Vwo is onderdeel van het vavo.

Toelating

Je vwo-diploma behalen? Dat kan als een van de volgende uitspraken voor jou klopt:

  • ik ben over naar 6 vwo*
  • ik heb een diploma havo**
  • ik ben gezakt voor mijn vwo-examen

*Ben je blijven zitten in 5 vwo, dan bepalen we tijdens je intake of je kunt instromen in 6 vwo.
**Met een havo diploma krijg je vrijstelling voor maatschappijleer als je vwo gaat doen.

Bij Nova College kun je één of meer vwo-vakken doen of een compleet vwo-diploma halen. Bij een compleet diploma ben je minimaal 2 jaar bezig. Je doet dan per jaar een aantal vakken, die je afrondt met een certificaat.

Het intakegesprek geeft de doorslag! Hierboven staan de algemene regels voor toelating. Tijdens het intakegesprek nemen we alles met je door: studietempo en de vakken die het beste passen bij jouw toekomstplannen. Wanneer een vak vol is op een locatie, dan kijken we met jou of je dat vak en je eventuele andere vakken op één van de andere locaties kunt volgen.

Vakken

Je kiest het profiel dat het beste aansluit bij je toekomstplannen, bijvoorbeeld de vervolgopleiding die je wilt gaan doen. Je kunt kiezen uit: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij. Daarbinnen kies je je vakkenpakket. Voor een volledig diploma moet je in totaal acht vakken kiezen.

1.Voor iedereen verplicht
Welk profiel je ook kiest, je volgt altijd Nederlands, Engels en als tweede moderne vreemde taal Duits of Frans en maatschappijleer en profielwerkstuk.

2. Per profiel anders
Daarnaast zijn er de verplichte profielvakken en de profielkeuzevakken:

Natuur & Techniek

 

Verplicht

Wiskunde
Natuurkunde
Scheikunde

Naar keuze

Biologie of Informatica

 

 

Natuur & Gezondheid

 

Verplicht

Wiskunde A of B
Scheikunde
Biologie

Naar keuze

Aardrijkskunde of Natuurkunde

 

 

Economie & Maatschappij

 

Verplicht

Wiskunde A of B
Economie
Geschiedenis

Naar keuze

Bedrijfseconomie
of aardrijkskunde
of Duits of Frans
of maatschappijwetenschappen

 

 

Cultuur & Maatschappij

 

Verplicht

Geschiedenis
Wiskunde A, B of C

Naar keuze

Aardrijkskunde
of economie 
of maatschappijwetenschappen
en filosofie
of kunst
of een moderne vreemde taal

 

3. Vrije keuze
Aanvullend kies je nog één extra vak. Je bent hierin geheel vrij.

Vakken per locatie

  Amstelveen Haarlem Hoofddorp
Nederlands X X X
Engels* X X X
Duits X X X
Frans X X X
Aardrijkskunde X X X
Geschiedenis X X X
Maatschappij-
wetenschappen
X X  
Filosofie   X  
Economie X X X
Bedrijfseconomie X X  
Kunst en
beeldende vorming
X X  
Spaans elementair X    
Wiskunde A X X X
Wiskunde B X X X
Wiskunde C   X  
Maatschappijleer X X X
Natuurkunde X X X
Scheikunde X X X
Biologie X X X
Informatica X X X


*Engels is inclusief de mogelijkheid om je voor te bereiden op de Cambridge English examens. Het Nova College is officieel Preparation Centre voor de Cambridge English examens.

In de intake bespreken we welke vakken je gaat volgen en op welke locatie(s). Wanneer een vak vol is op een locatie, dan kijken we met jou of je dat vak en je eventuele andere vakken op een van de andere locaties kunt volgen. 

Wil je in aanmerking komen voor het diploma gymnasium? Wij kunnen het gymnasiumdiploma uitreiken. Je moet dan Latijn en Grieks als vrijstelling opvoeren.