praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 4
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Hoofddorp
Over de opleiding

In deze crossover van Welzijn en CIOS leer je creatief, sportief en flexibel inspelen op de wensen en behoeften van de kinderen van 0–13 jaar in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, het basisonderwijs of in integrale kind centra (ikc), vensterscholen of brede scholen. Afhankelijk van de CIOS keuzedelen die je volgt, leer je ook lesgeven bij bijvoorbeeld een sportvereniging of buurtsportwerk. Je leert de kinderen lesgeven, waardoor zij hun leer-, beweeg- en ontwikkelingsmogelijkheden ontwikkelen. Je ontwikkelt gevoel om de juiste balans te creëren tussen rust en structuur aan de ene kant en uitdaging, (beweeg)activiteiten en (vrij) spel aan de andere kant. Omdat je hart bij kinderen ligt en sportief bent, leer jij te ontdekken wat kinderen (aan beweging) nodig hebben door naar ze te kijken. Daarbij leer je hoe je zorgt voor een veilige, warme sfeer op de groep. Daardoor voelen de kinderen zich geborgen bij jou en dragen de ouders hun kinderen met vertrouwen aan jou over met wie je goed contact leert hebben. 

 • lesactiviteiten (bewegen) uitvoeren
 • leer-, beweeg- en ontwikkelingsmogelijkheden stimuleren
 • zorgen voor een veilige, warme sfeer, pedagogisch handelen
Wat leer je?

Je volgt een opleiding die een combinatie is van pedagogisch werk en sport- en bewegen (CIOS), waarin je leert lesgeven in de algemeen vormende vakken zoals taal en rekenen en in bewegen. Je krijgt daarvoor de vakken pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, methodiek, didactiek, sport- en spel, expressie en slb-uren. In het begin krijg je veel begeleiding van school, geleidelijk ga je steeds zelfstandiger leren; je eigen werk indelen en zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat. We begeleiden je in het opstellen en bereiken van je leerdoelen. In het vervolg van je opleiding ga je je verdiepen en specifieke vaardigheden ontwikkelen, zoals een activiteitenplan opstellen. Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook examenvakken van deze opleiding. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je drie keuzedelen, waar je kunt kiezen uit: 

 • diversiteit
 • gezonde leefstijl
 • instructeur dans/bewegen op muziek (CIOS)
 • instructeur gymnastiek (CIOS)
 • instructeur judo (CIOS)
 • instructeur zwemonderwijs (CIOS)
 • kinderen leren programmeren
 • ontwikkelingsgericht werken in de VVE
 • trainer-coach basketbal (CIOS)
 • trainer-coach overige sporten (CIOS)
 • trainer-coach voetbal (CIOS)
 • werken met baby’s
 • expressief talent
 • passend onderwijs
 • leesspecialist

Wat kun je na deze opleiding?

Met het diploma ben jij breed inzetbaar als medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen in de kinderopvang, buitenschoolse opvang, het basisonderwijs of in integrale kind centra (ikc), vensterscholen of brede scholen. Ook kun je doorstromen naar een hbo opleiding.

Wat leer je?

Je volgt een opleiding die een combinatie is van pedagogisch werk en sport- en bewegen (CIOS), waarin je leert lesgeven in de algemeen vormende vakken zoals taal en rekenen en in bewegen. Je krijgt daarvoor de vakken pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, methodiek, didactiek, sport- en spel, expressie en slb-uren. In het begin krijg je veel begeleiding van school, geleidelijk ga je steeds zelfstandiger leren; je eigen werk indelen en zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat. We begeleiden je in het opstellen en bereiken van je leerdoelen. In het vervolg van je opleiding ga je je verdiepen en specifieke vaardigheden ontwikkelen, zoals een activiteitenplan opstellen. Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap zijn ook examenvakken van deze opleiding. Afhankelijk van je ontwikkeling en ambities volg je drie keuzedelen, waar je kunt kiezen uit: 

