Vwo is onderdeel van het vavo.

Toelating

Je vwo-diploma behalen? Dat kan als een van de volgende uitspraken voor jou klopt:

  • ik ben over naar 6 vwo*
  • ik heb een diploma havo**
  • ik ben gezakt voor mijn vwo-examen

*Ben je blijven zitten in 5 vwo, dan bepalen we tijdens je intake of je kunt instromen in 6 vwo.
**Met een havo diploma krijg je vrijstelling voor maatschappijleer als je vwo gaat doen.

Bij Nova College kun je één of meer vwo-vakken doen of een compleet vwo-diploma halen. Bij een compleet diploma ben je minimaal 2 jaar bezig. Je doet dan per jaar een aantal vakken, die je afrondt met een certificaat.

Het intakegesprek geeft de doorslag! Hierboven staan de algemene regels voor toelating. Tijdens het intakegesprek nemen we alles met je door: studietempo en de vakken die het beste passen bij jouw toekomstplannen. Wanneer een vak vol is op een locatie, dan kijken we met jou of je dat vak en je eventuele andere vakken op één van de andere locaties kunt volgen.

Vakken

Je kiest het profiel dat het beste aansluit bij je toekomstplannen, bijvoorbeeld de vervolgopleiding die je wilt gaan doen. Je kunt kiezen uit: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij. Daarbinnen kies je je vakkenpakket. Voor een volledig diploma moet je in totaal acht vakken kiezen. Klik op onderstaande knop voor een volledig overzicht van de profielen met de vakken die daarbij horen.

Vakken per locatie

  Amstelveen Haarlem Hoofddorp
Nederlands X X X
Engels* X X X
Duits X X X
Frans X X X
Aardrijkskunde X X X
Geschiedenis X X X
Maatschappij-
wetenschappen
X X  
Filosofie   X  
Economie X X X
Bedrijfseconomie X X  
Kunst en
beeldende vorming
X X  
Spaans elementair X    
Wiskunde A X X X
Wiskunde B X X X
Wiskunde C   X  
Maatschappijleer X X X
Natuurkunde X X X
Scheikunde X X X
Biologie X X X
Informatica X X X


*Engels is inclusief de mogelijkheid om je voor te bereiden op de Cambridge English examens. Het Nova College is officieel Preparation Centre voor de Cambridge English examens.

In de intake bespreken we welke vakken je gaat volgen en op welke locatie(s). Wanneer een vak vol is op een locatie, dan kijken we met jou of je dat vak en je eventuele andere vakken op een van de andere locaties kunt volgen. 

Wil je in aanmerking komen voor het diploma gymnasium? Wij kunnen het gymnasiumdiploma uitreiken. Je moet dan Latijn en Grieks als vrijstelling opvoeren.