Havo is onderdeel van het vavo.

Toelating

Je havo-diploma behalen? Dat kan als een van de volgende uitspraken voor jou klopt:

  • ik ben over naar 5 havo*
  • ik heb een diploma mavo 
  • ik ben gezakt voor mijn havo-examen
  • ik ben gezakt voor mijn vwo-examen **

*Ben je blijven zitten in 4 havo, dan bepalen we tijdens je intake of je kunt instromen in 5 havo.
**Je moet minimaal 1 havo vak volgen om een havo diploma te behalen en voldoen aan de slagingsnorm havo.

Bij Nova College kun je één of meer havo-vakken doen of een compleet havo-diploma halen. Bij een compleet diploma ben je minimaal 2 jaar bezig. Je doet dan per jaar een aantal vakken, die je afrondt met een certificaat.

Het intakegesprek geeft de doorslag. Hierboven staan de algemene regels voor toelating. Tijdens het intakegesprek nemen we alles met je door: studietempo en de vakken die het beste passen bij jouw toekomstplannen. Wanneer een vak vol is op een locatie, dan kijken we met jou of je dat vak en je eventuele andere vakken op een van de andere locaties kunt volgen.

Met extra maatwerkuren meer kans op succes

Ga je met je mavo diploma havo doen? Om je kans op succes te vergroten, krijg je extra maatwerkuren: Nederlands, Engels, wiskunde en - afhankelijk van je profiel - scheikunde, biologie, economie en geschiedenis. 

Overgangsregels

Het onderwijs op het vavo is niet vrijblijvend. Daarom hebben we een aantal regels voor het starten van een vervolgjaar. We maken met jou nieuwe, persoonlijke afspraken.

Deze afspraken houden in:

  1. Je hebt 50% van de vakken waarmee je het schooljaar bent gestart gehaald (je hebt minimaal de helft van de vakken met een voldoende of een certificaat afgesloten).
  2. Er spelen geen omstandigheden of ervaringen die een succesvolle voortzetting in de weg staan.

Vakken

Je kiest het profiel dat het beste aansluit bij je toekomstplannen, bijvoorbeeld de vervolgopleiding die je later wilt gaan doen. Je kunt kiezen uit: Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid, Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij. Daarbinnen kies je je vakkenpakket. Voor een volledig diploma moet je in totaal acht vakken kiezen. Klik op onderstaande knop voor een volledig overzicht van de profielen met de vakken die daarbij horen.

Vakken per locatie

  Amstelveen   Haarlem   Hoofddorp
Nederlands X X X
Engels* X X X
Duits X X X
Frans X X X
Spaans elementair X    
Aardrijkskunde X X X
Geschiedenis X X X

Maatschappij-
wetenschappen

X X X
Filosofie   X X
Economie X X X
Bedrijfseconomie X X  
Informatica X X X
Kunst, beeldende vorming X X  
Maatschappijleer X X X
Wiskunde A X X X
Wiskunde B X X X
Rekenen X X X
Natuurkunde X X X
Scheikunde X X X
Biologie X X X


* Engels is inclusief de mogelijkheid om je voor te bereiden op de Cambridge English examens. In Hoofddorp verzorgen we ook avondcursussen Cambridge First Certificate of English and Certificate in Advanced English. Het Nova College is officieel Preparation Centre voor de Cambridge English examens.