praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 4
 • Duur: 2 jaar
 • Locatie: Hoofddorp
Over de opleiding

Je leert groepen kinderen te begeleiden en verzorgen in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of naschoolse opvang. Je leert ook hoe je de groepsleerkracht kunt ondersteunen bij de lessen en activiteiten in het basisonderwijs. Met deze opleiding word je breed opgeleid en kun je twee diploma's behalen: Gespecialiseerd pedagogisch medewerker en Onderwijsassistent. Je kunt ook examen doen voor één van beide profielen en daarmee een in plaats van twee diploma's behalen. 

Wat leer je?

Je volgt het onderwijsprogramma voor beide diploma’s en je kunt voor één of voor beide opleidingen examen doen en diplomeren. Dat hangt af van waar je werkt. Je leert hoe je activiteitenplannen opstelt en uitvoert, hoe je een ontwikkel- of begeleidingsplan opstelt en hoe je observeert in de klas of groep en daarover rapporteert. Je leert de groepsleerkracht ondersteunen bij de lessen en activiteiten door lesmateriaal te verzamelen en klaar te leggen, een opdracht extra uit te leggen aan een groepje leerlingen en kinderen te helpen bij het leren lezen of zelfstandig werken. Daarbij leer je ontdekken wat kinderen nodig hebben, zoals welke specifieke begeleiding bij kinderen met een leer- of ontwikkelingsachterstand. Je leert hoe je een veilige, warme sfeer op de groep of klas creëert, zodat de kinderen zich geborgen en veilig bij jou voelen. Natuurlijk leer je ook hoe je kunt spelen met kinderen en ze ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden. En je leert hoe je kunt ondersteunen bij de ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden en de rol van techniek daarbij. Verder besteden we aandacht aan een professionele manier contact onderhouden met ouders en uitvoeren van coördinerende en beleidsmatige taken. Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook examenvakken van deze opleiding. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en in overleg met je werkgever volg je keuzedelen zoals:

 • passend onderwijs
 • expressief talent
 • BSO 8-12 jaar
 • gezonde leefstijl

Wat kun je na deze opleiding?

Met je twee diploma’s ben je de perfecte werknemer voor een baan in een integraal kind centrum of brede school. Maar ook met één van beide diploma's ben je uitstekend inzetbaar. Als gespecialiseerd pedagogisch medewerker kun je werken in de kinderopvang en al als onderwijsassistent kun je werken in het primair onderwijs. Met je diploma(’s) kun je ook doorstromen naar opleidingen op hbo niveau of een Pedagogisch Educatief Professional (PEP) traject.

Wat leer je?

Je volgt het onderwijsprogramma voor beide diploma’s en je kunt voor één of voor beide opleidingen examen doen en diplomeren. Dat hangt af van waar je werkt. Je leert hoe je activiteitenplannen opstelt en uitvoert, hoe je een ontwikkel- of begeleidingsplan opstelt en hoe je observeert in de klas of groep en daarover rapporteert. Je leert de groepsleerkracht ondersteunen bij de lessen en activiteiten door lesmateriaal te verzamelen en klaar te leggen, een opdracht extra uit te leggen aan een groepje leerlingen en kinderen te helpen bij het leren lezen of zelfstandig werken. Daarbij leer je ontdekken wat kinderen nodig hebben, zoals welke specifieke begeleiding bij kinderen met een leer- of ontwikkelingsachterstand. Je leert hoe je een veilige, warme sfeer op de groep of klas creëert, zodat de kinderen zich geborgen en veilig bij jou voelen. Natuurlijk leer je ook hoe je kunt spelen met kinderen en ze ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden. En je leert hoe je kunt ondersteunen bij de ontwikkeling van 21-eeuwse vaardigheden en de rol van techniek daarbij. Verder besteden we aandacht aan een professionele manier contact onderhouden met ouders en uitvoeren van coördinerende en beleidsmatige taken. Nederlands, Engels, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook examenvakken van deze opleiding. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities en in overleg met je werkgever volg je keuzedelen zoals:

 • passend onderwijs
 • expressief talent
 • BSO 8-12 jaar
 • gezonde leefstijl

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker; Crebo nr: 25697
Leerweg:
BBL
Duur:
2 jaar
Start:
januari, augustus

Locaties

Hoofddorp:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je hebt een leerwerkovereenkomst bij een erkend leerbedrijf. Bijvoorbeeld bij een van de erkende leerbedrijven van Ik word leerkracht of bij Happy Kids Kinderopvang, Les Petits Kinderopvang en Kinderopvang Haarlemmermeer, waarmee wij samenwerken. Om te kunnen werken bij deze bedrijven heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze verklaring is verplicht als je werkt met kinderen.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€400 tot 500 totaal
Les / Cursusgeld
€624 schooljaar 2022/23 voor 18 jaar en ouder

Je ontvangt salaris van je werkgever en je hebt geen recht op studiefinanciering. Bespreek met je werkgever welk deel van de schoolkosten het bedrijf betaalt. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Toelatingsvoorwaarden

Om deze opleiding te volgen, gelden de volgende voorwaarden:

 • een leerwerkovereenkomst van minimaal 16 klokuren
 • leeftijd minimaal 21 jaar
 • niveau Nederlands en rekenen 3F*

En daarbij een van de volgende voorwaarden qua vooropleidingen/werkervaring:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 3
 • overgangsbewijs 4-5 havo/vwo
 • propedeuse hbo
 • ander door de werkgever gelijkgesteld diploma/bewijsstuk
 • relevante werkervaring, ter beoordeling van de werkgever

Als je niveau Nederlands en rekenen lager is dan 3F, dan vraagt het extra tijd en inzet van je tijdens je opleiding om het vereiste niveau te bereiken.
Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je werk te maken met kwetsbare mensen dan wel kinderen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 4
 • Duur: 2 jaar
 • Locatie: Hoofddorp