28 april 2023

Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Een practoraat bestaat uit een ‘kenniskring’ met een practor en docent-onderzoekers. Ook docenten, studenten en partners vanuit het (regionale) bedrijfsleven zijn actief betrokken. Het practoraat slaat de brug tussen onderwijs, onderzoek en (regionale) bedrijfsleven (bron: https://www.practoraten.nl).

Het practoraat Circulair ondernemen & Smart maintenance bestaat uit:
De practor Daisy Beelen, dabeelen@novacollege.nl

en de docentonderzoekers:

Circulair ondernemen
Duurzaamheid is een heel breed onderwerp, waardoor je vaak niet duidelijk kunt aangeven wat het precies inhoudt. We weten echter wel waarom we duurzaam moeten leven. We hebben namelijk maar één aarde en die moeten we niet uitputten. Door The Natural Step zijn 4 duurzaamheidsprincipes ontwikkeld om tot duurzame ontwikkeling te komen zonder de ecologische-, sociale- of economische belangen uit het oog te verliezen.

Door circulair ondernemen is mogelijk je ambities te bereiken, terwijl we bewust binnen de kaders van de duurzaamheidsprincipes blijven. Dit betekent wel een verandering in onze manier van denken en werken. We moeten veel innovatiever en creatiever te werk gaan. Dit betekent dus ook dat we anders moeten gaan opleiden en op een andere manier moeten samenwerken met bedrijven.

Het practoraat doet onderzoek naar hoe we circulair ondernemen vorm kunnen geven en hoe wij dit onze studenten aan kunnen leren. Het practoraat organiseert en participeert ook in projecten waarin bijvoorbeeld geëxperimenteerd word met het beperken van afvalstromen door te kijken naar hergebruik, recycling en upcycling. Maar ook vraagstukken te die maken hebben met energie transitie vallen binnen de scope van het practoraat.

Smart maintenance​​​​​​​
Een manier om zowel afval te verminderen als energie te besparen is smart maintenance. Door data te verzamelen van machines kan je op een gegeven moment aan de hand van de data voorspellen wanneer een apparaat onderhoud nodig heeft het wanneer er bepaalde onderdelen vervangen moeten worden. Deze andere manier van het onderhoud plannen zorgt ervoor dat er minder onderdelen vervangen zullen worden die nog goed zijn. Dit zorgt voor minder afval en tegelijkertijd bespaart het energie want een monteur zal minder vaak bij een installatie geroepen worden voor storingen. Dit geld voor grote machines van een fabriek maar kan toegepast worden op elk apparaat, zoals onze auto’s, maar ook in pretparken en zelfs in de zorg. Het practoraat met deze nieuwe manier van werken het onderzoekend van docenten en studenten onderzoeken. Daarbij gaat het fieldlab Smart maintenance ook inzetten voor educatieve doeleinden. Lees hier meer over smart maintenance en bekijk de filmpjes.

Hoe
Wij doen mee aan verschillende publieke en private samenwerkingen. Zo zijn wij actief binnen Techport, Smart Makers Academy, Greenport maar ook met stichtingen als MyTec, OV IJmond en Greenbiz. Met deze partijen werken we samen in projecten maar ook wisselen we kennis uit. Natuurlijk mogen individuele bedrijven ook altijd contact met ons opnemen om met ons samen te werken.

Onderzoeken en projecten
Het practoraat Circulair ondernemen en Smart maintenance is betrokken bij de volgende onderzoeken en projecten:

Het Nova College vindt Leven Lang Ontwikkelen een belangrijk onderwerp. Dit blijkt wel uit het feit dat verschillende medewerkers van het Nova College zich 2 jaar hebben ingezet binnen het Programma Doorpakken op digitalisering van SaMBO-ICT. Nova draagt bij aan de thema's Leven lang ontwikkelen (later flexibilisering en modularisering), docentondersteuning, leermiddelen en innovatie. Sinds december 2022 is dit programma afgerond zijn de eindproducten opgeleverd:

Het Nova College is 5 jaar geleden samen met nog een aantal andere roc’s, de Hogeschool Utrecht en ECBO gestart met een onderzoek naar 'Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent'. Binnen Nova hebben we gekeken naar het project Professionele dialoog dat bij het CIOS in Hoofddorp was gestart. De professionele dialoog is door SOM (de subsidieverstrekker van dit project) in beeld gebracht in een drieluik, zie onderaan deze pagina.

Het onderzoek ‘Onderzoeks(ver)richtingen in de praktijk van de mbo-docent' is door corona een jaar later afgerond, maar nu is er dan toch een onderzoeksrapport opgeleverd en een praatplaat.

Op dit moment zijn we actief bij verschillende projecten met betrekking tot Waterstof. Ook hebben we verschillende projecten en samenwerkingen gestart waar subsidies van het Nationaal Groeifonds voor zijn aangevraagd.

Wij hopen op korte termijn weer aan te sluiten bij een aantal landelijke onderzoeken. 

Informatie
Wil je als bedrijf of gemeente eens van gedachten wisselen over deze onderwerpen? Wil je weten wat er kan aan om- of bijscholing voor medewerkers? We denken graag met je mee!