Havo is onderdeel van het vavo.

Toelating

Je havo-diploma behalen? Dat kan als een van de volgende uitspraken voor jou klopt:

  • ik heb een diploma mavo 
  • ik ben over naar 4 havo of 4 vwo
  • ik ben gezakt voor mijn havo-examen
  • ik ben gezakt voor mijn vwo-examen *

*je moet minimaal 1 havo vak volgen om een havo diploma te behalen en voldoen aan de slagingsnorm havo

Het intakegesprek geeft de doorslag. Hierboven staan de algemene regels voor toelating. Tijdens het intakegesprek nemen we alles met je door: studietempo en de vakken die het beste passen bij jouw toekomstplannen. Wanneer een vak vol is op een locatie, dan kijken we met jou of je dat vak en je eventuele andere vakken op een van de andere locaties kunt volgen.

Met extra maatwerkuren meer kans op succes

Ga je met je mavo diploma havo doen? Om je kans op succes te vergroten, krijg je extra maatwerkuren: Nederlands, Engels, wiskunde en - afhankelijk van je profiel - scheikunde, biologie, economie en geschiedenis. 

Vakken

Je kiest het profiel dat het beste aansluit bij je toekomstplannen, bijvoorbeeld de vervolgopleiding die je later wilt gaan doen. Je kunt kiezen uit: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij. Daarbinnen kies je je vakkenpakket. Voor een volledig diploma moet je in totaal acht vakken kiezen.

1.Voor iedereen verplicht
Welk profiel je ook kiest, je volgt altijd Nederlands, Engels en maatschappijleer.

2.Per profiel anders
Daarnaast zijn er de verplichte profielvakken en de profielkeuzevakken:

  Verplicht Naar keuze
Natuur & Techniek

wiskunde B
natuurkunde
scheikunde

biologie of informatica
Natuur & Gezondheid

wiskunde A of B
scheikunde
biologie

aardrijkskunde of natuurkunde
Economie & Maatschappij

wiskunde A of B
economie
geschiedenis

management & organisatie of aardrijkskunde of Duits of Frans
Cultuur & Maatschappij

geschiedenis
Duits of Frans

aardrijkskunde, economie of maatschappijwetenschappen of filosofie, kunst of een moderne vreemde taal

 

3. Vrije keuze
Aanvullend kies je nog één extra vak. Je bent hierin geheel vrij.

Vakken per locatie

  Amstelveen Haarlem Hoofddorp
Nederlands X X X
Engels* X X X
Duits X X X
Frans X X X
Spaans elementair X    
Aardrijkskunde X X X
Geschiedenis X X X
Maatschappijwetenschappen X X X
Filosofie   X X
Economie X X X
Bedrijfseconomie X X  
Informatica X X X
Kunst, beeldende vorming X X  
Maatschappijleer X X X
Wiskunde A X X X
Wiskunde B X X X
Rekenen X X X
Natuurkunde X X X
Scheikunde X X X
Biologie X X X
       


* Engels is inclusief de mogelijkheid om je voor te bereiden op de Cambridge English examens. In Hoofddorp verzorgen we ook avondcursussen Cambridge First Certificate of English and Certificate in Advanced English. Het Nova College is officieel Preparation Centre voor de Cambridge English examens.