Op Nederlandse zeeschepen is de zorg voor de gezondheid van de opvarenden opgedragen aan de kapitein. In de praktijk wordt vaak de eerste stuurman met de praktische uitvoering van deze taak belast. De training voldoen aan de richtlijn EU/92/29 en aan de eisen van het praktische deel van de STCW code Medical Care.

Start

2020: 7 t/m 11 september, 19 t/m 23 oktober, 9 t/m 13 november,

          7 t/m 11 december 

 

 

Inhoud

Medische opleidingen moeten voldoen aan de STCW eisen, maar ook aan een in 1995 van kracht geworden EU richtlijn. Deze is uitgebreider en schrijft o.a. voor dat de bemanningsleden aan wie aan boord het gebruik van de medische uitrusting is toevertrouwd ook in de praktijk getraind moeten worden.

- Organisatie en systematiek van de Medical Care aan boord
- Toepassen medische uitrusting
- Vaardigheden stabiliseren zieke of ongevalsslachtoffer
- Vaardigheden nader onderzoek zieke of ongevalsslachtoffer 
- Vaardigheden uitgebreidere eerste hulp/wondbehandeling
- Verpleegkundige vaardigheden
- Communicatie met de Radio Medische Dienst
- Gebruik van de medische literatuur aan boord
- Bijhouden medische administratie
- Evacuatie van de patiënt
- Beknopte theoretische kennis over enige belangrijke letsels en ziektes

De totale medische stof moet eens in de vijf jaar worden herhaald.

Kosten

Het cursusgeld bedraagt € 1.274,- lesmateriaal, STCW-certificaat, koffie/thee en lunch.

* deze prijs is in combinatie met de cursus Medical First Aid.

 

Diploma/Certificaat

Als u de cursus(sen) met goed gevolg afsluit, ontvangt u de internationaal erkende certificaten Medical First Aid en Medical Care. Het certificaat is vijf jaar geldig. Het Nova College Maritieme Academie is erkend onder instituutscode NL-25PX en is bevoegd om de cursus ter plaatse bij te schrijven in het monsterboekje en het personal safety logbook.

Groepsgrootte

Minimaal vier, maximaal zes deelnemers.

Bijzonderheden

Voorafgaand aan de cursus Medical Care dient u de cursus Medical First Aid te volgen.

De cursusduur van deze cursus komt daarmee op 5 dagen.

Locaties

IJmuiden

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via ons nieuwe aanmeldsysteem.

Aanmelden

Contactpersoon

Karin Kloosterhuis

Snelle informatie

  • Locatie IJmuiden
Aanmelden