Verpleegkundigen met aandachtsgebieden of specialisaties zullen in toenemende mate worden ingezet voor de deskundigheidsbevordering van andere groepen medewerkers binnen de eigen organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan het overdragen van kennis met betrekking tot zorgverlening aan een specifieke zorgvrager/-groep zorgvragers; soms worden zij ingezet bij interne vaardigheidstrainingen. In de zorgverlening vervullen zij een voorbeeldfunctie. Deze training leert verpleegkundigen belangrijke didactische principes te vertalen naar de eigen praktijk. Onder begeleiding van de docent leren de cursisten in kleine groepjes een korte scholingsbijeenkomst op te zetten en uit te voeren, waarbij vooral gelet wordt op de didactische opzet en de presentatie.

Start

In overleg. De cursusduur bestaat uit twee dagdelen van drie uur. 

Inhoud

Inhoud en omvang van een trainingsprogramma zijn afhankelijk van de opleidingsnoodzaak en/of -wensen van de opdrachtgever. Binnen de training wordt zowel aandacht besteed aan de onderwijs-leersituatie op school als op de afdeling.
In de training kunnen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
- principes van het didactisch proces
- opzetten van scholingsbijeenkomsten
- opzetten van vaardigheidstrainingen
- hanteren van vaardigheidstoetsen
- feedback en beoordelen
- oefenen met didactische werkvormen (doceren/leergesprek/demonstratie)
- veranderingsprocessen
- groepsdynamische processen

Kosten

Op aanvraag.

Doelgroep

Zorgverleners of staffunctionarissen die een onderwijsdeel in hun takenpakket hebben.

Diploma/Certificaat

JE ontvangt een certificaat van het Nova College.

Groepsgrootte

Maximaal 8 personen per groep.

Aanmelden

Voor meer informatie over deze training stuur een e-mail naar bedrijfsscholinggwl@novacollege.nl of bel (023) 530 33 90

Contactpersoon

Wil je iets vragen?