10 februari 2020

Dit nieuwe traject is zeer succesvol. Inmiddels zijn er bijna 200 studenten die deze opleiding volgen op het Nova College in Hoofddorp of in Haarlem.

Ieder half jaar start er in Hoofddorp of Haarlem een traject. Ook bestaat er de mogelijkheid om afhankelijk van vooropleiding om tussentijds in te stromen. In deze trajecten werken we samen met onze convenantpartners in de kinderopvang om een antwoord te bieden op de grote tekorten die er in de kinderopvang zijn. Ook werkgevers buiten onze regio weten ons te vinden en zijn enthousiast over onze opleiding.

 

In Nederland staat de teller inmiddels op 6000 vacatures en het einde is nog niet inzicht. Vandaar dat de landelijke campagne Kinderopvang dankzij jou is gelanceerd om mensen te werven voor een opleiding en werk in de kinderopvang.