 • diversiteit
 • gezonde leefstijl
 • instructeur dans/bewegen op muziek (CIOS)
 • instructeur gymnastiek (CIOS)
 • instructeur judo (CIOS)
 • instructeur zwemonderwijs (CIOS)
 • kinderen leren programmeren
 • ontwikkelingsgericht werken in de VVE
 • trainer-coach basketbal (CIOS)
 • trainer-coach overige sporten (CIOS)
 • trainer-coach voetbal (CIOS)
 • werken met baby’s
 • expressief talent
 • passend onderwijs
 • leesspecialist

Wat voor diploma kun je behalen?

Landelijk erkend diploma

Opleidingsgegevens

Officiële naam:
Medewerker kinderopvang, onderwijs en bewegen; Crebo nr: 26030
Leerweg:
BOL
Duur:
3 jaar
Start:
augustus

Locaties

Hoofddorp:

Beroepspraktijkvorming (stage)

Werk

Je doet ervaring op in de beroepspraktijk met kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar in alle disciplines, In het eerste jaar 1 dag, het tweede jaar 2 dagen en het derde jaar 3 dagen per week. Wij verzorgen een stageplaats. Voor de stage heb je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. Deze verklaring is verplicht als je werkt met kinderen.

 

Schoolkosten

Lesmateriaal
€400 tot 500 totaal
Vrijwillige Bijdrage
€250 totaal
Les / Cursusgeld
€1449 schooljaar 2024/25 voor 18 jaar en ouder

Zie voor informatie over studiefinanciering, les- en cursusgeld duo.nl. De genoemde kosten voor lesmateriaal en eventuele vrijwillige bijdragen voor extra faciliteiten (zoals excursies) zijn voor de totale opleiding. Deze bedragen verschillen per richting die je kiest in je opleiding. Lees meer over de schoolkosten.

Voor deze opleiding heb je een laptop nodig. Daarover krijg je informatie als je bent toegelaten tot de opleiding. Lees ook: laptop voor je opleiding

Intake Medewerker kind en bewegen, 4, BOL

Heb jij je aangemeld voor deze opleiding of ga je dat misschien doen? Lees dan deze informatie over de intake Medewerker kind en bewegen, BOL. In de intake gaan we na of de opleiding van jouw keuze goed past bij jouw vooropleiding, talenten, ambities en groeikansen. Zodat jij je op het Nova College succesvol kunt ontwikkelen. Niet alleen in je beroep, maar ook als persoon.

Toelatingsvoorwaarden

Een van de volgende voorwaarden:

 • diploma beroepsopleiding mbo niveau 2 of 3
 • diploma vmbo, kaderberoepsgerichte, theoretische of gemengde leerweg
 • overgangsbewijs 3-4 havo/vwo 
 • ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend

Bedenk ook dat Engels een examenvak is van deze opleiding, waarvoor je minimaal B1 voor lezen en luisteren en A2 voor spreken, gesprekken voeren en schrijven moet halen. Het is belangrijk dat je al behoorlijk Engels beheerst voordat je aan de opleiding begint. Kijk voor meer informatie over de taalniveaus op de site Europees Referentiekader Talen.

Let op: voor deze opleiding heb je een VOG (verklaring omtrent gedrag) nodig, want je krijgt in je stage te maken met kwetsbare mensen dan wel kinderen. De VOG kun je aanvragen bij de gemeente waar je woont. De kosten kun je niet bij ons declareren.


Niet de juiste vooropleiding of vragen over je vakkenpakket? Lees meer over toelating, ook over het bindend studieadvies dat je krijgt aan het eind van het eerste jaar: novacollege.nl/toelatingmbo


Opleidingen en cursussen gaan alleen door bij voldoende deelname. Aan deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

praktische informatie

 • Leerweg: BOL
 • Niveau: 4
 • Duur: 3 jaar
 • Locatie: Hoofddorp