nieuw

Snelle informatie

 • Leerweg BBL
 • Niveau 3
 • Duur 1 - 2 jaar
 • Locatie Hoofddorp

Je leert een groep kinderen begeleiden en verzorgen in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of naschoolse opvang. Omdat je hart bij kinderen ligt, leer jij te ontdekken wat ze nodig hebben door naar ze te kijken. Daarbij leer je hoe je zorgt voor een veilige, warme sfeer op de groep. Daardoor voelen de kinderen zich geborgen bij jou en dragen de ouders hun kinderen met vertrouwen aan jou over met wie je goed contact leert hebben. Je leert spelen met de kinderen en ze ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden, ook met kinderen die specifieke begeleiding nodig hebben.

 • begeleiden en verzorgen
 • spelen en ontwikkelingsgerichte activiteiten

 

Wat kun je na deze opleiding?

Met het diploma kun je gaan werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Voor vacatures in de kinderopvang kun je onder andere kijken bij deze bedrijven voor kinderopvang, waarmee wij samenwerken. Ook kun je doorstromen naar de opleidingen Gespecialiseerd pedagogisch medewerker of Onderwijsassistent. Je kunt ook doorstromen naar andere mbo-opleidingen op niveau 4, zoals Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of specifieke doelgroepen.

In deze bbl ga je een dag per week naar school. In het begin krijg je veel begeleiding van school, geleidelijk ga je steeds zelfstandiger leren; je eigen werk indelen en zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat. We begeleiden je in het opstellen en bereiken van je leerdoelen. In het vervolg van je opleiding ga je je verdiepen en specifieke vaardigheden ontwikkelen, zoals een activiteitenplan opstellen. Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook examenvakken van deze opleiding. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je keuzedelen zoals:

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Wat is het verschil tussen bol en bbl?

Iedereen leert op zijn eigen manier. Bij het Nova College kies je daarom zelf op welke manier je een opleiding volgt. Volg je graag 5 dagen per week je lessen op school, afgewisseld met praktijkperioden? Kies dan de beroepsopleidende leerweg (bol). Zit je niet graag in de schoolbanken? Kies dan voor de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Je werkt dan 4 dagen in de week en volgt maar 1 dag lessen.

Goed om te weten: welke leerweg je ook kiest, je haalt hetzelfde diploma.

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Pedagogisch medewerker kinderopvang; Crebo nr: 25603
Leerweg:
BBL
Duur:
1 - 2 jaar
Start:
augustus

Locaties

Hoofddorp

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je gaat 1 dag per week (woensdag) naar school en je hebt een leerwerkovereenkomst met een erkend leerbedrijf in de kinderopvang voor minimaal 16 uur per week. Bijvoorbeeld bij een van deze bedrijven voor kinderopvang, waarmee wij samenwerken. Voor je werk heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze verklaring is verplicht als je werkt met kinderen.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€400 tot 500 totaal
Les / Cursusgeld
€306 schooljaar 2021/22 voor 18 jaar en ouder

Je hebt geen recht op studiefinanciering en ontvangt salaris van je werkgever. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding en het meeste lesmateriaal koop je in het 1e jaar. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Bijzonderheden

 

 

Toelatingsvoorwaarden

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet qua vooropleiding aan een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 3
 • overgangsbewijs 4-5 havo/vwo 
 • ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma/bewijsstuk


Je taalniveau Nederlands is 3F voor spreken, gesprekken voeren en luisteren. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het binden studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers
Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers
nieuw

Snelle informatie

 • Leerweg BBL
 • Niveau 3
 • Duur 1 - 2 jaar
 • Locatie Hoofddorp