De Internationale Schakelklas is geschikt voor jou als je

  • 16 of ouder bent, en
  • de Nederlandse taal (beter) wilt leren zodat je verder kunt leren in het Nederlandstalig onderwijs (mavo, havo, vwo, mbo of hbo), en
  • woont in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel of Uithoorn

Wat leer je?
Je leert zo snel mogelijk de Nederlandse taal. Daarnaast krijg je veel burgerschapsonderwijs, daarin maak je kennis met de Nederlandse samenleving. Ook krijg je onder andere les in de vakken rekenen en Engels, sport, kunst en drama. We helpen je bij het kiezen van passend vervolgonderwijs. Je krijgt les van Novadocenten uit het vavo, het NT2 onderwijs en het mbo.

Aanmelden
Wil jij je aanmelden voor de ISK? Pak je Burgerservicenummer en de informatie over je vooropleiding, want die heb je nodig voor het aanmelden. Na aanmelding krijg je een intake.

Heb je (nog) geen Burgerservicenummer? Neem contact op met trajectbegeleider Debby Hooijveld via dhooijveld@novacollege.nl 

Meer informatie

Heb je een vraag over de ISK op het Nova College?
Mail Debby Hooijveld, trajectbegeleider ISK, dhooijveld@novacollege.nl

De ISK is een voorziening die Nova College Vavo in Amstelveen uitvoert namens de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Voor de leerlingen is de ISK gratis