenschap vormen van bedrijven, gemeenten en onderwijs. We onderzoeken tegen welke problemen bedrijven en gemeenten aanlopen bij het ontwikkelen of invoeren van groene vernieuwingen. Samen met studenten zoeken we naar oplossingen hiervoor. De community is ook een podium om deze innovaties te presenteren.

Op het gebied van een leven lang leren neemt practor Daisy Beelen deel aan een landelijk onderzoek van SaMBO-ICT. Binnen het Nova College zet ze samen met stagebegeleiders een onderzoek op naar de leervragen uit bedrijven. Om vervolgens samen met de bedrijven leermodules en workshops te ontwikkelen voor hun medewerkers.

Om de samenwerking tussen de school en bedrijven verder te intensiveren, willen we alumni erbij betrekken. Bijvoorbeeld voor het geven van excursies bij de werkgever van de alumnus of door een alumnus uit te nodigen voor een gastles.  

Voorbeelden
We roepen studenten op voortaan de zoekmachine Ecosia.org te gebruiken en zo gratis te helpen de planeet te vergroenen.

In Hoofddorp doen studenten van de opleiding Junior consultant duurzaamheid en de opleiding Smart ICT engineer mee aan een minimakathon over duurzame innovaties.

De practor heeft verschillende bedrijven gesproken over samenwerking. Daaruit zijn een aantal leuke opdrachten voortgekomen, voor bijvoorbeeld de Opleiding Onderwijsassistent, de opleiding Smart engineering ICT, de opleiding Marketing & Communicatie en de opleiding Evenementenmanagement.

De studenten Junior consultent duurzaamheid hebben gastcolleges gehad van bedrijven en organisaties als Beverwijk Duurzaam, Eco Beverwijk, GPGroot, Duurzaam Bouwloket, STAB en Shell.

​​​​​​​Onderzoeken en projecten
Het practoraat Circulair ondernemen en Smart maintenance is betrokken bij de volgende onderzoeken en projecten:
Het Nova College vindt Leven Lang Ontwikkelen een belangrijk onderwerp. Dit blijkt wel uit de inzet van verschillende medewerkers van het Nova College binnen het Programma Doorpakken op digitalisering van SaMBO-ICT. Nova draagt bij aan de thema's Leven lang ontwikkelendocentondersteuningleermiddelen en innovatie.

Het Nova College is 5 jaar geleden samen met nog een aantal andere roc’s, de Hogeschool Utrecht en ECBO gestart met een onderzoek naar  'Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent'. Binnen het Nova hebben we gekeken naar het project Professionele dialoog dat bij het CIOS in Hoofddorp was gestart. De professionele dialoog is door SOM (de subsidieverstrekker van dit project ) in beeld gebracht in een drieluik, zie onderaan deze pagina.

Het onderzoek ‘Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent' is door corona een jaar later afgerond dan in eerste instantie de planning was, maar nu is er dan toch een onderzoeksrapport opgeleverd en een praatplaat.

SPRONG Voorwaarts, een platform om samen onderzoek te doen naar toekomstgerichte innovaties in het onderwijs zodat het onderwijs verder ontwikkeld kan worden. De practor neemt daarbij als onderzoeker deel aan het kennislab dat onderzoek doet naar coachen in een innovatieve leeromgeving

Onderzoekswerkplaats leren en professionaliseren in leerwerkomgevingen en de onderzoekswerkplaats leeromgevingen in het beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht.

In 2018 heeft Daisy Beelen de NRO-verbindingsprijs voor leraren gewonnen: nro.nl/daisy-beelen-wint-nro-verbindingsprijs-voor-leraren-2018/.

Informatie
Wil je als bedrijf of gemeente eens van gedachten wisselen over deze onderwerpen? Wil je weten wat er kan aan om- of bijscholing voor medewerkers? We denken graag met je mee!​​​​​​