Vwo is onderdeel van het vavo.

Toelating

Je vwo-diploma behalen? Dat kan als een van de volgende uitspraken voor jou klopt:

  • ik heb een diploma havo*
  • ik ben over naar 5 vwo
  • ik ben gezakt voor mijn vwo-examen

*Met een havo diploma krijg je vrijstelling voor maatschappijleer als je vwo gaat doen.

Het intakegesprek geeft de doorslag! Hierboven staan de algemene regels voor toelating. Tijdens het intakegesprek nemen we alles met je door: studietempo en de vakken die het beste passen bij jouw toekomstplannen. Wanneer een vak vol is op een locatie, dan kijken we met jou of je dat vak en je eventuele andere vakken op één van de andere locaties kunt volgen.

Vakken

Je kiest het profiel dat het beste aansluit bij je toekomstplannen, bijvoorbeeld de vervolgopleiding die je wilt gaan doen. Je kunt kiezen uit: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij. Daarbinnen kies je je vakkenpakket. Voor een volledig diploma moet je in totaal acht vakken kiezen.

1.Voor iedereen verplicht
Welk profiel je ook kiest, je volgt altijd Nederlands, Engels en als tweede moderne vreemde taal Duits, Frans of Spaans en maatschappijleer en profielwerkstuk.

2. Per profiel anders
Daarnaast zijn er de verplichte profielvakken en de profielkeuzevakken:

  Verplicht Naar keuze
Natuur & Techniek Wiskunde B
Natuurkunde
Scheikunde
Biologie of Informatica
Natuur & Gezondheid Wiskunde A of B
Scheikunde Biologie
Aardrijkskunde of Natuurkunde
Economie & Maatschappij Wiskunde A of B
Economie
Geschiedenis
2e moderne vreemde taal
Management & Organisatie of Aardrijkskunde of Duits of Frans of Spaans
Cultuur & Maatschappij Geschiedenis
Duits of Frans of  Spaans*
Wiskunde C of A
aardrijkskunde, economie of maatschappijwetenschappen of filosofie, kunst of een moderne vreemde taal

*Spaans elementair kun je alleen als 'vrije keuze' volgen, niet als profielkeuzevak.

3. Vrije keuze
Aanvullend kies je nog één extra vak. Je bent hierin geheel vrij.

Vakken per locatie

 

  Amstelveen Haarlem Hoofddorp
Nederlands X X X
Engels* X X X
Duits X X X
Frans X X X
Spaans     X
Aardrijkskunde X X X
Geschiedenis X X X
Maatschappijwetenschappen X X  
Filosofie   X  
Economie X X X
Bedrijfseconomie X X  
Kunst en beeldende vorming X X  
Spaans elementair X    
Wiskunde A X X X
Wiskunde B X X X
Wiskunde C   X  
Maatschappijleer   X  
Natuurkunde X X X
Scheikunde X X X
Biologie X X X
Informatica X X X


*Engels is inclusief de mogelijkheid om je voor te bereiden op de Cambridge English examens. In Hoofddorp verzorgen we ook avondcursussen voor Cambridge First Certificate of English and Certificate in Advanced English. Het Nova College is officieel Preparation Centre voor de Cambridge English examens.

In de intake bespreken we welke vakken je gaat volgen en op welke locatie(s). Wanneer een vak vol is op een locatie, dan kijken we met jou of je dat vak en je eventuele andere vakken op een van de andere locaties kunt volgen. 

Wil je in aanmerking komen voor het diploma gymnasium? Wij kunnen het gymnasiumdiploma uitreiken. Je moet dan Latijn en Grieks als vrijstelling opvoeren.