praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 3
 • Duur: 2 jaar
 • Locatie: Hoofddorp & Beverwijk
Over de opleiding

Je leert een groep kinderen begeleiden en verzorgen in een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of naschoolse opvang. Omdat je hart bij kinderen ligt, leer jij te ontdekken wat ze nodig hebben door naar ze te kijken. Daarbij leer je hoe je zorgt voor een veilige, warme sfeer op de groep. Daardoor voelen de kinderen zich geborgen bij jou en dragen de ouders hun kinderen met vertrouwen aan jou over met wie je goed contact leert hebben. Je leert spelen met de kinderen en ze ontwikkelingsgerichte activiteiten aanbieden, ook met kinderen die specifieke begeleiding nodig hebben.

 • begeleiden en verzorgen
 • spelen en ontwikkelingsgerichte activiteiten
Wat leer je?

In deze bbl ga je een dag per week naar school. In het begin krijg je veel begeleiding van school, geleidelijk ga je steeds zelfstandiger leren; je eigen werk indelen en zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat. We begeleiden je in het opstellen en bereiken van je leerdoelen. In het vervolg van je opleiding ga je je verdiepen en specifieke vaardigheden ontwikkelen, zoals een activiteitenplan opstellen. Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook examenvakken van deze opleiding. Bovendien krijg je extra Nederlands om te kunnen voldoen aan het niveau dat nodig is om te kunnen werken in de kinderopvang. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je keuzedelen zoals:

Wat kun je na deze opleiding?

Met het diploma kun je gaan werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang. Voor vacatures in de kinderopvang kun je onder andere kijken bij deze bedrijven voor kinderopvang, waarmee wij samenwerken. Ook kun je doorstromen naar de opleidingen Gespecialiseerd pedagogisch medewerker of Onderwijsassistent. Je kunt ook doorstromen naar andere mbo-opleidingen op niveau 4, zoals Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of specifieke doelgroepen.

Wat leer je?

In deze bbl ga je een dag per week naar school. In het begin krijg je veel begeleiding van school, geleidelijk ga je steeds zelfstandiger leren; je eigen werk indelen en zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat. We begeleiden je in het opstellen en bereiken van je leerdoelen. In het vervolg van je opleiding ga je je verdiepen en specifieke vaardigheden ontwikkelen, zoals een activiteitenplan opstellen. Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook examenvakken van deze opleiding. Bovendien krijg je extra Nederlands om te kunnen voldoen aan het niveau dat nodig is om te kunnen werken in de kinderopvang. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je keuzedelen zoals:

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Pedagogisch medewerker kinderopvang; Crebo nr: 25696
Leerweg:
BBL
Duur:
2 jaar
Start:
januari, augustus

Locaties

Hoofddorp:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je hebt een leer/werkovereenkomst nodig van minimaal 16 uur per week  (exclusief vakantie en verplichte vrije dagen) met een erkend leerbedrijf in de kinderopvang. Bijvoorbeeld bij een van deze bedrijven voor kinderopvang, waarmee wij samenwerken. Daar leer je het beroep in de praktijk en voer je opdrachten en examens uit onder begeleiding van je praktijkopleider. De theorie volg je 1 dag per week op school. Voor je werk heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze verklaring is verplicht als je werkt met kinderen. Jouw werkgever kan subsidie voor jouw opleiding krijgen via de Subsidieregeling praktijkleren.

Schoolkosten

Lesmateriaal
€400 tot 500 totaal
Les / Cursusgeld
€730 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Je ontvangt salaris van je werkgever en je hebt geen recht op studiefinanciering. Bespreek met je werkgever welk deel van de schoolkosten het bedrijf betaalt. Het (richt)bedrag voor lesmateriaal is voor de totale opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Toelatingsvoorwaarden

Je bent 21 jaar of ouder en voldoet qua vooropleiding aan een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of hoger
 • diploma vmbo gemengd, kader of theoritisch
 • overgangsbewijs 4-5 havo/vwo 
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Deze studie in cijfers

Studie in cijfers geeft je belangrijke en objectieve informatie bij het kiezen van een mbo opleiding.

Studie in cijfers

praktische informatie

 • Leerweg: BBL
 • Niveau: 3
 • Duur: 2 jaar
 • Locatie: Hoofddorp & Beverwijk